Duurzame bedrijfsvoering

We werken continu aan een efficiënte, circulaire bedrijfsvoering die het onderwijs zo optimaal mogelijk bedient. Corona vroeg op dit gebied van ons het uiterste. En leerde ons veel.

Mission zero

Avans wil de negatieve impact van onze bedrijfsvoering in 2030 terugbrengen tot 0. Deze Mission Zero staat in onze Ambitie 2025 en omvat concrete plannen voor 9 deelgebieden. Sommige ambitieuze plannen zijn bijgesteld toen we te maken kregen met de coronamaatregelen.

Om het energieverbruik te verlagen, voerden we bijvoorbeeld een monitoringsysteem in en studenten ontwikkelden een CO²-boekhouding. Ons percentage restafval is nu lager omdat we de  afvalstromen beter scheiden. Bovendien stimuleren we op verschillende manieren duurzaam vervoer en zijn we zuiniger met water door onze waterbesparende kranen en waterloze urinoirs.  

Impact van corona

Corona maakte duidelijk dat vastgoed vooral een ontmoetingsfunctie heeft. Met de leertuinen in onze laatste nieuw- en verbouwprojecten spelen we hier goed op in. De impact van corona resulteerde bovendien in 2 crisisteams: het ene gericht op onderwijs en het andere op bedrijfsvoering. Samen met de hele organisatie hebben ze veel werk verzet. Denk aan nieuwe roosters, de omschakeling naar online lessen en andere toetsvormen. Ook legde corona een grote druk op bijvoorbeeld inkoop en catering.

Lees verder in het hoofdstuk Bedrijfsvoering.