Aanmelden

Je bent eruit, je weet welke opleiding je wilt gaan doen. We zijn blij dat jouw keuze op Avans Hogeschool is gevallen. Op deze pagina lees je hoe je je aanmeldt en wat de aanmelddeadline is. Controleer ook of je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden.

Studielink

Je meldt je aan voor je opleiding via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 werkdagen dus houd hier rekening mee. In bijna alle gevallen doe je na je aanmelding een studiekeuzecheck.

Let op

Je bent pas ingeschreven bij Avans Hogeschool als je aan alle eisen voldoet. Dit houdt in dat:

  • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
  • je vooropleiding is geverifieerd
  • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale incassomachtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht. Zorg dat je uiterlijk 31 augustus bovenstaand geregeld hebt. Dit geldt voor alle opleidingsvarianten. Doe je dit niet, dan mag je geen onderwijs volgen bij Avans Hogeschool.

Te laat

Als je je te laat aanmeldt, dan vervalt je automatische recht op toelating. De toelatingscommissie van Avans Hogeschool beoordeelt dan of je wordt toegelaten. Lees meer in het Reglement toelatingscommissie. De studiekeuzecheck voor een voltijdopleiding blijft verplicht.

Deadlines voor aanmelding

De deadline voor aanmelden verschilt per opleidingsvariant.

Voltijd- en duale opleidingen
  • Start je in september, meld je dan uiterlijk 1 mei aan.
  • Start je in februari, meld je dan uiterlijk 31 januari aan.
  • AKV|St. Joost heeft andere deadlines en aanmeldprocedures.
Deeltijdopleidingen

Fixusopleiding
met decentrale selectie

De opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Fysiotherapie hebben een numerus fixus. Dat wil zeggen dat slechts een beperkt aantal studenten kan starten in de propedeuse. 

Je kunt alleen starten bij deze opleidingen als je deelneemt aan de decentrale selectie. Hiervoor moet je aanmelding uiterlijk 15 januari bij ons binnen zijn.

Bekijk alle informatie over de selectieprocedure van de opleidingen Fysiotherapie en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek.

Van opleiding veranderen

Als je dit studiejaar al een opleiding volgde aan een hogeronderwijsinstelling en je gaat een andere opleiding doen, dan meld je je voor 1 september aan.


Aanmelding annuleren

Je mag je voor meer opleidingen aanmelden. Maar vergeet niet om je af te melden voor de opleidingen die je niet kiest. Als je dit voor 1 september doet, hoef je geen collegegeld te betalen. Eventueel betaald collegegeld ontvang je retour.