De mensen van Avans

De mensen van Avans maken de organisatie. Zij zijn een rolmodel voor onze studenten, delen kennis met het werkveld en zijn belangrijk voor het realiseren van onze Ambitie 2025.

Daarom investeren we in hen, de organisatie en ons hrm-beleid. Omdat we geloven in ‘een leven lang leren’ stimuleren we medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Ook besteden we veel aandacht aan werken en leren in zelforganiserende teams, teamontwikkeling, inclusiviteit, vitaal blijven en een fijne werkomgeving. 

Omdat corona in 2021 opnieuw veel impact had, zetten we extra in op verbetering van communicatie, verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en praktische oplossingen zoals de oppasservice. Door corona kwam ook de ontwikkeling naar locatieonafhankelijk werken, blended leren en hybride onderwijs in een stroomversnelling.   

Continu werken aan ontwikkeling

Onze ambitie vraagt om continu te werken aan ontwikkeling. We stimuleren medewerkers om in beweging te komen, met bijvoorbeeld de nieuwe loopbaancommunity en evenementen zoals Jouw talent, jouw toekomst en de Week van het Loopbaangesprek. We verbeterden de didactische BDB+-opleiding, werkten hard aan digitalisering en aan meer kennisdeling tussen academies en docenten. Kijkend naar onze ambitiedoelstellingen keken we in 2021 ook kritisch naar onze organisatiestructuur. Dat resulteerde in minder academies die ook anders geclusterd zijn. Bovendien krijgt onderzoek een belangrijker rol en blijven we continu onze werkprocessen verbeteren. 

In het hoofdstuk Mensen van Avans leest u wat Avans medewerkers te bieden heeft.