Onderwijs naar keuze

Flexibiliteit, ontwikkeling en creativiteit zijn begrippen die horen bij het onderwijs. Daarom werken we aan flexibeler toekomstgericht onderwijs. Tegelijk vroeg corona opnieuw om extra veerkracht.

Meer keuzevrijheid

Door de coronapandemie zijn er grote stappen gezet op het gebied van online lessen en blended onderwijs. Ontwikkelingen die passen bij onze ambitie om ons onderwijs flexibeler in te richten, variatie aan te brengen in het aanbod en studenten meer keuzevrijheid te bieden. 
Als eerste stap daarvoor hebben we in 2021 ons onderwijsmodel aangepast. Ook standaardiseren en harmoniseren  we onderwijsblokken. Daarnaast ontwikkelden we blauwdrukken voor nieuwe onderwijsprogramma‚Äôs, zodat studenten makkelijker kunnen switchen. En modules, zodat studenten meer keuzevrijheid hebben. Dit in nauwe samenwerking met het werkveld. De inzet van technologie en data versnelt de ontwikkelingen voor het nieuwe onderwijs, dat aansluit bij wat studenten en de maatschappij vragen.  

Gericht op praktijk

Een grote rol is er in ons onderwijs ook voor samenwerken aan inter- en multidisciplinaire vraagstukken. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in een project in Zuid-Afrika waaraan studenten van 10 verschillende opleidingen werken.. Bovendien werken we er hard aan om relevante kennis uit onderzoeksprojecten toe te passen in ons onderwijs. 

Lees meer over alle ontwikkelingen in het hoofdstuk Onderwijs.