Chemische Technologie  voltijd hbo-opleiding

Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Bij Chemische Technologie leer je de techniek achter industriële processen en de technologie om producten te maken. Je denkt in grootschalige oplossingen met aandacht voor duurzaamheid en energie.

Als chemisch technoloog ben je de architect van een fabriek. Je bent expert op het gebied van procestechniek en verzint oplossingen voor kleine en grote vraagstukken, binnen bedrijven en voor de maatschappij. Als een kunststofproducent een nieuw product op grote schaal wil produceren, ben jij degene die dit proces ontwerpt. Wanneer een suikerproducent meer waarde uit afvalstromen wil halen, bedenk jij hoe dit gerealiseerd kan worden.

Bij de kleinschalige opleiding Chemische Technologie leer je hoe grootschalige processen werken en hoe je deze ontwerpt en verbetert. Je leert de scheikundige en fysische principes achter deze processen te combineren en hoe je een idee uit het laboratorium kunt opschalen naar een commercieel productieproces. Tijdens de opleiding voer je technische experimenten uit in een laboratorium of via processimulaties op de computer. Om naadloos aan te sluiten op de praktijk werk je tijdens de opleiding aan actuele vraagstukken uit de procesindustrie.

Ben je geslaagd, dan mag je de titel Bachelor of Science (BSc) voeren.

Breda • topopleiding
Volg deze opleiding
Opleiding in beeld

Typerend voor deze opleiding

Kleinschalig en persoonlijk contact met docent
Focus op het koppelen theorie en praktijk
Je leert hoe grootschalige processen werken, hoe je ze ontwerpt en verbetert
Nauwe samenwerking met het werkveld, dus goede aansluiting op de praktijk

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Met een afgeronde hbo-opleiding Chemische Technologie heb je uitstekende carrièrekansen in verschillende branches. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voedingsmiddelenindustrie, waterzuivering, (duurzame) energieopwekking en (bio)plasticproductie.

Elke industrietak kent processen die door technologen worden ontworpen, gerealiseerd en geoptimaliseerd. Als chemisch technoloog kun je in verschillende functies aan de slag en op die manier een baan vinden die bij je past. Je kunt aan de slag bij kleine of grote bedrijven of bij een ingenieursbureau. Bij een ingenieursbureau word je gedetacheerd bij verschillende bedrijven, die jij als expert adviseert of helpt een probleem op te lossen.

Bij industriële processen zijn vaak meerdere afdelingen betrokken en als chemisch technoloog ben je een belangrijke schakel tussen die afdelingen.

In de video's hieronder vind je enkele verhalen van onze oud-studenten over het hun beroep wat ze nu doen:

Oud-student Wissam vertelt
Oud-student Isabelle vertelt
Oud-student Timo vertelt

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Procesontwerper

Je werkt aan het ontwerp, de ontwikkeling en opschaling van procestechnologische fabrieksinstallaties.

Troubleshooter

Je werkt als technoloog aan de marketing en verkoop van technische apparatuur en installaties.

Technisch adviseur

Je werkt als technoloog aan de marketing en verkoop van technische apparatuur en installaties.

Manager of leidinggevende

Je hebt een aantal jaren werkervaring opgedaan en geeft leiding aan een project-, ontwerp- of productieteam.

Procestechnoloog

Je bent ontwikkelaar van of specialist in industriële processen.

Producttechnoloog

Je bent een specialist die alles weet van specifieke producten. Bijvoorbeeld van voedingsmiddelen, (bio)plastics, verf, compost, afvalwater, energie of zonnepanelen.

Wat wordt er van jou verwacht

Je bent geïnteresseerd in natuurkunde, wiskunde en scheikunde en vind het leuk om principes uit deze vakken toe te passen in de praktijk. Uitdagingen pak je aan door logisch en oplossingsgericht na te denken en hands-on aan de slag te gaan. Met jouw technisch inzicht wil je duurzame oplossingen verzinnen voor bestaande en nieuwe uitdagingen in de procesindustrie. Om deze oplossingen te kunnen realiseren, werk je samen met andere vakgebieden.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Na de opleiding Chemische Technologie kun je nog doorstuderen. Je kunt onder andere de master Biotechnology op Wageningen University & Research of de master Chemical Engineering op Eindhoven University of Technology volgen.

Soms moet je een schakelprogramma volgen om aan een master te mogen beginnen. Op de website doorstroommatrix.nl kun je zien welke masteropleidingen je met een diploma Chemische Technologie kunt volgen en of je hiervoor een schakelprogramma moet doorlopen.

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Martijn Punt

We houden ons bezig met het verbeteren, optimaliseren en uitbreiden van fabrieken.

Verder lezen

Niek de Nooijer

Door mijn opdracht kon ik snuffelen aan de universiteit en studeren in het buitenland.

Verder lezen

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

De opleiding duurt 4 jaar. Een jaar bestaat uit 4 blokken van 10 weken. Je kiest meteen een hoofdrichting (major): Procesontwikkeling en -optimalisatie (PO²) of Biobased Technology and Chemistry (BTC). Vanaf jaar 1 volg je het programma van de major. Bij PO² duik je diep in de chemische technologie waarbij de nadruk ligt op technologische vakken. Bij BTC draait het om het maken van producten met levende organismen en krijg je naast technologische en chemische vakken ook biologische vakken.

Jaar 1

In het eerste jaar maak je kennis met basischemie en technologische concepten zoals massabalansen en scheidingsprocessen. De kennis die je tijdens die vakken opdoet pas je toe in projecten.

Tijdens projecten werk je in groepsverband aan een casus. Elke richting (BTC of PO²) heeft zijn eigen deelonderzoek. Een voorbeeld hiervan is het project Waterzuivering, waarbij BTC-studenten onderzoeken hoe je met algen water kan zuiveren en PO²-studenten een ontwerp maken van een waterafvoersysteem.

Belangrijke vakken:

 • Basischemie en scheidingsprocessen
 • Wiskunde
 • Biologie (alleen bij BTC)
 • Massa- en energiebalansen
 • Basis warmte- en stoftransport

Jaar 2

In het tweede jaar duik je dieper in de chemische technologie en ga je verder op de kennis die je in jaar 1 hebt opgedaan. De projecten worden uitdagender en elke richting heeft zijn eigen projecten.

Voor je eerste project bij PO² maak je van een afvaloliestroom van een bedrijf biodiesel of zeep. Bij BTC begin je het jaar met het maken van hoogwaardige producten vanuit zelfgekozen natuurlijke grondstoffen. Bij beide projecten bedenk je ook hoe je dit op grote schaal kunt uitvoeren.

Belangrijke vakken:

 • Fysische chemie
 • Geavanceerde warmte- en stoftransport
 • Industriële scheidingsprocessen
 • Risico en veiligheid in een fabriek (PO²)
 • Wiskundige modellen (PO²)
 • Bio-organische chemie (BTC)

Jaar 3

In het derde jaar loop je eerst een half jaar stage. Je werkt dan bij een bedrijf aan een actueel project en past de theorie toe die je eerder in de opleiding hebt opgedaan. Hierdoor maak je kennis met mogelijke beroepen die je later als chemisch technoloog kunt kiezen.

Daarna volg je de minor van de major: de specialisatie. Tijdens de specialisatie krijg je enkele procestechnologische vakken, maak je een fabrieksvoorontwerp en werk je aan een project van een externe opdrachtgever.

Belangrijke activiteiten:

 • Stage
 • Specialisatie

Jaar 4

In het vierde jaar begin je met een minor die je zelf kiest. Bij Avans bieden we enkele opleidingsgerelateerde minoren aan: procesautomatisering en biopolymeren. Je kunt ook een andere hbo-minor volgen bij Avans of bij een ander onderwijsinstituut of een schakelprogramma voor de universiteit volgen.

Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht bij een bedrijf. De werkzaamheden tijdens dit project komen overeen met wat je als afgestudeerd chemisch technoloog ook gaat doen.

Belangrijke activiteiten:

 • Minor
 • Afstuderen

Specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Major Biobased Technology and Chemistry

Bij Biobased TeCH leer je hoe je producten kunt maken met grondstoffen van natuurlijke en hernieuwbare bronnen. Hierdoor kun je een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de wereld.

De major Biobased Technology and Chemistry draait om duurzaamheid: duurzame energie en een duurzame samenleving met producten uit natuurlijke materialen. Denk hierbij aan biokunststoffen en biobrandstoffen, melkzuur geproduceerd door bacteriën, of geur-, kleur- en smaakstoffen die uit planten gehaald zijn.

Tijdens deze major krijg je naast chemische en chemisch technologische vakken ook een aantal biotechnologische vakken. Hierdoor weet je niet alleen wat er in biomassa aanwezig is, maar ook hoe je interessante stoffen uit biomassa kan halen en vervolgens kan gebruiken.

Je leert meer over het praktische werk op het lab en je leert om een relatie te leggen tussen werken op lab- en industriële schaal. Samen met medestudenten werk je aan vraagstukken met actuele biobased thema's, zoals het zuiveren van water met behulp van algen. Je ontwikkelt nieuwe ideeën en producten en dat vraagt vaak ook om het ontwikkelen van een nieuw productieproces.

Major Biobased Technology and Chemistry

Major Procesontwikkeling en -optimalisatie (PO2)

Bij deze major draait het om het ontwikkelen, ontwerpen en verbeteren van industriële processen. Hierdoor zorg je ervoor dat een proces technisch haalbaar, economisch rendabel en duurzaam is.

De nadruk bij deze major ligt op de procestechnologie. Je leert hoe je installaties ontwerpt, dimensioneert en verbetert. Denk daarbij aan waterzuiveringsinstallaties of installaties die grondstoffen of biopolymeren produceren. Bij het verbeteren van processen kijk je onder andere naar de zuiverheid van het product, het economisch rendement en duurzaamheidsaspecten. Het is daarom belangrijk dat je veel weet van fysische processen. Je leert bijvoorbeeld hoe warmte overgedragen wordt van een vloeistof naar een vaste stof en hoe vloeistoffen door leidingen stromen. Welke typen reactoren geschikt zijn voor grootschalige chemische reacties en welke methodes geschikt zijn om verschillende stromen van elkaar te scheiden. 

Major Procesontwikkeling en -optimalisatie

Specialisatie Biorefinery Technology

Je volgt in jaar 3 de Engelstalige specialisatie Biorefinery Technology als je hebt gekozen voor de major Biobased Technology and Chemistry.

A biorefinery is a facility that integrates biomass conversion and separation processes and separation equipment for the sustainable co-production of food, feed, energy, fuels and chemicals.

At the heart of this programme is a group project you will conduct with 3 to 4 students. Together you will work for a client, i.e. a company or governmental organisation, and you will be based both at the client and at Avans. You will carry out a project related to the development, design or optimisation of a process or part of a process on a lab, pilot or production scale.

The biobased or sustainability aspect may relate to:

 • raw materials
 • scaling and application of new technologies in production
 • economic analysis and optimization
 • product design requirements.

  Examples of recent research projects include:
 • feasibility study based on literature research and lab- or pilot-scale experiments for pyrolysis oil
 • scaling up bio-ethanol production from secondary streams from lab scale to pilot scale
 • improving bio-charcoal production on a commercial scale

You will also follow several courses and a training course focusing on the steps from lab to production scale.

Specialisatie Duurzame Procestechnologie

Je volgt in het derde jaar de specialisatie Duurzame Procestechnologie als je hebt gekozen voor de richting Procesontwikkeling en -optimalisatie.

In deze specialisatie werk je aan 2 projecten en volg je enkele vakken. Beide projecten voer je in een groep van 3 tot 5 studenten uit.

Een van de projecten is een actuele opdracht vanuit het werkveld van een opdrachtgever bij een bedrijf. Afhankelijk van de opdracht voer je dit onderzoek bij het bedrijf of bij Avans uit. Uiteindelijk lever je het product niet alleen op voor school, maar ook voor de opdrachtgever.

Het andere project is het maken van een fabrieksvoorontwerp. Je onderzoekt of het opzetten van een bepaald proces op technologisch en economisch vlak levensvatbaar is. Ondersteunend hieraan krijg je een aantal vakken die relevant zijn voor de uitvoering van de projecten.

Kom langs bij Avans

Proefstuderen

Je hebt al informatie verzameld. Je bent naar een Open dag geweest. En nu wil je checken of deze opleiding ook de juiste is. Kom proefstuderen en ervaar hoe een dag van een student eruit ziet en proef de sfeer van Avans.

Meeloopdag

Je hebt je al verdiept in een opleiding en meegedaan aan een proefstudeerdag. Nu wil je de knoop doorhakken en checken of deze opleiding de juiste is. Meld je dan aan voor een meeloopdag.

Na je aanmelding neemt een student contact met je op. Jullie spreken samen af wanneer je naar Avans komt. De student vertelt je vooraf wat je die dag te wachten staat. Je volgt bijvoorbeeld een college, schuift aan bij het werken aan groepsopdrachten en gaat mee lunchen. Stel deze dag al je vragen zodat je na afloop genoeg informatie hebt om te beslissen of de opleiding en Avans bij je passen.

Student Cynthia vertelt
Aanmelden

Toelatingseisen Chemische Technologie

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

  Kennis van Wiskunde B, Scheikunde en Natuurkunde is van belang.

 • Hbo-propedeuse

  neem contact op met de instroomcoördinator via [email protected].

 • Wo-propedeuse

  neem contact op met de instroomcoördinator via [email protected].

Meer over toelating

Deze basiskennis heb je nodig

Voor deze opleiding heb je wiskunde B op havo-niveau nodig. Daarmee is de kans dat je de opleiding goed doorloopt het grootst.

Volg je momenteel een mbo-opleiding? Volg dan op het mbo het Keuzedeel Doorstroom HBO Wiskunde voor Techniek. Als er op jouw opleiding al veel aandacht voor wiskunde is, kun je aan je docent vragen of het keuzedeel nuttig is voor jou.

Overige toelatingseisen

Functiebeperking

Heb je een functiebeperking, dan bekijken we samen wat er mogelijk is en welke aanpassingen er nodig zijn om deze opleiding te volgen. Maak hiervoor altijd een afspraak. Naast de reguliere mogelijkheden biedt deze opleiding studenten met een autistische stoornis in het eerste jaar extra begeleiding aan van een ouderejaars student op het gebied van plannen en organiseren.

Verkorte trajecten

Je hebt een vwo-diploma. Dan kun je de opleiding in 3 jaar doen. Mbo’ers volgen standaard het 4-jarige traject, in sommige gevallen is het mogelijk om een verkort traject te volgen. Denk jij dat dit voor jou van toepassing is, neem dan contact op met de instroomcoördinator via [email protected].

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

De intake bestaat uit:

 • Een digitaal intake-assessment en een motivatieopdracht. Deze maak je thuis
 • Een gesprek op Avans Hogeschool met een studieloopbaanbegeleider of docent. In dit gesprek bespreek je het resultaat van het digitaal intake-assessment en de motivatieopdracht
 • Een gesprek met studenten die de opleiding al doen. Hierin krijg je de kans om vragen te stellen en te horen hoe het is om deze opleiding te volgen

Lees meer over de studiekeuzecheck.

21+ Toets

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan bekijken we tijdens een intakegesprek of je toch kunt starten met de opleiding. Neem hiervoor contact op met de instroomcoördinator via [email protected].

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Meld je aan in Studielink

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 mei 2023

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.209,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 8.452,- 2022 - 2023
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024

Locatie

Rondje Lovensdijkstraat

Lovensdijkstraat

Lovensdijkstraat 61-63
4818 AJ Breda

Studeren in Breda

Proef alvast de sfeer van Breda. Avansstudent Gijs neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding