De mensen van Avans

Medewerkers zijn het hart van onze kennisorganisatie. Met haar HR-beleid faciliteert Avans medewerkers om het beste uit zichzelf te halen.

Voor onze kennisorganisatie zijn betrokken medewerkers cruciaal. Daarom besteden we veel aandacht aan een goed HR-beleid, een fijne werkomgeving en aan ontwikkeling van kennis en competenties. Tegelijk vraagt Avans van medewerkers om wendbaar te zijn. Om net een stap meer te willen zetten. Deze thema’s komen terug in onze Ambitie 2025.

In 2020 zijn we gestart met de vertaling van onze ambities naar een toekomstgerichte HR- en organisatieaanpak. Tegelijk stonden we voor grote uitdagingen door de coronapandemie, wat van alle medewerkers veel flexibiliteit vroeg. En waardoor duidelijk werd wat nodig is om ook in de toekomst wendbaar te blijven. 

Corona

Corona maakte 2020 op meerdere gebieden anders. Denk aan verzuim en preventie, werkplekinrichting en strategische personeelsplanning. Dat gold eveneens voor recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. 

Zelforganiserende teams

Werken en leren in zelforganiserende teams werd het afgelopen jaar voor medewerkers vanzelfsprekender. In deze teams leren medewerkers met en van elkaar en werken ze continu aan ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Van managers vraagt dit wel om nieuwe manieren van samenwerken.

In het hoofdstuk Mensen van Avans leest u wat Avans medewerkers te bieden heeft.