Co-creatie met werkveld

Avans wil structureel bijdragen aan de uitdagingen in onze samenleving. Onder meer door samen met het werkveld, kennis uit praktijkgericht onderzoek breder toe te passen in onderwijs en maatschappij.

Waarde van kennis 

Daarom versterken we de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Want we willen ontwikkelde kennis nog meer laten doorwerken. Deze verwaarding van kennis noemen we valorisatie. Hoe valorisatie tot stand komt, wordt steeds meer zichtbaar in de kennisprogramma‚Äôs die we ontwikkelen vanuit onze Onderzoeksvisie, in samenwerking met onze academies, bedrijven en maatschappelijke partners. En in ontwikkelingen die ontstaan doordat we leren van elkaar. Zoals bijvoorbeeld zichtbaar werd bij de online talkshow Samen energie maken. 

Kenniscirculatie en samenwerking

Om te zorgen voor goede afspraken bij het verwaarden van kennis, praten we intensief met het werkveld. Over hun kennisagenda, ontwikkelingen, wensen en mogelijkheden voor samenwerking. Dit vormt de basis voor een meerjarige strategische samenwerking met werkveldrelaties. Kenniscirculatie ontstaat ook omdat we onze studenten creatieve broedplaatsen bieden en vele mogelijkheden om interdisciplinair samen te werken.  
Lees in het hoofdstuk Valorisatie hoe Avans kennis omzet in toepassingen van maatschappelijke waarde.