Jaarverslagen

In onze jaarverslagen brengen we de diensten en activiteiten van Avans Hogeschool in beeld. We laten zien hoe we het verschil maken, door wat we doen en hoe we het doen. Kwaliteit is voor ons altijd het uitgangspunt.

Dit is Avans

Onze jaarverslagen gaan over onze organisatie. Ons beleid. Onze visie. En onze kijk op onderwijs. We beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen binnen Avans Hogeschool. De actuele thema’s. En welke activiteiten we rondom deze thema’s hebben uitgevoerd. We laten zien hoe we onze studenten werven en begeleiden. Ons ontwikkelen tot regionaal partner in kennis en onderzoek. En verantwoorden de keuzes die we daarbij hebben gemaakt. In elk jaarverslag vind je ook een overzicht van onze financiën.

Vanaf 2015 publiceert Avans een integraal jaarverslag, opgesteld volgens het concept van integrated reporting. Het bevat het sociaal jaarverslag, de jaarrekening en de toelichting daarop.

Sociaal jaarverslag

Tot 2015 publiceerde Avans een apart sociaal jaarverslag. Daarin gaven we informatie over Avans als werkgever. Legden we ons beleid uit. En illustreerden dat met activiteiten en feitelijke gegevens. Sinds 2015 is het sociaal jaarverslag opgegaan in het integraal jaarverslag. 

Prestatieafspraken

Avans Hogeschool heeft prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: