Duurzame werelddoelen

Avans legt de lat hoog als het gaat om een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Hierbij zijn de duurzame werelddoelen (SDG’s) richtinggevend. We creëren bewustzijn en sturen op impact in de vorm van concrete acties. 

Prachtige resultaten

In de deelgebieden van onze Mission Zero stimuleren we fietsen en wandelen, elektrische deelauto’s en nieuwe mobiliteitsoplossingen. We verduurzamen waar mogelijk gebouwen, zetten stappen om in 2030 energieneutraal te zijn en werken aan betere afvalscheiding en grondstofefficiency. We voeren een CO2-boekhouding. Een studentenopdracht vormde de basis voor onze nieuwe gedragscode duurzaam inkopen, die al mooie resultaten heeft opgeleverd. En bij onze bedrijfsrestaurants is -mede door corona- een transitie ingezet van catering naar horeca.  

Digitalisering

Voor ons onderwijs werken we aan flexibele leerroutes en aan de omschakeling naar hybride onderwijs. En aan verdere samenwerking met het werkveld. Dat vraagt om grote digitale aanpassingen. In ons onderwijs en bij de ontwikkeling van nieuwe apps. Deze digitalisering zorgt ervoor dat docenten zich meer kunnen richten op begeleiding van studenten. 


Lees alles over dit onderwerp in het hoofdstuk bedrijfsvoering.