Locatie
Startmaand
Duur
Taal

Bij de hbo-opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) analyseer je biologische materialen met geavanceerde technieken.

Bij de hbo Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek leer je hoe je met laboratoriumonderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de verschillende onderzoeksrichtingen binnen het brede werkveld. Denk hierbij aan thema's als infectieziekten, kankeronderzoek, forensisch onderzoek en biotechnologie.

Zo kun je je bijvoorbeeld gaan verdiepen in de biologische processen die leiden tot ziektes zoals kanker en Alzheimer. Of onderzoek doen naar DNA-sporen die zijn gevonden op een plaats delict. Of naar het ontwikkelen van vaccins of medicijnen en het produceren van voedingsstoffen. De opleiding bestaat uit zowel praktijk- als theorielessen, waarbij je leert hoe je onderzoek moet doen en hoe je dit kunt toepassen.

Je levert als BML-afgestudeerde een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen die betrekking hebben op onder andere gezondheid, voedselvoorziening of de bestrijding van criminaliteit.

Als je een vwo-diploma hebt met het profiel N&T of N&G kun je kiezen voor het 3-jarige verkorte programma. Hiermee rond je de opleiding in 3 jaar af in plaats van 4 jaar.

Slaag je voor deze hbo-studie, dan behaal je de titel Bachelor of Science.

Volg deze opleiding
Opleiding in beeld

Waarom de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Brede opleiding waarmee je bij bedrijven, ziekenhuizen en instellingen aan de slag kunt
Projecten zijn actueel en komen uit het werkveld
Groot aanbod aan stage- en afstudeeropdrachten
Je draagt bij aan baanbrekend biomedisch en forensisch onderzoek

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Wat kun je worden met Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek? Als BML-afgestudeerde kun je aan de slag in laboratoria in verschillende sectoren. Zo kun je in een ziekenhuis onderzoek doen naar biologische materialen om te achterhalen waarom iemand ziek wordt. Of in het DNA op zoek gaan naar de achterliggende oorzaak van een ziekte.

Ook kun je terecht bij instanties die zich richten op de volksgezondheid of bedrijven die zich bezighouden met de productie van topkwaliteit gewassen. Of je analyseert gevonden sporen van een plaats delict of onderschepte goederen van de douane bij een forensische instelling. Vind je het leuker om grote datasets te analyseren of in databanken te zoeken naar de biologische oorzaak van een aandoening, dan kun je gaan werken in de bio-informatica.

Het curriculum is zo opgebouwd dat je met een goed gevulde toolkit met kennis en vaardigheden de arbeidsmarkt opgaat. Of je nu werkt aan een bloedspoor van een plaats delict of met een bacterie die resistent is voor antibiotica, kennis van DNA en analysetechnieken is essentieel. Dus welke richting je ook kiest, je draagt met BML bij aan een gezonde én veilige samenleving en aan de gezondheid van mens en dier.

Wat wordt er van jou verwacht

Jij vindt biologie interessant en wilt alles weten over DNA. Je bent nieuwsgierig, vindingrijk en kritisch. Zoekt graag naar oplossingen en wilt weten welke informatie er in cellen of bewijsmateriaal verborgen zit. Je bent precies en werkt het liefst op de achtergrond. Extra boeiend voor jou is het grote belang van je werk en de onderzoeksresultaten. Als jij jezelf hierin herkent dan is de BML-opleiding echt iets voor jou waarbij je wordt opgeleid tot analist.

Wat ga je doen je als analist?

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Jij wilt na je bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek verder studeren. De opleiding biedt een solide basis voor diverse masterstudies. Zoals de Master Forensic Science aan de Universiteit van Amsterdam. Ook Biomedische Wetenschappen, Infection & Immunity en Molecular Medicine zijn mogelijk.

Het European Forensic Educational Network biedt je de mogelijkheid een postgraduate certificate in International Forensic and Crime Science te halen. Deze opleiding volg je deels via online modules.

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Proef de sfeer binnen Life Sciences en Technologie

Als onze studenten afstuderen, worden het changemakers.

Studenten en docenten vertellen over

Overstap van vwo naar hbo

Wat je in theorie leert, pas je meteen toe in het laboratorium.

BML-studenten vertellen

Eric Sebus

Ik heb gekozen voor de levensmiddelenindustrie, mijn werk ligt dicht bij microbiologie.

Verder lezen

Richarda de Voer

Ik heb er echt profijt van dat ik zo breed geschoold ben.

Richarda vertelt

Sanne Thewessen

Ik onderzoek DNA van patiënten. Heel fijn dat we hierdoor mensen kunnen helpen.

Oud-student Sanne vertelt

Opbouw van Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Studieprogramma

Bij BML is elk studiejaar opgebouwd uit 4 modules van 10 lesweken. In elke module wordt een samenhangend geheel van theorie, praktijk en projectwerk behandeld. Centraal staan elke keer zaken die je later in het beroepenveld gaat doen of opleveren, binnen een bepaald thema. Deze thema's zijn bijvoorbeeld oncologie, forensische biologie, infectieziekten of biotechnologie.

Met een vwo-diploma kun je een verkort traject volgen en de opleiding in 3 jaar doen.

Jaar 1

In jaar 1 van Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek leer je de opleiding, je studiegenoten en docenten goed kennen. Je werkt veel in duo's of in groepen aan relevante vraagstukken. Regelmatig worden gastlessen verzorgd of vraagstukken aangedragen vanuit het werkveld. Zo krijg je meteen een beeld van het werk dat je na je opleiding kunt doen. Je leert in jaar 1 veel disciplines kennen, zoals moleculaire biologie, microbiologie, histologie en biochemie. Maar ook een stukje forensisch onderzoek. 

Jaar 2

Het tweede jaar van de BML-opleiding volgt dezelfde structuur als jaar 1, alleen ga je dieper op de stof in en worden de vraagstukken complexer. Bovendien ga je dit jaar zelf meer keuzes maken voor welke modules je graag wilt volgen, zodat je je eigen studieroute kunt samenstellen. Je leert vaardigheden op het gebied van forensisch onderzoek, data-analyse en bio-informatica. En besteedt aandacht aan multidisciplinair werken, zodat je leert samenwerken met mensen die een andere achtergrond hebben. 

Jaar 3

In het derde jaar ga je nog meer eigen keuzes maken en je verder specialiseren in een bepaalde richting binnen de biologie. Je gaat ook zelf onderzoek doen binnen 1 van de lopende onderzoeksprojecten die samen met het werkveld worden gedaan. Bovendien kun je 1 of 2 vrijekeuzemodules kiezen, binnen of buiten Avans Hogeschool of zelfs in het buitenland.

Jaar 4

Het derde en vierde jaar van de BML-studie vormen in feite 1 geheel, waarbij je zelf grotendeels de volgorde van de modules kunt bepalen. Je gaat ook echt zelf aan de slag in het werkveld door middel van een stage en een afstudeeronderzoek. Dat laatste vormt als het ware de meesterproef waarmee je kunt laten zien dat je klaar bent om na je studie aan het werk te gaan.

Keuzevrijheid in je studie bij Avans

Bij voltijd- en duale opleidingen van Avans volg je de eerste 1,5 jaar binnen je eigen opleiding onderwijs, zodat je een vaste thuisbasis hebt en de benodigde basiskennis opdoet. Daarna krijg je de mogelijkheid om een groot deel van je resterende opleiding zelf in te vullen. Dit is 25% van de gehele 4-jarige opleiding, je kiest dus in totaal 1 jaar zelf. Dit doe je met (vrijekeuze) modules vanuit je eigen opleiding of andere opleidingen die het beste passen bij wat jij wilt leren. Maar je kunt ook een route volgen die dicht bij je gekozen opleiding ligt en voor verdieping in je vakgebied zorgt. Het maken van deze keuzes doe je niet alleen, je wordt hierbij begeleid door onze studieloopbaanbegeleiders en docenten.

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Toelatingseisen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

  Kennis van Biologie, Scheikunde en Wiskunde B is van belang.

 • Hbo-propedeuse

  neem contact op met de instroomcoördinator via [email protected]

 • Wo-propedeuse

  neem contact op met de instroomcoördinator via [email protected]

Meer over toelating

Deze basiskennis heb je nodig

Volg je momenteel een mbo-opleiding? Volg dan op het mbo het Keuzedeel Doorstroom HBO Wiskunde voor Techniek. Als er op jouw opleiding al veel aandacht voor wiskunde is, kun je aan je docent vragen of het keuzedeel nuttig is voor jou.

Overige toelatingseisen

Ondersteuningsbehoefte

Heb je een ondersteuningsbehoefte, dan bekijken we samen wat er mogelijk is en welke aanpassingen er nodig zijn om de BML-opleiding te volgen. Maak hiervoor altijd een afspraak. Ook als je een autistische stoornis hebt, helpen we je graag om deze opleiding te volgen. Zo kun je het eerste jaar begeleiding krijgen van een ouderejaars student, gericht op plannen en organiseren.

Verkorte trajecten

Als je een vwo-diploma hebt met het profiel N&T of N&G kun je kiezen voor het 3-jarige verkorte programma. Hiermee rond je de opleiding in 3 jaar af in plaats van 4 jaar. In sommige gevallen is het dus mogelijk om een verkort traject te volgen. Denk jij dat dit voor jou van toepassing is of denk je dat je mogelijk vrijstelling hebt voor een bepaald onderdeel, neem dan contact met ons op.

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans.

21+ Toets

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan bekijken we tijdens een intakegesprek of je toch kunt starten met de hbo-opleiding Biologie Medisch Laboratoriumonderzoek. Neem hiervoor contact op met de instroomcoördinator via [email protected]

 

Praktische informatie Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 juni

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 juni aan.

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 juni 2024

Meld je aan via Studielink

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024
Wettelijk tarief € 2.530,- 2024 - 2025
Instellingstarief € 9.680,- 2024 - 2025

Aanvullende kosten

Bijkomende kosten van deze laboratorium hbo-opleiding zijn de kosten van je studieboeken, een laptop, een laboratoriumjas en een laboratoriumpakket.

Locatie

Rondje Lovensdijkstraat

Lovensdijkstraat

Lovensdijkstraat 61-63
4818 AJ Breda

Studeren in Breda

Proef alvast de sfeer van Breda. Avansstudent Gijs neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding