Aanmelden en inschrijven

Leuk dat je je wilt aanmelden voor een hbo-opleiding bij Avans Hogeschool. Welkom! Zorg wel dat je je op tijd aanmeldt en je inschrijving echt is afgerond. Volg hiervoor onderstaand stappenplan. Dan zien we je graag snel bij Avans. Voor bijna alle voltijd bacheloropleidingen meld je je voor 1 juni aan. Voor Associate degrees-opleidingen en alle deeltijdopleidingen kan je je tot en met 31 augustus aanmelden.

Aanmelden doe je zo

Stap 1: Controleer of je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden.
Stap 2: Bekijk de deadlines voor aanmelding van jouw opleidingsvariant. De reguliere aanmelddeadline van 1 mei is verschoven naar 1 juni. Door de maatregelen rond het coronavirus zijn studiekeuzeactiviteiten en andere oriëntatiemogelijkheden op jouw school of bij het hbo niet doorgegaan. Door de aanmelddatum te verruimen heb jij meer tijd om je te oriënteren en aan te melden.
Stap 3: Vraag op tijd je DigiD aan. Dit duurt 5 werkdagen.
Stap 4: Voer je persoonsgegevens in op Studielink.nl en doe een verzoek tot inschrijving.
Stap 5: In bijna alle gevallen doe je na je aanmelding een studiekeuzecheck bij Avans. 
Stap 6: Check op Studielink.nl de berichten in je dashboard. Dan weet je welke acties je moet ondernemen. Alle stappen moeten uiterlijk 31 augustus afgerond zijn. Zo niet, dan mag je geen onderwijs volgen bij Avans Hogeschool. 

Mbo'ers aanmelden met of zonder diploma

Je bent mbo'er en door de coronamaatregelen heb je vragen over toelating per 1 september 2020. Lees wat je moet weten over de start van je studie bij Avans.

Te laat aangemeld

Als je je te laat aanmeldt, dan vervalt je automatische recht op toelating. De toelatingscommissie van Avans Hogeschool beoordeelt dan of je wordt toegelaten. Meer hierover lees je in het Reglement toelatingscommissie. Wil je een voltijdopleiding gaan doen, dan blijft de studiekeuzecheck voor jou verplicht.

Aanmelding annuleren

Je mag je voor meer dan 1 opleiding aanmelden. Maar let op: vergeet niet om je via Studielink af te melden voor de opleidingen die je niet kiest. Als je dit voor 1 september doet, hoef je namelijk voor die opleidingen geen collegegeld te betalen.