Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Je kiest met de duale opleiding HBO-Verpleegkunde voor leren en snel de praktijk in. Na 2 of 2,5 jaar voltijdstudie ga je met jouw kennis aan de slag in de zorgrichting waarvoor jij een passie hebt.

Hbo-verpleegkundigen hebben een veelzijdig beroep. Je gaat aan de slag als wijkverpleegkundige, begeleidt ouders op het consultatiebureau, coördineert en verleent zorg in het ziekenhuis of je bent kwaliteitsadviseur in een zorg- en behandelcentrum.

De duale HBO-Verpleegkunde opleiding bestaat uit theorie en beroepspraktijkvorming (stages). Theoretische kennis krijg je via lessen op school. Praktijkervaring en -vorming doe je op bij een zorginstelling waarmee je een overeenkomst hebt.

Om de duale opleiding te kunnen volgen, start je met de voltijdopleiding HBO-Verpleegkunde. Aan het einde van het tweede jaar, of aan het begin van het derde jaar regel je zelf je duale werkplek door te solliciteren. Hierna ga je in jaar 3 en 4 werken en leren combineren. Je loopt alle stages bij jouw werkgever, dus in dezelfde organisatie, terwijl voltijdstudenten bij verschillende zorgorganisaties stage lopen. Je volgt daarbij wel dezelfde lessen als voltijdstudenten.

Na deze duale HBO-Verpleegkunde opleiding mag je je Bachelor of Science noemen.

Volg deze opleiding
Opleiding in beeld

Typerend voor deze opleiding

Vanaf jaar 3 combineer je leren en werken bij een instelling naar keuze
Les van betrokken docenten met recente praktijkervaring
Persoonlijke aandacht door begeleiding van een docent
Verpleegkundige vaardigheden oefenen met medestudenten in het praktijklokaal

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Na je opleiding tot verpleegkundige heb je als zorgexpert vele mogelijkheden in het beroepenveld. Zo kun je aan de slag in:

 • Ziekenhuizen
 • Revalidatiecentra
 • Psychiatrische instellingen
 • Gezondheidscentra
 • Thuiszorgorganisaties
 • Consultatiebureaus
 • Wijkverpleging

Na het volgen van een vervolgopleiding of specialisatie kun je ook aan de slag in:

 • Huisartsenpraktijken
 • Verpleeghuizen
 • Gevangenissen
 • Ambulance

Hooggekwalificeerde verpleegkundigen zijn en blijven hard nodig. De Nederlandse bevolking vergrijst, we hebben een langere levensverwachting dankzij onze medische zorg en de zorgvraag wordt steeds complexer.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Verpleegkundige in het ziekenhuis

Je bewaakt de gezondheid van patiënten in het ziekenhuis. Als verpleegkundige in het ziekenhuis kun je werken op verschillende afdelingen en krijg je te maken met diverse ziektebeelden.

Wijkverpleegkundige

Je bent verantwoordelijk voor de zorg bij mensen thuis, of indiceert en coördineert deze zorg aan huis.

Praktijkondersteuner huisarts

Je ondersteunt de huisarts in de praktijk door patiënten voor te lichten en (psychische) klachten met hen te bespreken. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Justitieel verpleegkundige

Je werkt in een gevangenis en verleent verpleegkundige zorg aan gedetineerden. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Kinderverpleegkundige

Je biedt zorg aan huis of werkt als verpleegkundige op een kinderafdeling. Kinderen en jongeren van 0-18 jaar hebben jouw interesse. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Ambulanceverpleegkundige

Je zit samen met een chauffeur op de ambulance en verleent de eerste zorg aan patiënten die naar het ziekenhuis vervoerd worden. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Verpleegkundige in een verzorgingshuis

Je monitort de gezondheid van ouderen in het verpleeghuis en stimuleert hen om zo veel mogelijk dingen zelfstandig te doen. Daarnaast denk je na hoe de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden en coach en ondersteun je verzorgenden. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Jeugdverpleegkundige

Je ondersteunt en begeleidt ouders/verzorgers en jeugdigen van 0-18 jaar. Hierbij kun je denken aan: vragen over de dagelijkse verzorging, opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Het systematisch signaleren van de balans tussen draagkracht en draaglast en het aansluitend ondersteunen van ouders/verzorgers. Daarnaast bestaat je werk uit het inzetten van preventieve interventies op het gebied van opgroeien en de opvoedingssituatie. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

Wat wordt er van jou verwacht

Jij ziet een toekomst in de zorg helemaal voor je. Tijdens deze HBO-Verpleegkunde opleiding maak je meters in de praktijk, zodat jij straks de zorgspecialist bent die het verschil maakt voor cliënten en hun omgeving. Je bent zelfstandig en verantwoordelijk. Je haalt plezier uit een volle, afwisselende en onvoorspelbare dag en werkt graag samen met andere verpleegkundigen en professionals uit verschillende disciplines. Als jij jezelf hierin herkent, is de duale studie Verpleegkunde iets voor jou

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Je kunt met je bachelor Verpleegkunde prima verder studeren.

Kies bijvoorbeeld voor een master zoals:

 • Advanced Nurse Practitioner
 • Verplegingswetenschappen
 • Gezondheidswetenschappen
 • Physician assistant

Of je kiest een post-hbo opleiding als specialisatie binnen verpleegkunde.

Ga bijvoorbeeld voor de deeltijdopleiding:

 • Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde
 • Praktijkverpleegkundige
 • Management in de Zorg

Verhalen uit de opleiding

Anne van Lierop

Het geeft me veel voldoening als ik zie dat patiënten opknappen door de zorg die ik lever.

Verder lezen

Christine de Baat

Tijdens de opleiding heb ik geleerd om te reflecteren op mijn handelen.

Verder lezen

Dagmar Loman

Wat ik bijzonder vind aan mijn beroep, als wijkverpleegkundige, is dat ik bij de mensen thuis zorg mag verlenen.

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

De duale opleiding HBO-Verpleegkunde duurt 4 jaar. Ieder studiejaar is opgedeeld in 4 blokken van 10 weken. De lesstof is verdeeld in leerpakketten waarin steeds een ander thema centraal staat, bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg of ouderen. Je krijgt vaardigheidslessen op school om verpleegtechnische handelingen te oefenen en loopt stage. Kies je voor de duale opleiding dan loop je vanaf jaar 3 stage bij de instelling waar jij een contract hebt.

Wil je alvast virtueel door de gangen lopen? Neem dan hier een kijkje voor onze locatie in Breda en hier voor Den Bosch.

Jaar 1

Het eerste jaar is flexibel ingedeeld. Welk leerpakket je wanneer krijgt, is afhankelijk van de route die je volgt. Je krijgt les over ouderen en leert over thuiszorg, ziekenhuiszorg en revalidatie. Ook zorg aan kinderen is een centraal thema in een van de leerpakketten. Daarnaast focus je op cliënten met een psychische aandoening of een licht verstandelijke beperking. Je maakt meteen kennis met de praktijk en loopt 12 dagen stage.

Belangrijke vakken:

 • Verpleegkundig leiderschap
 • Gezondheidsbevordering bij ouderen
 • Oriëntatie op het verpleegkundig beroep
 • Bevorderen van zelfmanagement bij gezinnen
 • Psychiatrie
 • Engels

Jaar 2

Ook in het tweede jaar besteed je aandacht aan verschillende thema's binnen het verpleegkundig beroep. Jaar 2 is net als jaar 1 flexibel ingedeeld. De volgorde waarin je de leerpakketten volgt, verschilt. Je leert over ziekenhuiszorg, hulp aan kwetsbare gezinnen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. In jaar 2 solliciteer je naar een duale opleidingsplek. De organisaties waar wij mee samenwerken presenteren zich aan jou tijdens een voorlichtingsbijeenkomst. Je maakt zelf een keuze.

Belangrijke vakken:

 • Bevorderen van kwaliteit van leven
 • Wijkgericht werken
 • Klinisch redeneren in de intramurale setting

Jaar 3

Het duale traject start aan het begin of halverwege jaar 3. Je sluit hiervoor zelf een duaal contract af met een zorgorganisatie. Gedurende de eerste helft van jaar 3 loop je stage en staat transitie in de zorg centraal. Daarna volgt een minor. Je werkgever geeft aan welke minoren je kunt kiezen.

Belangrijke vakken:

 • Van theorie- naar praktijkleren
 • Verdieping verpleegkundig handelen

Jaar 4

In jaar 4 loop je stage bij dezelfde werkgever als in jaar 3 met als thema verpleegkundig leiderschap. Je doet praktijkgericht onderzoek en volgt IPS (interprofessioneel samenwerken). Waarin je leert op te trekken met andere professionals binnen de gezondheidszorg. In dit jaar toon je je eindcompetenties aan op het gebied van handelen én advies.

Belangrijke vakken:

 • Interprofessioneel samenwerken
 • Praktijkgericht onderzoeken
 • Engels

Specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Minor Active Ageing

Deze minor kun je kiezen in het derde jaar van je opleiding. Je maakt je minorkeuze in overleg met de instelling waar je werkt.

We leven in een tijd waarin we allemaal steeds ouder worden. In de afgelopen 50 jaar is de gemiddelde levensverwachting met meer dan 10 jaar verhoogd. De prognose is dat rond 2050 ongeveer 50% van de Europese bevolking 50 jaar of ouder zal zijn.

Dit heeft grote maatschappelijke gevolgen. De behoeftes van de huidige ouder wordende populatie zijn compleet anders dan die van de ouderen van vorige generaties. In deze minor leer je hoe de ouder wordende mens langer onafhankelijk kan blijven wonen met hoge kwaliteit van leven. Daarnaast leer je meer over het creëren van een gezonde levensverwachting en de rol die technologie daarin kan betekenen. Je maakt kennis met de nieuwste inzichten op dit gebied: de uitkomsten van de onderzoeken die plaatsvinden binnen het lectoraat Active Ageing worden direct ingebracht in deze minor.

Jij leert samenwerken met studenten van andere opleidingen om samen tot oplossingen te komen. Door onder andere aan de slag te gaan met een real-life opdracht krijg je ervaring met praktijkgericht en projectmatig werken. En krijg je extra inzichten in de oorzaken van gezondheid en de aspecten van Active Ageing.

Minor Kraam, kind en jeugd

Deze verdiepende minor kun je volgen vanaf jaar 3 en deze pakt door op de basis die je eerder in je opleiding krijgt.

Binnen deze minor staat de zorg aan zwangeren, kraamvrouwen, baby's en kinderen van 0-18 jaar met hun ouders centraal. Er komen onderwerpen aan bod waar je mee te maken krijgt als kinderverpleegkundige, obstetrieverpleegkundige en jeugdverpleegkundige.

We volgen de ontwikkeling van het kind vanaf de bevruchting tot het 18e jaar en concentreren ons daarbij op de vier pijlers van de jeugdgezondheidszorg: Ouderschap, Hechting, Gezondheid en Weerbaarheid. In de eerste periode staan zwangerschap, bevalling, kraamtijd en peutertijd centraal.

In de tweede periode staan we stil bij kleuters, schoolkinderen, pubers en adolescenten. Wil je meer beeld krijgen bij de minor KKJ? Bekijk dan deze video.

Minor Projectmatig Innoveren in de Zorg

Deze minor kun je kiezen in het derde jaar van je opleiding. Je maakt je minorkeuze in overleg met de instelling waar je werkt.

De zorgsector vraagt continu om ontwikkeling, maar innovatie gaat niet vanzelf. Daarom ga je projectmatig aan de slag met een opdracht uit de praktijk.

Cliënten willen de beste zorg, maar ook zorgverzekeraars, de overheid en werkgevers hebben verwachtingen. Om goed overzicht te kunnen houden, leer je projectmatig veranderen.

In de minor Projectmatig Innoveren in de Zorg kijk je verder dan je rol als zorgverlener. De minor is opgebouwd volgens de fasen van projectmatig werken.

Jij leert projectmatig werken vanaf de voorbereiding tot en met de afronding. Je gaat met studenten van verschillende studierichtingen aan de slag met een vraag van een opdrachtgever uit de praktijk.

Minor Palliatieve Zorg

Deze minor kun je kiezen in jaar 3. Zorgvragers met een levensbedreigende aandoening en hun naasten vragen om zorgvuldige aandacht.

Je leert hoe je zorgvragers met een levensbedreigende aandoening en hun naasten kunt begeleiden waarbij de kwaliteit van het leven centraal staat. Het voorkomen of verlichten van lijden en vroegtijdige signalering en behandeling van symptomen zijn onderwerpen die aan bod komen.

In deze minor wordt gewerkt met casuïstiek van zorgvragers met aandoeningen zoals chronisch hartfalen, dementie, kanker, COPD en ALS.

Je leert besluiten voor te bereiden in de palliatieve zorg volgens de methodiek 'Besluitvorming in de palliatieve zorg' en een consultvraag op te stellen. Je leert vervolgens hoe je je consultvraag kunt bespreken in een intercollegiaal overleg.

Er zijn 2 manieren om de minor te volgen. Je loopt een stage van 3 dagen per week in een werkomgeving waar palliatieve zorg wordt verleend. Of je gaat in een project aan de slag met een palliatief vraagstuk vanuit de praktijk, met als doel de kwaliteit van zorg aan de palliatieve zorgvrager te verbeteren.

Je werkt aan persoonlijke en professionele leerdoelen. De kerntaken worden op verschillende manieren getoetst: een schriftelijk werkstuk, een performance assessment, een presentatie en een stage of project.

Minor Acuut Complexe Zorg

Deze minor kun je volgen in jaar 3. In deze minor verdiep je je in complexe en acute casussen waarin diverse specialismen centraal staan.

Het interessante van de minor is dat je jezelf aan de hand van de casuïstiek verdiept in de klinische zorg.

Je leert het verpleegkundig klinisch redeneren in ziekenhuissituaties toe te passen. Dit doe je met behulp van de methode 'proActive nursing'. Tijdens de werkgroepen 'klinisch redeneren' leer je hoe je deze methode toepast.

Daarnaast krijg je een uitgebreide simulatietraining waarbij je door middel van de ABCDE-methode gaat simuleren hoe je in acute situaties moet handelen. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de CRM-principes in het kader van verpleegkundig leiderschap.

Ook leer je hoe je samen met collega's in een intercollegiaal overleg casuïstiek (volgens proActive nursing) kunt bespreken.

De minor duurt 20 weken en is te volgen in 2 varianten:

 • Met stage: in totaal loop je 60 dagen stage in een ziekenhuis of in de thuiszorg. Daarnaast ga je één dag per week naar school.
 • Met verdiepingsmodule: je gaat aan de slag met een opdracht uit de praktijk. Je gaat 1,5 dag naar school en 2 dagen zijn gereserveerd voor zelfstudie.

Minor Positieve Psychiatrie

Deze minor kun je kiezen in jaar 3. De psychiatrie is volop in beweging. Zorg op maat is tegenwoordig de norm waarbij we uitgaan van de wensen en doelen van de cliënt en naasten.

Zorg in de wijk heeft de voorkeur zodat de cliënt zo veel mogelijk kan blijven meedraaien in de maatschappij. We gaan uit van kracht en mogelijkheden van de cliënt, van de naasten en van de hulpverlener.

De minor richt zich op de verpleegkundige zorg aan cliënten met één of meer complexe psychiatrische aandoeningen. Daarbij kijken we verder dan psychische gesteldheid: lichamelijk welzijn, zingeving en dagelijks en sociaal functioneren nemen we mee in de behandeling. Andere thema's in de minor zijn preventie, herstelgerichte zorg, veerkracht, stigmatisering voorkómen en zorginnovatie. Jouw eigen persoonlijke professionele groei is ook een belangrijk thema.

Je loopt 3 dagen per week stage in een werkomgeving waar de focus ligt op psychiatrische behandeling. Daarnaast ben je 1 dag per week op school. De eerste helft van de minor focus je op verpleegkundige zorg voor cliënten met complexe en langdurige problematiek. De tweede helft gaat over kortdurende zorg als praktijkondersteuner ggz bij de huisarts en als behandelaar in de basis-ggz. De hele minor werk je aan een op directe en kortdurende acties gericht onderzoek op je stage, gericht op de verbetering van de kwaliteit van zorg.

Minor Ergonomisch Ontwerpen

Deze minor kun je kiezen in het derde jaar van je opleiding. Je maakt je minorkeuze in overleg met de instelling waar je werkt.

Techniek krijgt een steeds prominentere rol in de gezondheidszorg. Het goed inzetten van techniek is lastig, daar speelt het ontwerp een grote rol in. Een ergonomisch ontwerper gaat daarom bij het zoeken van oplossingen uit van de (on)mogelijkheden van de gebruiker.

In deze minor ga je aan de slag met het ontwerpen van hulpmiddelen voor de gezondheidszorg. Je werkt in grote en kleine projectgroepen aan oplossingen voor specifieke zorgbehoeftes. De toepassingen die je ontwerpt, worden gebruikt door bijvoorbeeld zorginstellingen of individuele gebruikers.

Jij lost problemen op door middel van ontwerpen en te denken vanuit de eindgebruiker. Je krijgt inzicht in de interactie tussen mensen en producten, vanuit verschillende invalshoeken. Je doorloopt ontwerpprocessen en weet je kennis hierop toe te passen.

Minor Healthcare innovation management

Bij deze minor leer je om technologie in te zetten binnen de gezondheidszorg. Je focust op het in gebruik nemen of verbeteren ervan en voert een project uit voor een opdrachtgever uit de praktijk

Zorgtechnologie is overal. Denk aan de robotkat bij je oma in het verzorgingstehuis, of de elektrische medicijndispenser van je vergeetachtige opa. Ook de fitnessapp op je telefoon is er een voorbeeld van. Zorgtechnologie wordt ingezet bij het gezond houden van mensen én het leveren van efficiënte en effectieve zorg als mensen ziek zijn.

Je focust op het in gebruik nemen of verbeteren van (nieuwe) technologie. Je leert hoe je een implementatieproces voor zorgtechnologie kan organiseren, monitoren en bijsturen, zodat de inzet leidt tot het oplossen van een probleem of verbeteren van een situatie. Je gaat aan de slag met een vraag van een praktijkorganisatie, bijvoorbeeld een verpleeghuis, een ziekenhuis, of een leverancier van hartslagmeters.

Je krijgt met deze minor een duidelijk beeld van de huidige stand van zaken in zorgtechnologieland en ontdekt de belangrijkste spelers op de markt. Je leert om een businesscase te maken om besluitvorming over aanschaf of verbetering van zorgtechnologie te onderbouwen. Je ontwikkelt vaardigheden om individuen, teams en hele organisaties mee te krijgen in de verandering en leert hoe je processen verbetert met en na de inzet van technologie.

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Toelatingseisen HBO-Verpleegkunde

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

  Je bent met alle mbo-4 diploma's toelaatbaar, met een mbo-v diploma kun je het verkorte traject volgen.

 • Associate degree

 • Hbo-propedeuse

 • Wo-propedeuse

Meer over toelating

Werk-stageadres

Bij de duale opleiding Verpleegkunde is het een voorwaarde dat je al werkt in een van de zorginstellingen waar wij mee samenwerken. Of je werkt er nog niet, maar bent wel aangenomen. Je solliciteert bij de werkgever waar jouw voorkeur naar uitgaat.

Overige toelatingseisen

Je hebt de eerste 2 of 2,5 jaar van de voltijdopleiding gevolgd. In jaar 3 of 3,5 mag je overstappen naar de duale variant.

Taaltoets

Voor de start van je opleiding maak je een taaltest Engels. Is je niveau Engels te laag, dan biedt Avans je de mogelijkheid om bij te spijkeren. De taaltest is geen onderdeel van de decentrale selectie of toelating, maar het maken van deze test is wel verplicht.

Verkorte trajecten

Je wordt opgeleid tot generalistisch verpleegkundige. Als mbo-v’er ben je toelaatbaar tot het verkorte traject. Je start in jaar 1 en volgt in periode 1 t/m 3 van dit jaar een aangepast programma. In periode 4 van jaar 1 stap je over naar jaar 2. Je volgt jaar 1 en 2 dus in 1 schooljaar.

De totale duur van de opleiding voor mbo-v’ers is 3 jaar. In de eerste jaren van de opleiding volg je een breed programma. In de jaren daarna komt er meer ruimte om eigen keuzes te maken binnen de opleiding.

Tijdens de afstudeerfase laat je zowel in de praktijk als op school zien dat je over alle competenties van een HBO-Verpleegkundige beschikt.

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans.

21+ Toets

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek, de 21+ toets. Hierin kunnen we vaststellen of je toch kunt starten. Bijvoorbeeld door de ervaring die je hebt.

Je meldt je hiervoor aan bij het academiebureau.

Praktische informatie

Aanmelden

Wil je de duale opleiding HBO-Verpleegkunde volgen, dan schrijf je je eerst in voor HBO-Verpleegkunde voltijd. Na 2 of 2,5 jaar voltijd stap je over naar de duale variant.

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 mei 2022

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Vanwege de coronamaatregelen hebben studenten 50% korting op het wettelijk collegegeld en de halvering collegegeld voor collegejaar 2021-2022. Voor het instellingscollegegeld geldt een korting van € 1.084,- op het eerder vastgestelde bedrag voor collegejaar 2021-2022. Algemene informatie over de korting op het collegegeld is te vinden op de website van DUO.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 1.084,- 2021 - 2022
Instellingstarief € 7.212,- 2021 - 2022
Wettelijk tarief € 2.209,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 8.452,- 2022 - 2023

Aanvullende kosten

Naast je collegegeld heb je bijkomende kosten, onder meer voor je verplichte boekenlijst, een verpleegjasje en Skills Online.

Voor het vaardigheidsonderwijs maken we gebruik van een digitale leermethode met bijvoorbeeld vaardigheidsvideo's via Skills Online. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heb je een licentie nodig die je zelf moet aanschaffen. Per onderwijsperiode heb je enkele licenties (thema's) nodig, afhankelijk van het thema dat in het vaardigheidsonderwijs behandeld wordt.

Locatie

Rondje Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda

Studeren in Breda

Proef alvast de sfeer van Breda. Avansstudent Gijs neemt je mee naar de leukste plekjes.
Rondje Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch

Studeren in 's-Hertogenbosch

Proef alvast de sfeer van 's-Hertogenbosch. Avansstudent Paulien neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding