Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Jij bent onderzoekend, houdt van scheikunde en van de wereld van moleculen. Na de opleiding Chemie kun je kunststoffen, medicijnen of levensmiddelen ontwikkelen, of is bewijsmateriaal je specialisme.

Na deze scheikundestudie haal je voor duurzame producten bruikbare grondstoffen uit afvalproducten of uit de natuur. Je onderzoekt welke stoffen beschermen tegen ziektes, leert monsters analyseren om productiemethodes te verbeteren en bekijkt met geavanceerde apparatuur DNA of dopingsporen.

Bij deze brede opleiding leer je technieken om processen of producten te verbeteren en doe je onderzoek naar grondstoffen en materialen. Je houdt je later bezig met de samenstelling van voeding of medicijnen. Met grondstof- en materiaalkeuze. Met technieken om producten en processen te verbeteren en te ontwikkelen. Of je richt je juist op forensische chemie of forensisch sporenonderzoek.

De hbo-opleiding Chemie is kleinschalig en heeft een persoonlijke sfeer. Praktijk en projecten staan centraal, theorie pas je direct toe. Met 5 majors heb je veel keuzemogelijkheden en geef je de opleiding zelf vorm.

Na je afstuderen ben je Bachelor of Science.

Breda • topopleiding
's-Hertogenbosch • topopleiding
Opleiding in beeld

Typerend voor deze opleiding

Brede en diverse opleiding, net als het vakgebied
Persoonlijke sfeer door kleinschaligheid
Praktijk en projecten staan centraal, theoretische kennis pas je direct toe
Je geeft de opleiding zelf vorm met 5 richtingen waaruit je kunt kiezen

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Als chemicus draag je in vele sectoren bij aan de innovaties van deze tijd. Denk aan proces- en productontwikkeling, onderzoek of onderwijs. Bij grote chemieconcerns als Unilever, Akzo of DSM, maar ook bij de vele kleine MKB-bedrijven en startups die actief zijn op het gebied van farmaceutische industrie, materialen en milieu.

De arbeidsmarkt van forensisch laboratoriumonderzoek is in ontwikkeling. De overheid investeert in uitbreiding van forensisch onderzoekers en opsporingspersoneel. Ook buiten de overheid draaien veel laboratoria op volle toeren. Denk aan onderzoeken naar vervalsingen van merkartikelen of verontreinigingen in bijvoorbeeld het milieu, de chemie of voedselindustrie.

Met je bachelor scheikunde ben je zeer gewild. De branches biobased technology en chemische productinnovatie, de voedselsector en de farmaceutische sector zijn volop in beweging. Zij zoeken goed opgeleide chemici die alternatieven kunnen bedenken voor ongezonde of milieubelastende varianten. Er is vraag naar biobased producten en grondstoffen en daar is winst te behalen. Ook kleinere bedrijven schakelen over naar 'groene' oplossingen. Deze omslag is bij veel bedrijven gaande.

Chemie - Forensisch Laboratoriumonderzoek
Chemie – Biobased Technology and Chemistry
Chemie - Chemische Productinnovatie
Chemie - Food en Pharma
Chemie - Chemische Productinnovatie
Non-Conformity & Release Officer

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Researchmedewerker

Je voert analyses en experimenten uit en verwerkt de resultaten in methodes en processen.

Toegepast onderzoeker

Je doet onderzoek naar bijvoorbeeld waterkwaliteit, milieu, grondstoffen of voedsel en analyseert de resultaten.

Laborant

Je werkt bijvoorbeeld in de wereld van de gezondheidszorg, microbiologie of microchemie.

Forensisch onderzoeker

Je doet in het lab sporenonderzoek voor bijvoorbeeld de politie, justitie, verzekeraars of waterschappen.

Productontwikkelaar

Je analyseert grondstoffen, denkt in oplossingen en werkt mee aan mogelijke alternatieven.

Farmacoloog

Je bent specialist en werkt in de wereld van de gezondheidszorg of farmaceutische industrie.

Voedingsmiddelenchemicus

Door onderzoek en het uitvoeren van testen werk je aan kwaliteitsverbetering van voedingsmiddelen.

Technisch onderwijsassistent

In de praktijkruimtes van een opleiding in jouw vakgebied ondersteun je studenten bij hun onderzoek.

Productmanager

Met jouw kennis van chemie adviseer je over kwaliteitsbehoud of verbetering van producten.

Wat wordt er van jou verwacht

Je bent nieuwsgierig en vindt scheikunde interessant. Proeven doen en experimenteren vind je leuk omdat je wilt weten waaruit voedingsmiddelen of sporen bestaan. Of omdat je wilt weten hoe je medicijnen of nieuwe stoffen maakt. Je wilt Chemie studeren omdat je later graag meedenkt over innovatieve producten, betere medicijnen of milieuvriendelijke materialen. Je bent vindingrijk, denkt exact en creatief en werkt secuur.

Verschillen tussen beide locaties

In Breda kun je de majors Chemische Productinnovatie, Forensisch Laboratoriumonderzoek en Biobased Technology and Chemistry volgen. In Den Bosch volg je de majors Food en Pharma of Forensisch Chemisch Onderzoek.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Na afronding van de opleiding Chemie kun je verder studeren aan alle universiteiten die het internationaal erkende masterdiploma Chemie aanbieden.

De opleiding biedt een goede basis voor de verschillende chemiestudies. Kies bijvoorbeeld voor de master aan de RU Nijmegen, TU Eindhoven, Universiteit Leiden, Universiteit van Maastricht of Forensic Science van de Universiteit van Amsterdam.

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

CSI in de praktijk

Via een hoofdhaar kan de politie met deze methode meer leren over de dader.

Verder lezen
Studenten Rosemarie en Audrey vertellen over dit project

Alternatief voor microbeads

We zoeken naar alternatieve stoffen die beter afbreken in de natuur dan plastic.

Verder lezen
Studenten Rob en Robin vertellen over hun project

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

Breda

Bij deze opleiding mag je direct een richting kiezen: Chemische Productinnovatie (CPI), Forensisch Laboratoriumonderzoek (FLO) of Biobased Technology and Chemistry (BTC). Eventueel overstappen in jaar 1 is eenvoudig. In jaar 3 kies je je specialisatie. Elk jaar bestaat uit 4 blokken waarin steeds een ander onderwerp centraal staat. Bijvoorbeeld: medicijnontwikkeling en -fraude, moleculair koken, waterzuivering met algen of duurzaamheid.

Jaar 1

Het eerste jaar is oriënterend. In diverse vakken maak je kennis met chemie. Zoals levende chemie, structuurchemie en scheidingstechnieken. Ook werk je aan praktijkopdrachten, waarvoor je regelmatig contact hebt met professionals. De vaardigheden daarvoor leer je in het laboratorium. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen.

Elke periode bestaat uit theorie, praktijk of trainingen. De focus ligt op moleculen maken en moleculen analyseren.

Belangrijke vakken:

 • Levende Chemie en Anorganische chemie
 • Scheidingsmethoden.
 • Analysetechnieken (Chromatografie)
 • Labvaardigheden

Jaar 2

In het tweede jaar pak je door op de basiskennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Je gaat je verder verdiepen in het vakgebied door projecten, cursussen en trainingen. En je werkt zelfstandiger aan onderzoeksprojecten. Aan het eind van het tweede jaar leg je je studieroute voor jaar 3 en 4 vast. Dat betekent dat je je specialiseert en een minor kiest waarmee jij je kennis verder gaat verdiepen of verbreden.

Naast algemene vakken zoals Chromatografie en Statistiek krijg je nu ook major-specifieke vakken. 

Belangrijke vakken:

 • Forensische Spectrometrie (Forensisch Laboratorium Onderzoek)
 • Nanologie (Chemische Product Innovatie)
 • Farmacologie (Forensisch Chemisch Onderzoek)
 • Polymeerchemie (Food and Pharma)
 • Biopolymeren (Biobased Technology and Chemistry)

Jaar 3

In het derde jaar volg je een specialisatie en minor, waarmee je je kennis nog verder gaat verbreden en verdiepen. In het derde of vierde jaar loop je stage, passend bij jouw specialisatie.

Dit jaar bestaat uit 2 blokken. De opleiding biedt verschillende minors en specialisaties aan, aansluitend op de majors en jouw interesse. Zoals: moleculen maken, moleculen analyseren, je verdiepen in biobased materialen of een forensisch proces.

Jaar 4

Het vierde jaar bestaat uit 2 blokken. Het eerste blok loop je stage of volg je een minor. Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk.

Tijdens je afstudeerstage ga je bij een stagebedrijf aan de slag met een opdracht uit de praktijk.

Specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Major Biobased Technology and Chemistry

Bij deze major zoek je naar alternatieven voor aardolie of naar grondstoffen voor duurzame producten. Of voor recycling.

Je onderzoekt biomassa, zoals planten, zeewier, algen of mest om producten van te maken en ontwikkelen voor nieuwe biobased processen en technologieën. Aandacht voor afvalreductie en recycling hoort daar vanzelfsprekend bij.

Biobased Technology and Chemistry (Biobased TeCH) draait dus om duurzaamheid: duurzame energie en een duurzame samenleving met producten uit natuurlijke materialen. Denk hierbij aan biokunststoffen en biobrandstoffen, melkzuur geproduceerd door bacteriën, of geur-, kleur- en smaakstoffen afkomstig uit planten. Je leert alles over actuele thema's zoals bioraffinage, bioplastics, duurzame chemie en duurzame processen.

De theorie geeft jou een stevige technische basis en in het laboratorium leer je veilig te werken aan projecten en proeven. Samen met medestudenten werk je aan actuele opdrachten met biobased thema's, zoals water zuiveren met behulp van algen. Je ontwikkelt nieuwe ideeën en producten of ontwikkelt daarvoor een nieuw productieproces. Zo bereid je je optimaal voor op de praktijk en kun je later echt bijdragen aan een duurzame wereld.

 

Major Biobased Technology and Chemistry

Major Chemische Productinnovatie

Chemische Productinnovatie gaat over stoffen maken en analyseren. In deze major komen 3 vakgebieden samen: organische chemie, analytische chemie en polymeerchemie.

Voor de organische chemie onderzoek je koolstofhoudende moleculen. Zoals kleur-, geur- en smaakstoffen, geneesmiddelen, milieuvriendelijke brandstoffen en conserveringsmiddelen.

Ook onderzoek je polymeren, oftewel plastics en kunststoffen. Deze worden veel gebruikt voor verpakkingsmaterialen, coatings en implantaten. Je gaat bijvoorbeeld op zoek naar meer duurzame grondstoffen hiervoor. Of naar een beter polymeer waardoor een racefiets nog lichter wordt.

Analytische chemie gaat over de chemische samenstelling van materialen: wat er allemaal in zit. En de precieze hoeveelheid van elk bestanddeel. Je ontwikkelt nieuwe methoden voor het opsporen en meten van stoffen. Ook onderzoek je hoe je de samenstelling van materialen kunt verbeteren.

Je werkt aan projecten die meestal uit de praktijk komen. Dat doe je vaak samen met studenten van andere disciplines. Samen zoeken jullie naar de beste oplossingen. Je volgt ook lessen over chromatografie, spectroscopie, organische synthese, polymeerchemie en scheidingstechnieken.

Major Chemische Productinnovatie

Major Forensisch Laboratoriumonderzoek

Je doet in het laboratorium sporenonderzoek om de juistheid van beweringen aan te tonen met biologisch of chemisch bewijs. Voor ons strafrecht of voor bedrijven. We combineren chemie en biologie.

Je verzamelt bewijsmateriaal. Verzekeringsmaatschappijen, de brandweer, politie of het Openbaar Ministerie bepalen met jouw informatie de schuldvraag bij materiële schade, bij verwondingen of bij dodelijke ongevallen. Jouw werk is essentieel om vast te stellen wat er gebeurd is, of er sprake is van een ongeval of dat er opzet in het spel is.

Ook al doe jij je werk op de achtergrond in het laboratorium, je bent je bewust van het belang dat anderen aan jouw werk hechten. De rapporten die jij opstelt, maken het verschil tussen wel of geen schadevergoeding, wel of geen schorsing of wel of geen boete. Daarom werk je secuur en zoek je vasthoudend naar het antwoord, totdat je zeker bent van je onderzoeksresultaat. Omdat er zoveel van de uitkomst afhangt blijf je doorlopend kritisch op je eigen werk en dat van je collega's.

De projecten komen zoveel mogelijk uit de praktijk. Bijvoorbeeld drugs- of alcoholcontroles, brandonderzoek of onderzoek op een plaats delict. Je volgt les over elektrochemische analyse, forensisch onderzoek in de praktijk, genetica en sporenanalyse. Ook krijg je vakken als criminalistiek en wiskunde.

Major Forensisch Laboratoriumonderzoek

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

's-Hertogenbosch

Bij de opleiding Chemie in Den Bosch je meteen een richting: Food & Pharma (FPH) of Forensisch Chemisch Onderzoek (FCO). Elk jaar bestaat uit 4 blokken waarin steeds een ander thema rond mens, milieu en gezondheid centraal staat. De basiskennis leer je via cursussen, trainingen en practica. Daarnaast werk je in groepen aan een casus. De uitwerking ervan sluit aan bij jouw richting. Je hebt regelmatig contact met professionals.

Jaar 1

Je leert meer over chemie. Over de 'levende' chemie in planten en dieren, over evenwichten, scheidingsmethoden van kleine moleculen en veilige microbiologische technieken. Je doet onderzoek en voert experimenten uit in moderne laboratoria met geavanceerde apparatuur. Je traint jezelf in schriftelijk rapporteren, wiskunde en Engels. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen.

Belangrijke vakken:

 • Levende chemie
 • Elektrochemische analysemethoden
 • Moleculaire fysiologie
 • Project alcohol
 • Project voeding en gezondheid

Jaar 2

In het tweede jaar pak je door op de basiskennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Je verdiept je je verder in het vakgebied door projecten, cursussen en trainingen. Aan het eind van het tweede jaar leg je je studieroute voor jaar 3 en 4 vast. Dat betekent dat je je specialiseert en een minor kiest waarmee jij je kennis verder gaat verdiepen of verbreden.

Belangrijke vakken:

 • Statistiek
 • Organische chemie
 • Project energie (FPH)
 • Project Drugslaboratorium (FCO)
 • Project Toxicologie (FPH en FCO)

Jaar 3

In het derde jaar volg je een specialisatie en minor, waarmee je je kennis nog verder gaat verbreden. In het derde of vierde jaar loop je stage, passend bij jouw specialisatie.

Jaar 4

In het vierde jaar loop je stage of volg je een minor. Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk.

Specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Major Food & Pharma

Food & Pharma zet scheikunde in voor onze gezondheid. Je ontwikkelt stoffen die gebruikt worden in eten en drinken of werkt mee aan de ontwikkeling van medicijnen.

Je leert in de major wat gezonde voeding doet voor ons lichaam. Met de scheikundige kennis die je al hebt analyseer je voedingsstoffen en produceer je natuurlijke geur- en kleurstoffen. En je verdiept je in de toevoegingen die in ons eten zitten: antioxidanten, stabilisatoren, vitamines, geur- en smaakstoffen en conserveermiddelen. Ze staan bij bijna elk product in de ingrediëntenlijst. Je ontdekt wat deze stoffen toevoegen.

Je leert over geneesmiddelen, over de oorsprong ervan in de natuur en over de werking in het lichaam. Ook leer je de werkzame stof uit een grondstof te halen en deze te analyseren. En hoe je met die kennis nieuwe medicijnen kunt ontwikkelen of de grondstoffen daarvoor.

In het lab ontdek je hoe je eigenschappen kunt verbeteren door aan de moleculen te sleutelen. Het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en overheidsinstellingen in Noordoost-Brabant erkennen het belang van voeding en gezondheid. Zij bundelden hun krachten en organiseren initiatieven op deze gebieden. Zoals Fhealinc, waarop de specialisatie Food & Pharma goed aansluit. Daarom werk je bij deze major vaak aan opdrachten uit de voedsel- en farmaceutische industrie in en rond 's-Hertogenbosch.

Major Food & Pharma

Major Forensisch Chemisch Onderzoek

Forensisch Chemisch Onderzoek zet analytisch onderzoek in ter ondersteuning van ons strafrecht. Je leert in het lab analysetechnieken waarmee je chemische informatie uit bewijsmateriaal haalt.

Verzekeringsmaatschappijen, de brandweer, politie of het Openbaar Ministerie bepalen met jouw informatie de schuldvraag bij materiële schade, verwondingen of dodelijke ongevallen. Jouw werk is essentieel om vast te stellen wat er gebeurd is, of er sprake is van een ongeval of dat er opzet in het spel is.

Ook al doe jij je werk op de achtergrond in het laboratorium, je bent je bewust van het belang dat anderen aan jouw werk hechten. De rapporten die jij opstelt, maken het verschil tussen wel of geen schadevergoeding, wel of geen schorsing of wel of geen boete. Daarom werk je secuur en zoek je vasthoudend naar het antwoord, totdat je zeker bent van je onderzoeksresultaat. Omdat er zoveel van de uitkomst afhangt, blijf je doorlopend kritisch op je eigen werk en dat van je collega's.

Je werkt in projecten op het gebied van mens, milieu en gezondheid. Vaak projecten uit de praktijk. Bijvoorbeeld drugs- of alcoholcontroles, brandonderzoek of onderzoek op een plaats delict. Je volgt les over levende chemie, biologie, evenwichten en scheidingstechnieken. Ook krijg je vakken als criminalistiek en wiskunde.

Major Forensisch Chemisch Onderzoek

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Proefstuderen

Je hebt al informatie verzameld. Je bent naar een Open dag geweest. En nu wil je checken of deze opleiding ook de juiste is. Kom proefstuderen en ervaar hoe een dag van een student eruit ziet en proef de sfeer van Avans.

Meeloopdag

Je hebt je al verdiept in een opleiding en meegedaan aan een proefstudeerdag. Nu wil je de knoop doorhakken en checken of deze opleiding de juiste is. Meld je dan aan voor de meeloopdag.

Na je aanmelding neemt een student contact met je op. Jullie spreken samen af wanneer je naar Avans komt. De student vertelt je vooraf wat je die dag te wachten staat. Je volgt bijvoorbeeld een college, schuift aan bij het werken aan groepsopdrachten en gaat mee lunchen. Stel deze dag al je vragen zodat je na afloop genoeg informatie hebt om te beslissen of de opleiding en Avans bij je passen.

Student Cynthia vertelt
Aanmelden

Toelatingseisen Chemie

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Mbo en overige

Meer over toelating

Deze basiskennis heb je nodig

Voor deze opleiding heb je wiskunde B op havo-niveau nodig. Daarmee is de kans dat je de opleiding goed doorloopt het grootst.

Volg je momenteel een mbo-opleiding? Volg dan op het mbo het Keuzedeel Doorstroom HBO Wiskunde voor Techniek. Als er op jouw opleiding al veel aandacht voor wiskunde is, kun je aan je docent vragen of het keuzedeel nuttig is voor jou.

Overige toelatingseisen

Functiebeperking

Heb je een functiebeperking, dan bekijken we samen wat er mogelijk is en welke aanpassingen er nodig zijn om deze opleiding te volgen. Maak hiervoor altijd een afspraak. Naast de reguliere mogelijkheden biedt deze opleiding studenten met een autistische stoornis in het eerste jaar extra begeleiding aan van een ouderejaars student op het gebied van plannen en organiseren.

Verkorte trajecten

Je hebt een vwo-diploma. Dan kun je de opleiding in 3 jaar doen. Mbo'ers volgen standaard het 4-jarige traject, in sommige gevallen is het mogelijk om een verkort traject te volgen. Denk jij dat dit voor jou van toepassing is, neem dan contact op met de instroomcoördinator via [email protected] of [email protected].

 

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

De intake bestaat uit:

 • Een digitaal intake-assessment en een motivatieopdracht. Deze maak je thuis
 • Een gesprek op Avans Hogeschool met een studieloopbaanbegeleider of docent. In dit gesprek bespreek je het resultaat van het digitaal intake-assessment en de motivatieopdracht
 • Een gesprek met studenten die de opleiding al doen. Hierin krijg je de kans om vragen te stellen en te horen hoe het is om deze opleiding te volgen

Lees meer over de studiekeuzecheck.

21+ Toets

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan bekijken we tijdens een intakegesprek of je toch kunt starten met de opleiding. Neem hiervoor contact op met de instroomcoördinator via Breda: [email protected] of Den Bosch: [email protected]

Voorbereidende programma's

Instroomcursus

Jij wilt je aanmelden voor deze opleiding. Maar hebt onvoldoende kennis van wiskunde en scheikunde. Bijvoorbeeld wiskunde op niveau A. Of het is te lang geleden dat je die kennis opdeed. Volg dan de Opfriscursus Wiskunde en Scheikunde.  Behaal er je voordeel mee en verhoog je studiesucces.

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 mei 2023

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.209,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 8.452,- 2022 - 2023

Aanvullende kosten

Naast je collegegeld heb je nog andere kosten. Je hebt boeken nodig, een laboratoriumjas en een set algemene laboratoriuminstrumenten. Een laptop is handig om te hebben, maar niet verplicht.

Locatie

Rondje Lovensdijkstraat

Lovensdijkstraat

Lovensdijkstraat 61-63
4818 AJ Breda

Studeren in Breda

Proef alvast de sfeer van Breda. Avansstudent Gijs neemt je mee naar de leukste plekjes.

Parallelweg 64

Parallelweg 64
5223 AL 's-Hertogenbosch

Studeren in 's-Hertogenbosch

Proef alvast de sfeer van 's-Hertogenbosch. Avansstudent Paulien neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50