Locatie
Startmaand
Duur
Taal

De deeltijdopleiding HBO-Verpleegkunde is praktijkgericht en gebaseerd op pijlers ethiek, Evidence Based Practice en ontwikkeling. Op basis van nieuwe ontwikkelingen leer je de beste zorg te bieden.

Je houdt van je vak vanwege de cliënten, de variatie en de complexe omgeving van de zorg. Omdat je graag een bijdrage wilt leveren aan vernieuwingen in jouw werk, ben je toe aan een volgende stap. Je wilt deeltijd HBO-Verpleegkunde studeren waarbij je een helikopterview ontwikkelt om de verpleegkundige zorg naar een hoger niveau te tillen.

Tijdens de deeltijdopleiding verpleegkunde leer je alle vaardigheden die je als algemeen hbo-verpleegkundige nodig hebt. Ethiek, Evidence Based Practice en beroepsontwikkeling lopen als een rode draad door het onderwijsprogramma. Je verdiept je in klinisch redeneren en leert inventariseren welke veranderingen de zorg nodig heeft en hoe jij deze vanuit jouw ondernemende houding kunt doorvoeren.

Na deze HBO-Verpleegkunde deeltijdopleiding mag je je Bachelor of Science noemen.

Het werkveld is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma. Zo worden gastsprekers en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om meer te vertellen over de praktijk. Want voor een groot deel leer je in de praktijk, op jouw werkplek. Daarnaast volg je online lessen en lessen op locatie, ofwel: blended learning. De betrokkenheid van docenten bij studenten is groot. Elke student krijgt een studentcoach toegewezen.

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Voltijd bachelor, Duaal bachelor
Volg Avans Deeltijd
Opleiding in beeld

Waarom deze deeltijdopleiding naast je baan

Visie op verpleegkundig beroep doorleeft in het curriculum
Persoonlijke aandacht voor individueel leerproces van de student
Bevlogenheid en diversiteit van het docententeam uit de praktijk
Speelt in op ontwikkelingen in het werkveld

Meer over deze deeltijd hbo-opleiding

Jouw carrièreperspectief

Jouw baan

Wat kun je worden met Verpleegkunde deeltijd? Als hbo-verpleegkundige kun je werken in complexe en onvoorspelbare situaties en daarin de regie nemen. Met je deskundigheid bied je uitstekende zorg. Je toont verpleegkundig leiderschap door collega's aan te sturen en te helpen bij hun ontwikkeling. Ook signaleer je vernieuwingen en lever je daar een bijdrage aan. De vraag naar hooggekwalificeerde verpleegkundigen blijft groeien. Omdat jij bent opgeleid tot algemeen verpleegkundige kun je binnen alle sectoren aan de slag.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Verpleegkundige in het ziekenhuis

Als verpleegkundige in het ziekenhuis kom je in aanraking met een grote diversiteit aan mensen, een veelheid aan ziektes, aandoeningen en behandelmogelijkheden. Je ontmoet mensen in verschillende fases van hun ziekte tijdens spoedzorg, geplande zorg of ondersteuning bij chronische aandoeningen.

Verpleegkundige in wijk- en thuiszorg

In de wijkverpleging verleen je zorg aan cliënten in hun eigen omgeving. Dit varieert van complexe wondzorg tot het begeleiden bij diabetes of het vinden van de juiste hulpmiddelen. Het streven is om de cliënt zo gezond en veilig mogelijk thuis te laten wonen in samenwerking met andere zorgverleners.

Verpleegkundige in de revalidatiezorg

Een verpleegkundige in de revalidatiezorg draagt bij aan het herstel van een ziekte of handicap. Je leert mensen zo veel mogelijk hierin zelfstandig te blijven of te worden. Je werkt meestal multidisciplinair en samen met de cliënt aan de behandeldoelen.

Verpleegkundige verstandelijk gehandicapten

In de zorg voor verstandelijk gehandicapten is extra kennis op gedragsmatig en sociaal gebied belangrijk. Zoals de expertise op het gebied van signaleren van gezondheidsproblemen en ziekte. Je stimuleert en ondersteunt de zelfredzaamheid van cliënten en biedt ondersteuning aan cliënten en naasten.

Verpleegkundige GGZ

Als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ondersteun je cliënten bij hun herstel door hen te leren omgaan met hun psychiatrische stoornis. Dit kan zijn dat ze weer zonder begeleiding zelfstandig kunnen functioneren of dat ze blijvende ondersteuning nodig hebben.

Verpleegkundige in het verpleeghuis

Een verpleegkundige in de verpleeghuiszorg is betrokken bij psychische en lichamelijke zorg aan mensen die in een kwetsbare fase van hun leven zijn belandt. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zorgproces, een vraagbaak en coach voor je collega's in het team.

Wat wordt er van jou verwacht

Als hbo-verpleegkundige ben je zelfstandig en verantwoordelijk. Je kunt goed tegen stress en werkt goed en graag samen met collega-deskundigen en met je cliënten. Je bent niet bang om kritisch naar jezelf en je manier van werken en leren te kijken. Je bent iemand die altijd het beste uit zichzelf haalt. Als je jezelf hierin herkent, is de deeltijdstudie HBO-Verpleegkunde iets voor jou.

Volg het zij-instroomtraject

Bij de start van de opleiding heb je een werk- of stageplek als verpleegkundige of verpleegkundige in opleiding voor tenminste 16 uur. Dit regel je zelf. Tijdens jouw werk word je begeleid door een verpleegkundige op hbo-niveau. Op je werkplek kun je opdrachten uitvoeren waarmee je je bekwaamt in de competenties die worden gevraagd van een hbo-verpleegkundige. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bereiken van je leerdoelen. Als je tijdens je opleiding ervaring moet opdoen binnen een ander werkgebied, dan organiseer je dat zelf.

Zij-instroom verpleegkunde

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Na Verpleegkunde deeltijd kun je kiezen voor een master als Advanced Nurse Practitioner of verpleegkundig specialist, Verplegingswetenschap, Gezondheidswetenschappen of Physician assistant. Een post-hbo-opleiding kan ook, bijvoorbeeld de deeltijdopleiding Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, Praktijkverpleegkundige of Management in de Zorg. Of ga voor een specialisatie, zoals Intensive Care verpleegkundige, Spoedeisende hulpverpleegkundige, ambulanceverpleegkundige of oncologieverpleegkundige.

Verhalen uit de opleiding

Esther Adriaanse

Door de opleiding kan ik me verder professionaliseren.

Verder lezen

Judith Curfs

Deze opleiding is goed toepasbaar in het werkveld.

Verder lezen

Kirsten Boone en Corrina Heemsbergen

Ze vertellen wat de Covid-tijd voor effect heeft gehad op hun studie, werk én op hen zelf.

Verder lezen

Opbouw deeltijdopleiding HBO-Verpleegkunde

Studieprogramma

De 4-jarige HBO-Verpleegkunde deeltijdopleiding is opgebouwd uit een aantal modules, met totaal 240 studiepunten. Het is mogelijk om de volgorde zelf te bepalen, wel geven we je een adviesroute. Per module bekijk je wat je al weet, wat je kunt en wat je nodig hebt. Een module omvat 10 of 20 weken.

Let op: i.v.m. de continue ontwikkeling van het onderwijs kunnen er mogelijk veranderingen in modules plaatsvinden.

Modules van deze opleiding

De deeltijdopleidingen van Avans bestaan uit modules waar je je steeds voor inschrijft. Sommige opleidingen bieden ook keuzemodules aan. Bekijk hieronder de modules voor deze opleiding.

Verlenen van zorg volgens het verpleegkundig proces

Je gaat in deze module aan de slag met de stappen van het verpleegkundig proces en je leert hoe je vanuit een moreel sensitieve houding het zelfmanagement van de zorgvrager hierbij versterkt.

Het aangaan van een professionele zorgrelatie, kennis van anatomie, psychopathologie en essentiële- en verpleegtechnische zorg vormen een belangrijke basis van het verpleegkundig proces.

Handelen vanuit visie op verpleegkunde

In deze module verdiep je je in de uitgangspunten van verpleegkunde en koppel je deze aan jouw eigen handelen, jouw werkcontext én jouw relatie met de zorgvrager.

Wat zijn de belangrijkste verpleegkundige theorieën en visies in het vak Verpleegkunde?

Omgaan met onbegrepen gedrag

Omgaan met onbegrepen gedrag. Je verkent het begrip van cliënten met psychische, psychiatrische problemen en verstandelijke beperkingen via de ICF.

Je leert de behoeften aan verpleegkundige zorg te identificeren, plannen en verlenen volgens het verpleegkundig proces. Daarnaast richt je je op het omgaan met onbegrepen en escalerend gedrag, waarbij we passende interventies gebruiken en reflecteren op onze professionele ontwikkeling.

Verlenen van ambulante zorg aan ouderen

Hoe presenteren ziektebeelden zich bij de ouder wordende mens, en waar houd je rekening mee als het gaat om de verpleegtechnische handelingen en medicatie veiligheid?

In deze module staat de geriatrische zorgvrager centraal. Met behulp van methodiek zoals Omaha of Triple N (NIC/NOC/Nanda) ga je aan de slag met de unieke zorgbehoeften van deze doelgroep.

Beslissen vanuit klinisch redeneren en EBP

Als verpleegkundige wil je de best mogelijke zorg bieden. In deze module leer je hoe je zorg indiceert en keuzes in de zorg maakt en onderbouwt.

Dit doe je op basis van klinisch redeneren én de kennis, wensen en ervaring van de cliënt en de meest actuele wetenschappelijke en professionele inzichten.

Samenwerken in een integraal zorgnetwerk

In deze module verdiep je je in integrale zorg, samenwerkingsrelaties en gezamenlijke besluitvorming. Vanuit vakinhoudelijk leiderschap ben je de essentiële schakel in het zorgnetwerk.

Wat heb je nodig om de coördinatie van de zorg goed te laten verlopen? Hoe ben jij als verpleegkundige de spin in het web van de zorg?

Vrijekeuzemodule

Je kiest zelf voor invulling van deze module passend bij jouw interesse en je vak. Het bied je de mogelijkheid om je te verdiepen of te verbreden.

Bevorderen van gezondheid en preventie

Meer info volgt z.s.m.

Onderzoeken in de verpleegkundige praktijk

Meer info volgt z.s.m.

Verbeteren van kwaliteit van zorg vanuit verpleegkundig leiderschap

Meer info volgt z.s.m.

Tijdsinvestering

Bij deeltijd HBO-Verpleegkunde volg je elke module in een dagdeel. Je kunt 2 modules tegelijk volgen, op 1 dag of verdeeld over de week op verschillende locaties.  

Let op: omdat Avans het onderwijs modulair aanbiedt, kan het zijn dat de lesdag tijdens de opleiding verandert.

Op de lesdag is er ruimte voor vraaggericht onderwijs en om in leerteams te werken. Hierin maak je je eigen keuzes. De overige dagen besteed je aan werk, werkplekleren en zelfstudie. Reken voor dat laatste op zo'n 20 tot 25 uur per week.

Opbouw deeltijdopleiding HBO-Verpleegkunde

Studieprogramma

Je volgt lessen over vaardigheden die elke verpleegkundige moet hebben. Je volgt hoorcolleges. Werkt in groepen aan taken. En gaat actief op zoek naar relevante kennis. Je leert samenwerken, werkplanningen maken en presenteren. En verdiept je in alle randvoorwaarden voor goede zorg. Zoals organisatie en rapportage. In hoe zorginstellingen in elkaar zitten. En hoe je je kunt blijven ontwikkelen. In de praktijksituaties merk je vanzelf wat je al weet en kunt. En waaraan je nog moet werken.

Tijdsinvestering

Bij deeltijd HBO-Verpleegkunde volg je elke module in een dagdeel. Je kunt 2 modules tegelijk volgen, op 1 dag of verdeeld over de week op verschillende locaties.  

Let op: omdat Avans het onderwijs modulair aanbiedt, kan het zijn dat de lesdag tijdens de opleiding verandert.

Op de lesdag is er ruimte voor vraaggericht onderwijs en om in leerteams te werken. Hierin maak je je eigen keuzes. De overige dagen besteed je aan werk, werkplekleren en zelfstudie. Reken voor dat laatste op zo'n 20 tot 25 uur per week.

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en -avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Toelatingseisen HBO-Verpleegkunde deeltijd

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Zorg voor een relevante werkplek

Bij de start van de deeltijdopleiding Verpleegkunde heb je een werk- of stageplek als verpleegkundige of verpleegkundige in opleiding voor tenminste 16 uur. Dit regel je zelf. Tijdens jouw werk word je begeleid door een verpleegkundige op hbo-niveau. Op je werkplek kun je opdrachten uitvoeren waarmee je je bekwaamt in de competenties die worden gevraagd van een hbo-verpleegkundige. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bereiken van je leerdoelen. Als je tijdens je opleiding ervaring moet opdoen binnen een ander werkgebied, dan organiseer je dat zelf.

Verkorte trajecten

Ons modulair onderwijs biedt flexibiliteit en ruimte voor persoonlijke leerroutes. Heb jij bijvoorbeeld al ervaring in de zorg en/of een relevante vooropleiding gedaan, dan kijken we graag met jou naar de mogelijkheden.

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans.

21+ Toets

Als je geen van de genoemde diploma's bezit maar wel 21 jaar of ouder bent, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment. Hiervoor neem je zelf contact op met AOB Compaz. Let op: aan dit assessment zijn kosten verbonden. Heb je het assessment afgerond of heb je vragen, neem dan contact met ons op via [email protected].

Praktische informatie HBO-Verpleegkunde deeltijd

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Wil je in september starten met je deeltijdopleiding? Meld je dan vóór 1 juli aan. Wil je in februari starten met de opleiding? Meld je dan vóór 15 december aan.

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 juli 2024
februari 15 december 2024

Meld je aan voor de opleiding

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht. 

Ben je volledig aangemeld dan kun je jouw modules kiezen via AvansStudyPath.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 1.966,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 5.869,- 2023 - 2024
Wettelijk tarief € 2.150,- 2024 - 2025
Instellingstarief € 6.456,- 2024 - 2025

Aanvullende kosten

Voor deze opleiding betaal je ongeveer €1.200 voor de aanschaf van lesmateriaal. Dat geldt dus voor de gehele opleiding.

Locatie

Kijk rond op de Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda
Kijk rond op de Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE Den Bosch

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg Avans Deeltijd