Jaarverslagen

In onze jaarverslagen maken we zichtbaar hoe wij als kennisinstelling het verschil maken. Met goed onderwijs, vernieuwend onderzoek en door slimme kennisdeling. Ook laten we in onze jaarverslagen zien hoe onze prestaties beoordeeld en gewaardeerd worden. Op welke manier we bijdragen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door mee te werken aan de Sustainable Development Goals. En hoe we investeren in onze studenten, onze medewerkers en onze relaties. Kwaliteit is voor ons altijd het uitgangspunt.

Dit is Avans

Onze jaarverslagen gaan over onze organisatie en onze missie in de maatschappij. Over onze visies, strategie en onze kijk op onderwijs en onderzoek. We beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen binnen Avans Hogeschool en actuele thema’s rond onderwijs, onderzoek en belangrijke kennis voor het werkveld. En de activiteiten die we rondom deze thema’s hebben gedaan. Ook laten we zien hoe we onze studenten werven en begeleiden. Wat we ontwikkelden als regionaal partner in kennis en onderzoek. En we verantwoorden de keuzes die we daarbij maakten. Ook is in elk jaarverslag te zien hoe we er financieel voor staan, waar we in investeerden en wat we bereikten. 

Vanaf 2015 publiceert Avans een integraal jaarverslag, volgens het concept van integrated reporting. Het bevat het sociaal jaarverslag, de jaarrekening en de toelichting daarop.

Prestatieafspraken

Avans Hogeschool heeft prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: