Foto Kennis ontwikkelen en toepassen Jaarverslag 2022 Avans

Kennis ontwikkelen en toepassen

We hebben de verantwoordelijkheid om een structurele bijdrage te leveren aan het onderzoeken, oplossen en verder brengen van maatschappelijke vraagstukken. Door studenten op te leiden die passende oplossingen en innovaties kunnen ontwikkelen. En door praktijkgericht onderzoek te doen. De kennis die we daarbij ontwikkelen, moet worden toegepast in de praktijk (valorisatie). Bij zowel het onderwijs als het onderzoek van Avans zijn onze praktijkpartners in het werkveld nauw betrokken.

Kennis ontwikkelen en toepassen

We hebben de verantwoordelijkheid om een structurele bijdrage te leveren aan het onderzoeken, oplossen en verder brengen van maatschappelijke vraagstukken. Door studenten op te leiden die passende oplossingen en innovaties kunnen ontwikkelen. En door praktijkgericht onderzoek te doen. De kennis die we daarbij ontwikkelen, moet worden toegepast in de praktijk (valorisatie). Bij zowel het onderwijs als het onderzoek van Avans zijn onze praktijkpartners in het werkveld nauw betrokken.

4 Centres of Expertise

We hebben in 2021 4 zwaartepunten aangewezen waarop we ons nadrukkelijk gaan richten met ons onderwijs en onderzoek. In 2022 zetten we de volgende stap: we brachten elk zwaartepunt onder in een Centre of Expertise. Dit is een samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en de overheid om met praktijkgericht onderzoek een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Strategische partners

In 2022 brachten we ook onze strategische partners beter in kaart. Dit zijn organisaties, bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen waarmee we duurzame relaties willen aangaan en/of praktijkgericht onderzoek willen uitvoeren. Daarnaast startten we met 3 zogenoemde alliantiemakelaars. Zij gaan aan de slag met het verder vormgeven van de strategische samenwerkingsverbanden.

Lees meer over alle ontwikkelingen in het hoofdstuk Valorisatie.