Onderwijs op afstand

Wendbare professionals opleiden die het verschil maken, in én voor een duurzame samenleving. Een belangrijk onderdeel in onze 'Ambitie 2025'. Corona vroeg om nog meer flexibiliteit.

Dit jaar maakten we ambitieuze stappen met onderwijs op afstand en blended onderwijs. Ook zetten we in op duurzaamheid en multidisciplinariteit. We versterkten de samenwerking met regionale bedrijven en organisaties, want we willen praktijkgericht onderzoek nog meer integreren in ons onderwijs. In 2020 mochten we 11.024 diploma’s uitreiken, via drive thru’s, drive to’s en op andere creatieve en veilige manieren. Zo kregen afstudeerders de aandacht die ze verdienden. 

International Business week

Tijdens de Business Week 2020  waren ruim 40 inspirerende sprekers online te gast, om de studiereis naar Valencia te vervangen. We konden sprekers van over de hele wereld binnenhalen. Bijvoorbeeld uit Brazilië, Zuid-Afrika en Zwitserland. Studenten waren er positief over. ‘Nu horen we het bredere verhaal.’ 

Online studiekeuzeactiviteiten

De Open dagen op locatie bij Avans werden razendsnel omgezet naar een online alternatief. Docenten en studenten gaven via MS Teams voorlichting aan duizenden studiekiezers. In november werd een online 3D-campus gecreëerd. Hier konden studiekiezers en ouders opleidingspresentaties volgen, video’s van alle gebouwen bekijken en informeel kletsen met studenten van verschillende opleidingen in het Avans Café. 

Terwijl de ene docent een presentatie gaf, beantwoordde een andere docent vragen in de chat. Ook qua techniek was het een groot succes. Studiekiezers waren positief, al konden ze niet de sfeer in de gebouwen proeven. Want door te luisteren en vragen te stellen konden ze zich een goed beeld vormen van een of meerdere opleidingen.

Lees verder in het hoofdstuk Onderwijs.