Jaarverslag - de mensen van Avans

De mensen van Avans

Avans erkent de cruciale rol van haar medewerkers in het creëren van een lerende, wendbare, open en veilige omgeving. Daarom investeerden we in 2023 in hun welzijn en professionalisering. Ook streefden we naar grote vooruitgang op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I), met de benoeming van een D&I Officer en een reeks initiatieven en evenementen.

Focus op welzijn en ontwikkeling

De focus op welzijn en ontwikkeling resulteerde in een breed scala aan programma’s en initiatieven. Waaronder een vitaliteitsprogramma en het versterkte verzuimbeleid, met aandacht voor preventie en ondersteuning. Daarnaast boden we loopbaanbegeleiding en hulp bij professionalisering aan medewerkers, met een focus op teamontwikkeling.

Docenten vervullen een belangrijke rol om de doelen van Ambitie 2025 te behalen. Ze zijn bepalend voor de kwaliteit van ons onderwijs en voor de ontwikkeling van studenten. Daarom is in 2023 veel tijd en aandacht besteed aan de professionalisering van deze doelgroep.

De Avans Gedragscode

In 2022 lanceerden we de gedragscode van Avans, maar er was ook in 2023 nog veel werk te verrichten. Het valt op dat de implementatie van de gedragscode nog in de beginfase is. Er wordt feitelijk nog niet veel mee gedaan en veel medewerkers blijken de gedragscode niet gelezen te hebben.

Realisatie Ambitie 2025

De realisatie van Ambitie 2025 vraagt naast de ontwikkeling richting zelforganisatie om een doorontwikkeling op het gebied van leiderschap. De visie op leiderschap is in de organisatie gedeeld en in 2023 zijn voor verschillende doelgroepen initiatieven ontwikkeld.

Lees meer over alle ontwikkelingen in het hoofdstuk Mensen van Avans - Medewerkers.