Welzijn van studenten

We willen wendbare én weerbare professionals opleiden. Daarom besteden we naast lessen, projecten, praktijkervaring en onderzoek veel aandacht aan studentenwelzijn.

Voor Avans is naast professionele ontwikkeling ook het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van studenten belangrijk. Om het belang van studentenwelzijn te onderstrepen stelden we in 2020 ons welzijnsbeleid vast. Via 6 grote projecten werken we nu aan de uitvoering hiervan. De Welzijnsmonitor bijvoorbeeld, een app die het welzijn van de student in kaart brengt. Ook creëerden we extra trainingen voor studieloopbaanbegeleiders, plus het platform studentbegeleiding.  

Veerkracht en sociale zelfredzaamheid

Voor studenten ontwikkelden we nieuwe trainingen en workshops gericht op veerkracht, kwaliteiten en sociale zelfredzaamheid. Verder zetten we met het project Switch nog meer in op het voorkomen van uitval en kiezen we vaker voor peercoaching, waarbij ouderejaars buddy’s eerstejaars studenten begeleiden. Het zesde project is Student Support, waar studenten terecht kunnen met hun vragen over professionele- en persoonlijke ontwikkeling. Eerst online en later op meerdere plekken ook fysiek. Natuurlijk kunnen studenten met alle andere vragen altijd terecht bij het studentendecanaat.   

Lees verder in het hoofdstuk Studenten van Avans