Foto Kennis door onderzoek Jaarverslag 2022 Avans

Kennis door onderzoek

Groeien als mens en samenleving begint met kennis. Avans wil die kennis doorlopend ontwikkelen. Zo maken wij het onderwijs nog beter en de beroepspraktijk duurzamer. Met als doel de wereld en alles wat daarop leeft beter te maken.

Scherpere focus

2022 was een transitiejaar voor het praktijkgericht onderzoek van Avans en de mensen die daarbij betrokken zijn. Voor de zomer was onderzoek nog georganiseerd in 6 expertisecentra en 4 opzichzelfstaande lectoraten. Per 1 september 2022 zijn dit 4 Centres of Expertise en 2 Expertisecentra. Deze nieuwe organisatie zorgt voor meer focus en specialistische kennis. Ook vergroot het de aantrekkingskracht op partijen om samen met Avans praktijkgericht onderzoek te doen.

4 zwaartepunten

Met ons onderzoek willen we een stevigere maatschappelijke impact creëren, door nieuwe kennis te ontwikkelen op een aantal specifieke inhoudelijke thema’s. Daarom hebben we in 2021 4 zwaartepunten vastgesteld, die in 2022 zijn omgevormd naar 4 Centres of Expertise:

1. Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap
2. Gezondheid, Zorg & Welzijn
3. Technologische Innovatie in Energie- en Materiaaltransitie
4. Veilige en Veerkrachtige Stad en Omgeving

Kennisprogramma’s

In 2022 startten de Centres of Expertise met het ontwikkelen van concrete kennisprogramma's voor de zwaartepunten waar zij hun onderzoek op richten. Zo'n kennisprogramma wordt ook nog voor de thema's Toekomstbestendig Onderwijs, Creativiteit en Kritische Verbeelding, en Toegepaste AI ontwikkeld.

Lees meer over alle ontwikkelingen in het hoofdstuk Onderzoek.