HBO-Verpleegkunde  duaal hbo-opleiding

Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Je kiest met de duale opleiding HBO-Verpleegkunde voor leren en snel de praktijk in. Na 2 of 2,5 jaar voltijdstudie ga je met jouw kennis aan de slag in de zorgrichting waarvoor jij een passie hebt.

Hbo-verpleegkundigen hebben een veelzijdig beroep. Je gaat aan de slag als wijkverpleegkundige, begeleidt ouders op het consultatiebureau, coördineert en verleent zorg in het ziekenhuis of je bent kwaliteitsadviseur in een zorg- en behandelcentrum.

De duale HBO-Verpleegkunde opleiding bestaat uit theorie en beroepspraktijkvorming (stages). Theoretische kennis krijg je via lessen op school. Praktijkervaring en -vorming doe je op bij een zorginstelling waarmee je een overeenkomst hebt.

Om de duale opleiding te kunnen volgen, start je met de voltijdopleiding HBO-Verpleegkunde. Aan het einde van het tweede jaar, of aan het begin van het derde jaar regel je zelf je duale werkplek door te solliciteren. Hierna ga je in jaar 3 en 4 werken en leren combineren. Je loopt alle stages bij jouw werkgever, dus in dezelfde organisatie, terwijl voltijdstudenten bij verschillende zorgorganisaties stage lopen. Je volgt daarbij wel dezelfde lessen als voltijdstudenten.

Als mbo-verpleegkundige ben je toelaatbaar tot het verkorte traject van HBO-Verpleegkunde voltijd. Na het gecombineerde jaar 1 en 2 van de voltijd kan je kiezen voor de duale variant. De totale duur van de opleiding voor mbo-verpleegkundigen is dan 3 jaar.

Na deze duale HBO-Verpleegkunde opleiding mag je je Bachelor of Science noemen.

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Voltijd bachelor, Deeltijd bachelor
Volg deze opleiding
Deze opleiding kun je ook volgen in:
Voltijd bachelor, Deeltijd bachelor
Opleiding in beeld

Typerend voor deze opleiding

Vanaf jaar 3 combineer je leren en werken bij een instelling naar keuze
Les van betrokken docenten met recente praktijkervaring
Persoonlijke aandacht door begeleiding van een docent
Verpleegkundige vaardigheden oefenen met medestudenten in het praktijklokaal

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Na je opleiding tot verpleegkundige heb je als zorgexpert vele mogelijkheden in het beroepenveld. Zo kun je aan de slag in:

 • Ziekenhuizen
 • Revalidatiecentra
 • Psychiatrische instellingen
 • Gezondheidscentra
 • Thuiszorgorganisaties
 • Consultatiebureaus
 • Wijkverpleging

Na het volgen van een vervolgopleiding of specialisatie kun je ook aan de slag in:

 • Huisartsenpraktijken
 • Verpleeghuizen
 • Gevangenissen
 • Ambulance

Hooggekwalificeerde verpleegkundigen zijn en blijven hard nodig. De Nederlandse bevolking vergrijst, we hebben een langere levensverwachting dankzij onze medische zorg en de zorgvraag wordt steeds complexer.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Verpleegkundige in het ziekenhuis

Je bewaakt de gezondheid van patiënten in het ziekenhuis. Als verpleegkundige in het ziekenhuis kun je werken op verschillende afdelingen en krijg je te maken met diverse ziektebeelden.

Wijkverpleegkundige

Je bent verantwoordelijk voor de zorg bij mensen thuis, of indiceert en coördineert deze zorg aan huis.

Praktijkondersteuner huisarts

Je ondersteunt de huisarts in de praktijk door patiënten voor te lichten en (psychische) klachten met hen te bespreken. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Justitieel verpleegkundige

Je werkt in een gevangenis en verleent verpleegkundige zorg aan gedetineerden. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Kinderverpleegkundige

Je biedt zorg aan huis of werkt als verpleegkundige op een kinderafdeling. Kinderen en jongeren van 0-18 jaar hebben jouw interesse. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Ambulanceverpleegkundige

Je zit samen met een chauffeur op de ambulance en verleent de eerste zorg aan patiënten die naar het ziekenhuis vervoerd worden. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Verpleegkundige in een verzorgingshuis

Je monitort de gezondheid van ouderen in het verpleeghuis en stimuleert hen om zo veel mogelijk dingen zelfstandig te doen. Daarnaast denk je na hoe de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden en coach en ondersteun je verzorgenden. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Jeugdverpleegkundige

Je ondersteunt en begeleidt ouders/verzorgers en jeugdigen van 0-18 jaar. Hierbij kun je denken aan: vragen over de dagelijkse verzorging, opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Het systematisch signaleren van de balans tussen draagkracht en draaglast en het aansluitend ondersteunen van ouders/verzorgers. Daarnaast bestaat je werk uit het inzetten van preventieve interventies op het gebied van opgroeien en de opvoedingssituatie. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Wat wordt er van jou verwacht

Jij ziet een toekomst in de zorg helemaal voor je. Tijdens deze HBO-Verpleegkunde opleiding maak je meters in de praktijk, zodat jij straks de zorgspecialist bent die het verschil maakt voor cliënten en hun omgeving. Je bent zelfstandig en verantwoordelijk. Je haalt plezier uit een volle, afwisselende en onvoorspelbare dag en werkt graag samen met andere verpleegkundigen en professionals uit verschillende disciplines. Als jij jezelf hierin herkent, is de duale studie Verpleegkunde iets voor jou

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Je kunt met je bachelor Verpleegkunde prima verder studeren.

Kies bijvoorbeeld voor een master zoals:

 • Advanced Nurse Practitioner
 • Verplegingswetenschappen
 • Gezondheidswetenschappen
 • Physician assistant

Of je kiest een post-hbo opleiding als specialisatie binnen verpleegkunde.

Ga bijvoorbeeld voor de deeltijdopleiding:

 • Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde
 • Praktijkverpleegkundige
 • Management in de Zorg

Verhalen uit de opleiding

Anne van Lierop

Het geeft me veel voldoening als ik zie dat patiënten opknappen door de zorg die ik lever.

Verder lezen

Christine de Baat

Tijdens de opleiding heb ik geleerd om te reflecteren op mijn handelen.

Verder lezen

Dagmar Loman

Wat ik bijzonder vind aan mijn beroep, als wijkverpleegkundige, is dat ik bij de mensen thuis zorg mag verlenen.

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

De opleiding HBO-Verpleegkunde duurt 4 jaar. Ieder studiejaar bestaat uit 4 blokken van 10 weken. De lesstof is verdeeld in leerpakketten waarin steeds een ander thema centraal staat, bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg of jeugdgezondheidszorg. Bij de opleiding Verpleegkunde krijg je niet alleen theorie, maar leer je door veel te doen. Je krijgt vaardigheidslessen om verpleegtechnische handelingen te oefenen en loopt stage.

Als mbo-verpleegkundige volg je het verkorte traject. Je start in jaar 1 van HBO-Verpleegkunde voltijd en volgt in periode 1 t/m 3 van dit jaar een aangepast programma. In periode 4 van jaar 1 van de voltijdopleiding stap je over naar jaar 2. Je volgt jaar 1 en 2 dus in 1 schooljaar. Na dit gecombineerde jaar kun je kiezen voor de duale variant.

Wil je alvast virtueel door de gangen lopen? Neem dan hier een kijkje voor onze locatie in Breda en hier voor Den Bosch.

Jaar 1

Het eerste jaar is flexibel ingedeeld. Welk leerpakket je wanneer krijgt, is afhankelijk van de route die je volgt. Je krijgt les over ouderen en leert over thuiszorg, ziekenhuiszorg en revalidatie. Ook zorg aan kinderen en cliënten met een psychische aandoening zijn thema's in de leerpakketten. Daarnaast focus je op cliënten met een licht verstandelijke beperking. Je maakt meteen kennis met de praktijk en loopt 12 dagen stage.

Belangrijke vakken:

 • Verpleegkundig leiderschap
 • Gezondheidsbevordering bij ouderen
 • Oriëntatie op het verpleegkundig beroep
 • Bevorderen van zelfmanagement bij gezinnen
 • Psychiatrie
 • Engels

Jaar 2

Ook in het tweede jaar besteed je aandacht aan thema's binnen het verpleegkundig beroep. Jaar 2 is net als jaar 1 flexibel ingedeeld. De volgorde waarin je de leerpakketten volgt, verschilt. Je leert over ziekenhuiszorg, hulp aan gezinnen met complexe thuissituaties en het verbeteren van kwaliteit van leven. In jaar 2 solliciteer je naar een duale opleidingsplek. De organisaties waar wij mee samenwerken presenteren zich aan jou tijdens een voorlichtingsbijeenkomst. Je maakt zelf een keuze.

Belangrijke vakken:

 • Thema: Bevorderen van kwaliteit van leven bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn
 • Thema: Wijkgericht werken
 • Thema: Klinisch redeneren in de intramurale setting
 • Stage van 10 weken 

Jaar 3

Het duale traject start aan het begin of halverwege jaar 3. Je sluit hiervoor zelf een duaal contract af met een zorgorganisatie. Gedurende de eerste helft van jaar 3 loop je stage en staat transitie in de zorg centraal. Daarna volgt een minor. Je werkgever geeft aan welke minoren je kunt kiezen.

Belangrijke vakken:

 • Van theorie- naar praktijkleren
 • Verdieping verpleegkundig handelen

Jaar 4

In jaar 4 loop je stage bij dezelfde werkgever als in jaar 3 met als thema verpleegkundig leiderschap. Je doet praktijkgericht onderzoek en volgt IPS (interprofessioneel samenwerken). Waarin je leert op te trekken met andere professionals binnen de gezondheidszorg. In dit jaar toon je je eindcompetenties aan op het gebied van handelen én advies.

Belangrijke vakken:

 • Interprofessioneel samenwerken
 • Praktijkgericht onderzoeken
 • Engels

Specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Minor Kraam, kind en jeugd

Deze verdiepende minor kun je volgen vanaf jaar 3 of 4 en deze pakt door op de basis die je eerder in je opleiding krijgt.

Binnen deze minor staat de zorg aan zwangeren, kraamvrouwen, baby's en kinderen van 0-18 jaar met hun ouders centraal. Er komen onderwerpen aan bod waar je mee te maken krijgt als kinderverpleegkundige, obstetrieverpleegkundige en jeugdverpleegkundige.

We volgen de ontwikkeling van het kind vanaf de bevruchting tot het 18e jaar en concentreren ons daarbij op de vier pijlers van de jeugdgezondheidszorg: Ouderschap, Hechting, Gezondheid en Weerbaarheid. In de eerste periode staan zwangerschap, bevalling, kraamtijd en peutertijd centraal.

In de tweede periode staan we stil bij kleuters, schoolkinderen, pubers en adolescenten. Wil je meer beeld krijgen bij de minor KKJ? Bekijk dan deze video.

Minor Projectmatig Innoveren in de Zorg

Deze minor kun je kiezen in het derde of vierde jaar van je opleiding. Je maakt je minorkeuze in overleg met de instelling waar je werkt.

De zorgsector vraagt continu om ontwikkeling, maar innovatie gaat niet vanzelf. Daarom ga je projectmatig aan de slag met een opdracht uit de praktijk.

Cliënten willen de beste zorg, maar ook zorgverzekeraars, de overheid en werkgevers hebben verwachtingen. Om goed overzicht te kunnen houden, leer je projectmatig veranderen.

In de minor Projectmatig Innoveren in de Zorg kijk je verder dan je rol als zorgverlener. De minor is opgebouwd volgens de fasen van projectmatig werken.

Jij leert projectmatig werken vanaf de voorbereiding tot en met de afronding. Je gaat met studenten van verschillende studierichtingen aan de slag met een vraag van een opdrachtgever uit de praktijk.

Minor Palliatieve Zorg

Deze minor kun je kiezen in jaar 3 of 4. Je komt in aanraking met de zorg voor zorgvragers met levensbedreigende aandoeningen.

Hun kwaliteit van leven en van hun naasten staat centraal in deze minor. Het voorkomen of verlichten van lijden en vroegtijdige signalering en behandeling van symptomen komen aan bod. Je werkt met casuïstiek van zorgvragers met aandoeningen als chronisch hartfalen, dementie, kanker, COPD of ALS. Jij leert besluiten nemen volgens de methodiek 'palliatief redeneren'.  

Je volgt deze minor in combinatie met een praktijkstage of project. Bij de praktijkstage loop je gemiddeld 3 dagen per week stage in een omgeving waarin palliatieve zorg verleend wordt.

Bij het project werk je gemiddeld 3 dagen per week samen met 4-6 studenten. Je ontwikkelt met een opdrachtgever planmatig een innovatief beroepsproduct gericht op palliatieve zorg.

Daarnaast volg je 1 dag per week onderwijs, de stage- en projectstudenten volgen dan gezamenlijk les. Ook zijn er per periode 3 bijeenkomsten waarin de stage- en projectstudenten apart onderwijs krijgen gericht op intervisie of projectbijeenkomsten.

De kerntaken worden getoetst met een schriftelijk werkstuk, performance assessments en een presentatie. En een specifieke toetsing gekoppeld aan de praktijkstage of het project.

Minor Acuut Complexe Zorg

Deze minor kun je volgen in jaar 3 of 4. In deze minor verdiep je je in complexe en acute casussen waarin diverse specialismen centraal staan.

Het interessante van de minor is dat je jezelf aan de hand van de casuïstiek verdiept in de klinische zorg.

Je leert het verpleegkundig klinisch redeneren in ziekenhuissituaties toe te passen. Dit doe je met behulp van de methode 'proActive nursing'. Tijdens de werkgroepen 'klinisch redeneren' leer je hoe je deze methode toepast.

Daarnaast krijg je een uitgebreide simulatietraining waarbij je door middel van de ABCDE-methode gaat simuleren hoe je in acute situaties moet handelen. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de CRM-principes in het kader van verpleegkundig leiderschap.

Ook leer je hoe je samen met collega's in een intercollegiaal overleg casuïstiek (volgens proActive nursing) kunt bespreken.

De minor duurt 20 weken en is te volgen in 2 varianten:

 • Met stage: in totaal loop je 60 dagen stage in een ziekenhuis of in de thuiszorg. Daarnaast ga je één dag per week naar school.
 • Met verdiepingsmodule: je gaat aan de slag met een opdracht uit de praktijk. Je gaat 1,5 dag naar school en 2 dagen zijn gereserveerd voor zelfstudie.

Minor Positieve Psychiatrie

Deze minor kun je kiezen in jaar 3 of 4. De psychiatrie is volop in beweging. Zorg op maat is tegenwoordig de norm waarbij we uitgaan van de wensen en doelen van de cliënt en naasten.

Zorg in de wijk heeft de voorkeur zodat de cliënt zo veel mogelijk kan blijven meedraaien in de maatschappij. We gaan uit van kracht en mogelijkheden van de cliënt, van de naasten en van de hulpverlener.

De minor richt zich op de verpleegkundige zorg aan cliënten met één of meer complexe psychiatrische aandoeningen. Daarbij kijken we verder dan psychische gesteldheid: lichamelijk welzijn, zingeving en dagelijks en sociaal functioneren nemen we mee in de behandeling. Andere thema's in de minor zijn preventie, herstelgerichte zorg, veerkracht, stigmatisering voorkómen en zorginnovatie. Jouw eigen persoonlijke professionele groei is ook een belangrijk thema.

Je loopt 3 dagen per week stage in een werkomgeving waar de focus ligt op psychiatrische behandeling. Daarnaast ben je 1 dag per week op school. De eerste helft van de minor focus je op verpleegkundige zorg voor cliënten met complexe en langdurige problematiek. De tweede helft gaat over kortdurende zorg als praktijkondersteuner ggz bij de huisarts en als behandelaar in de basis-ggz. De hele minor werk je aan een op directe en kortdurende acties gericht onderzoek op je stage, gericht op de verbetering van de kwaliteit van zorg.

Toelatingseisen HBO-Verpleegkunde

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

  Je bent met alle mbo-4 diploma's toelaatbaar, met een mbo-v diploma kun je het verkorte traject volgen.

 • Associate degree

 • Hbo-propedeuse

 • Wo-propedeuse

Meer over toelating

Werk-stageadres

Bij de duale opleiding Verpleegkunde is het een voorwaarde dat je al werkt in een van de zorginstellingen waar wij mee samenwerken. Of je werkt er nog niet, maar bent wel aangenomen. Je solliciteert bij de werkgever waar jouw voorkeur naar uitgaat.

Overige toelatingseisen

Je hebt de eerste 2 of 2,5 jaar van de voltijdopleiding gevolgd. In jaar 3 of 3,5 mag je overstappen naar de duale variant.

Taaltoets

Voor de start van je opleiding maak je een taaltest Engels. Is je niveau Engels te laag, dan biedt Avans je de mogelijkheid om bij te spijkeren. De taaltest is geen onderdeel van de decentrale selectie of toelating, maar het maken van deze test is wel verplicht.

Verkorte trajecten

Je wordt opgeleid tot generalistisch verpleegkundige. Als mbo-v’er ben je toelaatbaar tot het verkorte traject. Je start in jaar 1 en volgt in periode 1 t/m 3 van dit jaar een aangepast programma. In periode 4 van jaar 1 stap je over naar jaar 2. Je volgt jaar 1 en 2 dus in 1 schooljaar.

De totale duur van de opleiding voor mbo-v’ers is 3 jaar. In de eerste jaren van de opleiding volg je een breed programma. In de jaren daarna komt er meer ruimte om eigen keuzes te maken binnen de opleiding.

Tijdens de afstudeerfase laat je zowel in de praktijk als op school zien dat je over alle competenties van een HBO-Verpleegkundige beschikt.

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans.

21+ Toets

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek, de 21+ toets. Hierin kunnen we vaststellen of je toch kunt starten. Bijvoorbeeld door de ervaring die je hebt.

Je meldt je hiervoor aan via [email protected] of [email protected]

Praktische informatie

Aanmelden

Wil je de duale opleiding HBO-Verpleegkunde volgen, dan schrijf je je eerst in voor HBO-Verpleegkunde voltijd. Na 2 of 2,5 jaar voltijd stap je over naar de duale variant.

Heb je een mbo-verpleegkunde diploma? Dan kun je het verkorte traject volgen. In Studielink meld je jezelf aan voor de opleiding en kies je voor studiejaar 1.

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Meld je aan in Studielink

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 mei 2023

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.209,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 8.452,- 2022 - 2023
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024

Aanvullende kosten

Naast je collegegeld heb je bijkomende kosten, onder meer voor je verplichte boekenlijst, een verpleegjasje en Skills Online.

Voor het vaardigheidsonderwijs maken we gebruik van een digitale leermethode met bijvoorbeeld vaardigheidsvideo's via Skills Online. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heb je een licentie nodig die je zelf moet aanschaffen. Per onderwijsperiode heb je enkele licenties (thema's) nodig, afhankelijk van het thema dat in het vaardigheidsonderwijs behandeld wordt.

Locatie

Rondje Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda

Studeren in Breda

Proef alvast de sfeer van Breda. Avansstudent Gijs neemt je mee naar de leukste plekjes.
Rondje Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch

Studeren in 's-Hertogenbosch

Proef alvast de sfeer van 's-Hertogenbosch. Avansstudent Paulien neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding