Foto Welzijn van studenten Jaarverslag 2022 Avans

Welzijn van studenten

We willen wendbare én weerbare professionals opleiden. Daarom besteden we naast lessen, projecten, praktijkervaring en onderzoek veel aandacht aan studentenwelzijn. We richten ons op een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor onze studenten. Centraal daarbij staan flexibilisering van het onderwijs, interdisciplinair en multidisciplinair samenwerken en persoonlijke aandacht voor elkaars talenten en welzijn.

Student Support

In 2021 startte Avans met 6 projecten vanuit het welzijnsbeleid. Daaropvolgend is in 2022 onder andere Student Support opgericht. Studenten en studentbegeleiders hadden behoefte aan 1 centrale plek waar alle informatie voor studenten overzichtelijk en laagdrempelig gebundeld is. Bij dit nieuwe centrale punt binnen Avans kunnen studenten, docenten en medewerkers van opleidingen aankloppen met al hun vragen rond begeleiding, welzijn, en persoonlijke en professionele ontwikkeling naast de opleiding.

Sociale veiligheid, diversiteit en duurzaamheid

Bij Avans vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Studenten die grensoverschrijdend gedrag ervaren, kunnen hiervoor terecht bij vertrouwenspersonen en studentendecanen. Daarnaast streven we naar een gelijkwaardige en volwaardige behandeling van iedereen. Uit cijfers blijkt al dat studenten onze hogeschool als een veilige en inclusieve omgeving zien. Toch is er op dit gebied nog terrein te winnen. Daarom ondertekende Avans op 9 juni 2022 het Charter Diversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf.

Duurzaamheid

Tot slot leveren onze studenten een grote bijdrage aan de transitie naar een duurzame samenleving en een nieuwe, meer circulaire economie. Avans begeleidt hen daarin. Dit doen we door duurzame ontwikkeling te verweven in ons onderwijs, ons onderzoek en onze werk- en leeromgeving.

Lees meer over alle ontwikkelingen in het hoofdstuk Studenten van Avans.