Nieuws

Studenten van Avans Hogeschool prijzen de sfeer bij de opleidingen en de deskundigheid van de docenten. Dat blijkt uit de Keuzegids hbo 2023 die zojuist is verschenen. De waardering van studenten voor Avans is al jaren hoog. Ook dit jaar staat Avans op de eerste plaats in de ranglijst van grote hogescholen.

Compliment

Een prestatie van formaat vindt voorzitter van het College van Bestuur Philippe Raets. “We kunnen heel trots zijn. Zeker gezien de transitie waarin Avans verkeert met de nodige verandering in ons onderwijs en onze organisatie. Het geeft aan dat we op de goede weg zijn. We doen dit samen. Mooi is ook dat studenten onze docenten zo hoog waarderen om hun deskundigheid en kennis van de beroepspraktijk. Dat is een groot compliment, iets om trots op te zijn. En ik onderschrijf dat van harte. Als Avans zijn we altijd aanspreekbaar en begeleiden je bij de stappen die je zet tijdens je opleiding.”

Ambitie 2025 grote operatie

Met Ambitie 2025 werkt Avans toe naar meer flexibiliteit voor studenten in de opbouw van hun studie: de student stelt zelf de leerroute samen die het beste past bij de persoonlijke leerwensen. Ook is samenwerking met de beroepspraktijk steeds belangrijker. De student van nu merkt er misschien nog niet zoveel van, maar achter de schermen is een grote operatie bezig.

“Samen met medewerkers, studenten en het werkveld zetten we ons in om deze ambities waar te maken. De tevredenheid over onze sfeer en de kwaliteit van ons onderwijs zegt iets over de wendbaarheid en veerkracht van Avans, maar ook over onze studenten zelf”, aldus Sarah Wilton, lid van het CvB. “We werken allemaal hard en toegewijd voor onze studenten; van roosteraar tot lector, van docent en onderzoeker tot personeelsconsulent: we doen ons werk voor de student!”

Hogere score

Avans staat dit jaar voor de 11e keer in 13 jaar op nummer 1 in de ranglijst van Keuzegids hbo. De tweede plaats is voor de Christelijke Hogeschool Windesheim. Beide instellingen scoren een punt hoger dan vorig jaar, waardoor Avans met 3 punten blijft voorlopen op Windesheim. “Die stijging is bijzonder”, vindt vicevoorzitter van het CvB Jacomine Ravensbergen  “De Keuzegids baseert zich immers op ‘corona-studiejaar 21-22’. Het laat opnieuw zien dat het welzijn van onze studenten bij Avans voorop staat.”

De Keuzegids hbo vermeldt: ‘Avans blinkt vooral uit in de vakgebieden Economie en Bedrijf, en Gedrag en Maatschappij. Maar ook binnen andere studiegebieden is er hoge waardering voor opleidingen, zoals voor Civiele Techniek en de Ad Communicatie in Den Bosch en Chemische Technologie in Breda. In totaal behaalt Avans voor maar liefst 26 opleidingen het predicaat topopleiding.’

Topopleidingen

In Keuzegids behalen de topopleidingen een minimale hoge score. Ze staan dus niet per se op nummer 1. In Breda zijn dat er 8, in Den Bosch 15 en in Tilburg 1. Ook in Roosendaal eindigden 2 Associate degree (Ad) opleidingen als topopleiding.

In Breda krijgen de volgende opleidingen het kwaliteitszegel: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, ChemieChemische Technologie, ElektrotechniekHuman Resource ManagementEnvironmental Science for Sustainability, Ecosystems and TechnologyFysiotherapie en Leraar Basisonderwijs.

In Den Bosch: Accountancy, ChemieCiviele TechniekAd Communicatie (voltijd)ElektrotechniekAd FinanceHuman Resource ManagementIntegrale VeiligheidskundeAd Logistiek (voltijd), Ad Management (voltijd)HBO-VerpleegkundeSocial Work en Technische Bedrijfskunde, Technische Informatica en Werktuigbouwkunde.

In TilburgTechnische Bedrijfskunde. En in Roosendaal de Ad Engineering en Ad Human Resource Management (beide voltijd).

Onafhankelijke gids

De Keuzegids hbo 2023 is een onafhankelijke gids die de kwaliteit van alle hbo-opleidingen in Nederland beoordeelt en vergelijkt. Het doel van de Keuzegids is om relevante informatie te verstrekken aan studiekiezers, waarmee ze tot afgewogen keuzes komen.