Kennis door onderzoek

Praktijkgericht onderzoek is belangrijk voor Avans. Want groeien begint met kennis. Met de kennis uit onderzoek ontwikkelen we ons onderwijs. En versterken en verduurzamen we de beroepspraktijk.

Praktisch toepasbare kennis 

Vele vragen uit het werkveld zijn in 2021 uitgewerkt in onderzoeken. In co-creatie tussen bedrijven, onderzoekers, studenten en medewerkers werden mogelijkheden onderzocht en praktijktoepassingen in beeld gebracht. Bijvoorbeeld: het project Grassification, dat de mogelijkheden onderzocht om met bermgras een biobased composiet materiaal te ontwikkelen. Of het project V2X Charger, waarin gewerkt is aan een concept om stroom effectiever te onttrekken aan elektrische auto’s. Bovendien zijn voor maatschappelijk zeer actuele thema’s 5 nieuwe lectoren gestart. Samen met de andere lectoren realiseren zij met hun onderzoeken praktisch toepasbare kennis.   

Continu ontwikkelen

Omdat we onze kennis continu willen ontwikkelen hebben we afgelopen jaar onze Onderzoeksvisie vernieuwd. Praktijkgericht onderzoek krijgt hiermee een scherpere focus en meer impact. Hiervoor gaan we ons richten op 4 thematische zwaartepunten en 3 belangrijke maatschappelijke thema’s, waarvoor we diverse kennisprogramma’s zullen ontwikkelen. Er komen meerdere Centres of Expertise (CoE) en de ondersteuning van onderzoek krijgt meer aandacht. 

Lees in het hoofdstuk Onderzoek over onze Onderzoeksvisie en hoe Avans kennis uit onderzoek toepast. 
Informatie over onze expertisecentra, lectoraten en projecten is te vinden op onze website.