Studeren en topsport

Jij doet aan topsport. En wilt dat combineren met een hbo-opleiding. De mogelijkheden zijn afhankelijk van jouw sport en van de opleiding die je wilt doen. We geven je graag advies op maat.

Bekijk hier het verhaal van Nikki. Zij studeert bij Avans en doet aan topsport.

Jij bent topsporter

Je komt in aanmerking voor de regelingen van topsporter als je ingeschreven staat bij Avans als student en:

  • beschikt over een A- en HP-status (NOC*NSF) of
  • een NOC*NSF-status hebt met een talentprofiel Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) of Belofte (B).

Als je een regio Junior of regio Senior-sporter bent, of werkt bij erkende sportbonden of werkt met groepen sporters met een talentstatus of hoger in een sport die door NOC*NSF erkend is, kun je na toetsing voor de Avansregeling in aanmerking komen.  

Wij denken mee

Laat ons weten dat jij aan topsport doet. Liefst meteen bij je inschrijving. Vul voor het aanvragen van topsportvriendelijke faciliteiten het inventarisatieformulier in. Vervolgens vragen we je, na toetsing, om een afspraak te maken bij de studentendecaan. De decaan vertelt je over de procedure en inventariseert de te verwachten knelpunten. Deze inventarisatie leg je voor aan de coördinator topsport van je opleiding. Die stelt samen met jou een onderwijsleercontract op. Met afspraken over je planning en hoe je je studiepunten gaat behalen. Als dit contract wordt goedgekeurd door de Examencommissie mag je starten met je opleiding.

We kunnen je misschien helpen met:

  • flexibele roosters
  • extra tentamendata
  • flexibele stageperiodes
  • extra begeleiding van je studieloopbaanbegeleider

Studievertraging

Topsport kan ervoor zorgen dat je langer over je opleiding doet. En nog niet klaar bent terwijl je studiefinanciering al stopt. Vraag dan financiële ondersteuning bij ons aan. Avans Hogeschool heeft een topsportregeling. Die maakt het mogelijk om verder te studeren. Met financiële steun uit het afstudeerfonds. Daarvoor moet je kunnen aantonen dat je topsporter bent. En een bevestiging hebben van je opleiding dat topsport de oorzaak is van je studievertraging. De ondersteuning duurt maximaal 12 maanden. Vraag advies aan de studentendecaan.

Contact

De studentdecanen zijn bereikbaar via mail of via de Studenten Informatie Balie, 088 - 525 75 50.