Kennis uitwisselen

Onze kennis willen we uitwisselen, overdragen en optimaal toepassen. Ons doel: kennis valoriseren, waardevol maken. Daarmee dragen we bij aan de maatschappij.

Samen kennis ontwikkelen

Alles wat we doen willen we valoriseren. Daarom is het nodig om een ‘valorisatiemindset’ te ontwikkelen. Belangrijke elementen daarvan zijn kenniscirculatie en een goede kennisinfrastructuur. In co-creatie met bedrijven en instellingen wisselen we kennis uit. Ook ontwikkelen we samen kennis rond de thema’s van onze expertisecentra. 

Avans Ondernemerscentrum

Onze expertisecentra en stand-alone-lectoraten zijn leidend in het valoriseren van kennis. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de academies. Het Avans Ondernemerscentrum (AOC) ondersteunt bij dit proces en ontwikkelt eigen initiatieven binnen onderwijs en onderzoek om de valorisatie te bevorderen. 

Grote ambities

We hebben grote ambities voor de komende jaren. Bijvoorbeeld de flexibilisering van het onderwijs, interdisciplinariteit in opleidingen, de digitale transformatie en intensievere samenwerking met het werkveld.

Om die ambities waar te maken, innoveren we flink op het gebied van onderwijs. Het AOC is de aanjager van die innovatie en startte samen met het Avans’ Leer- en Innovatiecentrum in 2020 het regieteam VONK Onderwijsinnovatie. Van hieruit worden experimenten uitgevoerd en zijn we gestart met een community onderwijsinnovatie en een kennis- en inspiratieprogramma. 

Deze 4 onderwijsinnovaties zijn al gestart: energietransitie, cross-sectoraal opleiden, Cyber Physical Factory en Sustainable Development Goals-ateliers. 

Lees hoe Avans maatschappelijke waarde creëert in het hoofdstuk Valorisatie