Jaarverslag - duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Avans werkt voortdurend aan het verduurzamen van haar bedrijfsvoering. Zo waren er in 2023 nieuwe initiatieven gericht op het verminderen van CO2-uitstoot. Dit willen we bereiken door bewustwording te creëren bij medewerkers en studenten over hun individuele impact. Door onder andere duurzame veranderingen door te voeren in catering, mobiliteit, energie- en watergebruik, afvalbeheer en duurzaam inkopen.

Mission Zero

Het 'Mission Zero'-plan streeft naar een volledig circulaire bedrijfsvoering in 2030, met een focus op mobiliteit, energie, gebouwinrichting, hardware en andere apparatuur, catering, afval en inkoop. Deze ambities worden voortdurend aangescherpt met behulp van externe partners.

Nieuwe initiatieven

Initiatieven zoals het fietsstimuleringsprogramma, de uitbreiding van deelauto's en de ontwikkeling van een afwegingskader duurzaam reizen dragen bij aan de doelstellingen voor CO2-reductie. Ook is ingezet op duurzame catering, het verminderen van voedselverspilling, het scheiden van afval en het uitfaseren van wegwerpplastic en -bekers.

Daarnaast is de Gedragscode Duurzaamheid (GD) nu een vast onderdeel van het aanbestedingsproces. Nieuwe leveranciers waarmee Avans een contract aangaat, zijn verplicht om deze code te ondertekenen.

Duurzamere Avansgebouwen

Verder hebben we acties opgezet die zijn gericht op duurzaam energie- en waterbeheer, duurzamer verbouwen van Avansgebouwen en vergroenen van buitenruimtes met aandacht voor biodiversiteit. Deze inspanningen onderstrepen Avans' ambitie om bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Lees meer over alle ontwikkelingen in het hoofdstuk Bedrijfsvoering.