Foto De mensen van Avans Jaarverslag 2022

De mensen van Avans

De medewerkers van Avans hebben een sleutelrol bij het halen van de doelstellingen in onze Ambitie 2025. Zo willen we interdisciplinair onderwijs realiseren en studenten keuzevrijheid geven om hun eigen opleiding vorm te geven. Daar past een organisatiestructuur bij die samenwerking bevordert en die overzichtelijk en goed bestuurbaar is. Zo bewegen we ons samen koersvast richting zelforganisatie.

Functiehuis

Bij het aanbieden van flexibel onderwijs, hoort ook een passend functiehuis: niet langer gebaseerd op de inrichting van Avans in academies en diensten, maar op de werkprocessen. Na een zorgvuldig ontwerpproces werden 18 academies met voltijdopleidingen teruggebracht naar 11.

Een leven lang ontwikkelen

Om het voor medewerkers en teams mogelijk te maken om zich een leven lang te ontwikkelen, richtten we het Avans Leerlandschap in. Daarnaast kunnen onze medewerkers kiezen uit een breed cursusaanbod op het gebied van vitaliteit en persoonlijke, professionele en teamontwikkeling. Ook voerden we in 2022 de thuiswerkregeling in. Daarmee kunnen Avansmedewerkers hun manier van werken zo goed mogelijk laten aansluiten bij hun taken, persoonlijke situatie en voorkeuren.

Sociale veiligheid en inclusie

Avans omarmt verschillen en is zich bewust van diversiteit in gender, leeftijd, geloofsovertuiging, fysieke en mentale mogelijkheden, achtergrond en geaardheid. In 2022 is de Avans Gedragscode opgesteld om te laten zien welke professionele gedragsnormen we hanteren. En om duidelijk te maken wanneer er sprake is van ongewenst gedrag en ongewenste omgangsvormen. Medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag kunnen terecht bij het College van Vertrouwenspersonen.

Lees meer over alle ontwikkelingen in het hoofdstuk Medewerkers van Avans.