Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Je kiest met de opleiding HBO-Verpleegkunde voor een uitdagend en boeiend beroep. Als verpleegkundige ben je breed opgeleid. Je kunt gaan werken in alle sectoren binnen de zorg.

Hbo-verpleegkundigen hebben een veelzijdig beroep. Je gaat aan de slag als wijkverpleegkundige, begeleidt ouders op het consultatiebureau, coördineert en verleent zorg in het ziekenhuis of je bent kwaliteitsadviseur in een zorg- en behandelcentrum. Als verpleegkundige kun je op veel plekken terecht.

Als je Verpleegkunde gaat studeren word je opgeleid tot algemeen verpleegkundige. In de eerste jaren volg je een breed programma. In de jaren daarna maak je ook eigen keuzes. Bijvoorbeeld over gezond gedrag, multidisciplinair samenwerken of het bevorderen van kwaliteit. Tijdens de afstudeerfase laat je zien dat je over alle competenties van een hbo-verpleegkundige beschikt.

Als mbo-verpleegkundige ben je toelaatbaar tot het verkorte traject van deze hbo-opleiding. De totale duur van de opleiding voor mbo-v'ers is 3 jaar.

Na deze HBO-Verpleegkunde voltijdopleiding mag je je Bachelor of Science noemen.

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Duaal bachelor, Deeltijd bachelor
's-Hertogenbosch • topopleiding
Volg deze opleiding
Opleiding in beeld

Waarom de opleiding HBO-Verpleegkunde

Betrokken docenten met recente praktijkervaring
Kennismaken met beroepsonderdelen door stages
Persoonlijke aandacht en begeleiding docent
Verpleegkundige vaardigheden oefenen in het praktijklokaal

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Na je opleiding tot verpleegkundige heb je als zorgexpert vele mogelijkheden in het beroepenveld. Zo kun je aan de slag in:

 • Ziekenhuizen
 • Revalidatiecentra
 • Psychiatrische instellingen
 • Gezondheidscentra
 • Thuiszorgorganisaties
 • Consultatiebureaus
 • Wijkverpleging

Na het volgen van een vervolgopleiding of specialisatie kun je ook aan de slag in:

 • Huisartsenpraktijken
 • Verpleeghuizen
 • Gevangenissen
 • Ambulance

Hooggekwalificeerde verpleegkundigen zijn en blijven hard nodig. De Nederlandse bevolking vergrijst, we hebben een langere levensverwachting dankzij onze goede medische zorg en de zorgvraag wordt steeds complexer.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Verpleegkundige in het ziekenhuis

Je bewaakt de gezondheid van patiënten in het ziekenhuis. Als verpleegkundige in het ziekenhuis kun je werken op verschillende afdelingen en krijg je te maken met diverse ziektebeelden.

Wijkverpleegkundige

Je bent verantwoordelijk voor de zorg bij mensen thuis, of indiceert en coördineert deze zorg aan huis.

Praktijkondersteuner huisarts

Je ondersteunt de huisarts in de praktijk door patiënten voor te lichten en (psychische) klachten met hen te bespreken. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Justitieel verpleegkundige

Je werkt in een gevangenis en verleent verpleegkundige zorg aan gedetineerden. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Kinderverpleegkundige

Je biedt zorg aan huis of werkt als verpleegkundige op een kinderafdeling. Kinderen en jongeren van 0-18 jaar hebben jouw interesse. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Ambulanceverpleegkundige

Je zit samen met een chauffeur op de ambulance en verleent de eerste zorg aan patiënten die naar het ziekenhuis vervoerd worden. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Verpleegkundige in een verzorgingshuis

Je monitort de gezondheid van ouderen in het verpleeghuis en stimuleert hen om zo veel mogelijk dingen zelfstandig te doen. Daarnaast denk je na hoe de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden en coach en ondersteun je verzorgenden. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Jeugdverpleegkundige

Ondersteunen en begeleiden van ouders/verzorgers en jeugdigen van 0-18 jaar. Hierbij kun je denken aan: vragen over de dagelijkse verzorging, opvoeding en ontwikkeling van kinderen, het systematisch signaleren van de balans tussen draagkracht en draaglast en het aansluitend ondersteunen van ouders/verzorgers. Daarnaast bestaat het werk van jeugdverpleegkundigen uit het inzetten van preventieve interventies op het gebied van opgroeien en de opvoedingssituatie. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Wat wordt er van jou verwacht

Je wilt verpleegkundige worden. Dan werk je graag met mensen en ben je geïnteresseerd in gezondheid. Je staat stevig in je schoenen om allerlei vormen van zorg te kunnen bieden. Je bent zelfstandig en verantwoordelijk. En stress op z'n tijd, daar kun jij wel tegen. Ook ben je niet bang om kritisch naar jezelf te kijken, want je wilt het beste uit jezelf halen. Als jij jezelf hierin herkent, dan is de studie Verpleegkunde echt iets voor jou.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Je kunt met je bachelor Verpleegkunde prima verder studeren. Kies bijvoorbeeld voor een master zoals:

 • Advanced Nurse Practitioner
 • Verplegingswetenschappen
 • Gezondheidswetenschappen
 • Physician assistant

Of je kiest een post-hbo opleiding met een specialisatie binnen verpleegkunde.

Ga bijvoorbeeld voor de deeltijdopleiding:

 • Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde
 • Praktijkverpleegkundige
 • Management in de Zorg

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Anne van Lierop

Het geeft me veel voldoening als ik zie dat patiënten opknappen door de zorg die ik lever.

Verder lezen

Christine de Baat

Tijdens de opleiding heb ik geleerd om te reflecteren op mijn handelen.

Verder lezen

Dagmar Loman

Wat ik bijzonder vind aan mijn beroep als wijkverpleegkundige, is dat ik bij de mensen thuis zorg mag verlenen.

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

De opleiding HBO-Verpleegkunde duurt 4 jaar. Ieder studiejaar bestaat uit 4 blokken van 10 weken. De lesstof is verdeeld in leerpakketten waarin steeds een ander thema centraal staat, bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg of jeugdgezondheidszorg. Bij de opleiding Verpleegkunde krijg je niet alleen theorie, maar leer je door veel te doen. Je krijgt vaardigheidslessen om verpleegtechnische handelingen te oefenen en loopt stage.

Als mbo-v'er volg je het verkorte traject. Je start in jaar 1 en volgt in periode 1 t/m 3 van dit jaar een aangepast programma. In periode 4 van jaar 1 stap je over naar jaar 2. Je volgt jaar 1 en 2 dus in 1 schooljaar.

Jaar 1

Het eerste jaar is flexibel ingedeeld. Welk leerpakket je wanneer krijgt, is afhankelijk van de route die je volgt. Je krijgt les over ouderen en leert over thuiszorg, ziekenhuiszorg en revalidatie. Ook zorg aan kinderen en cliënten met een psychische aandoening zijn thema's in de leerpakketten. Je focust je daarnaast op cliënten met een licht verstandelijke beperking. Je maakt meteen kennis met de praktijk en loopt 12 dagen stage.

Belangrijke vakken:

 • Thema: Gezondheidsbevordering bij ouderen
 • Thema: Oriëntatie op het verpleegkundig beroep
 • Thema: Bevorderen van zelfmanagement bij gezinnen
 • Thema: Psychiatrie
 • Engels

Jaar 2

Ook in het tweede jaar besteed je aandacht aan verschillende thema's van het verpleegkundig beroep binnen de verschillende leerpakketten. Jaar 2 is net als jaar 1 flexibel ingedeeld. De volgorde waarin je de leerpakketten volgt verschilt. Je leert over ziekenhuiszorg, hulp aan gezinnen met complexe thuissituaties en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Je werkt samen met andere studenten aan projecten en voorbereidingsopdrachten, en traint je vaardigheden. Ook dit jaar loop je stage.

Belangrijke vakken:

 • Thema: Bevorderen van kwaliteit van leven bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn 
 • Thema: Wijkgericht werken
 • Thema: Klinisch redeneren in een ziekenhuissetting 
 • Stage van 10 weken 

Jaar 3

In jaar 3 start je met het leerpakket waarbij transitie in de zorg centraal staat. De kennis en vaardigheden uit de eerste 2 jaar pas je toe en verdiep je tijdens een stage van 20 weken. Afhankelijk van je route volg je de laatste 20 weken een minor bij de opleiding Verpleegkunde of bij een andere opleiding binnen of buiten Avans. Of je doet 20 weken lang praktijkgericht onderzoek.

Jaar 4

In het laatste jaar start je met een minor of praktijkgericht onderzoek. Je sluit je opleiding af met een stage van 20 weken. In deze stage toon je verpleegkundig leiderschap waarbij je samenwerkt met andere zorgprofessionals.

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie

mbo-instroom:

Bekijk hier de mbo-v instroom opleidingspresentatie

Keuzevrijheid in je studie bij Avans

Bij voltijd- en duale opleidingen van Avans volg je de eerste 1,5 jaar binnen je eigen opleiding onderwijs, zodat je een vaste thuisbasis hebt en de benodigde basiskennis opdoet. Daarna krijg je de mogelijkheid om 25% van je resterende opleiding zelf in te vullen met (vrijekeuze) modules vanuit je eigen opleiding of andere opleidingen die het beste passen bij wat jij wilt leren. Maar je kunt ook een route volgen die dicht bij je gekozen opleiding ligt en voor verdieping in je vakgebied zorgt. Het maken van deze keuzes doe je niet alleen, je wordt hierbij begeleid door onze studieloopbaanbegeleiders en docenten.

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Proefstuderen

Je hebt al informatie verzameld. Je bent naar een Open dag geweest. En nu wil je checken of deze opleiding ook de juiste is. Kom proefstuderen en ervaar hoe een dag van een student eruit ziet en proef de sfeer van Avans.

Toelatingseisen HBO-Verpleegkunde

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

  Je bent met alle mbo-4 diploma's toelaatbaar, met een mbo-v diploma kun je het verkorte traject volgen.

 • Associate degree

 • Hbo-propedeuse

 • Wo-propedeuse

Meer over toelating

Verkorte trajecten

Je wordt opgeleid tot generalistisch verpleegkundige. Als mbo-v’er ben je toelaatbaar tot het verkorte traject. Je start in jaar 1 en volgt in periode 1 t/m 3 van dit jaar een aangepast programma. In periode 4 van jaar 1 stap je over naar jaar 2. Je volgt jaar 1 en 2 dus in 1 schooljaar.

De totale duur van de opleiding voor mbo-v’ers is 3 jaar. In de eerste jaren van de opleiding volg je een breed programma. In de jaren daarna komt er meer ruimte om eigen keuzes te maken binnen de opleiding.

Tijdens de afstudeerfase laat je zowel in de praktijk als op school zien dat je over alle competenties van een HBO-Verpleegkundige beschikt.

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiecheck in de vorm van een intake. Die is voor de opleiding verplicht. Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans.

Taaltest

Voor de start van je opleiding maak je een taaltest Engels. Is je niveau Engels te laag, dan biedt Avans je de mogelijkheid om bij te spijkeren. De taaltest is verplicht, maar de uitkomst bepaalt niet of je wel of niet wordt toegelaten.

21+ Toets

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek, de 21+ toets. Hierin kunnen we vaststellen of je toch kunt starten. Bijvoorbeeld door de ervaring die je hebt.

Je meldt je hiervoor aan via [email protected] of [email protected].  Je ontvangt dan informatie over de toets en de contactgegevens van AOB Compaz. Dit is het bureau waarmee wij samenwerken. Je maakt daar zelf een afspraak mee en stuurt je toetsresultaten aan ons door.

Praktische informatie HBO-Verpleegkunde

Aanmelden

Heb je een mbo-verpleegkunde diploma? Dan kun je het verkorte traject volgen. In Studielink meld je jezelf aan voor de opleiding en kies je voor studiejaar 1.

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Meld je aan in Studielink

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 mei 2024

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024

Aanvullende kosten

Naast je collegegeld zijn er ook bijkomende kosten, zoals voor je verplichte boekenlijst, een verpleegjas en de kosten voor Skills Online. Voor het vaardigheidsonderwijs maken we gebruik van een digitale leermethode met bijvoorbeeld vaardigheidsvideo's via Skills Online. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heb je een licentie nodig die je zelf moet aanschaffen. Per onderwijsperiode heb je enkele licenties nodig, afhankelijk van het thema dat in het vaardigheidsonderwijs behandeld wordt.

Locatie

Rondje Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda

Studeren in Breda

Proef alvast de sfeer van Breda. Avansstudent Gijs neemt je mee naar de leukste plekjes.
Rondje Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch

Studeren in 's-Hertogenbosch

Proef alvast de sfeer van 's-Hertogenbosch. Avansstudent Paulien neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding