Tegemoetkoming kosten deeltijd

Aan een deeltijd hbo-opleiding zijn kosten verbonden. De overheid heeft verschillende regelingen om je te helpen je deeltijdstudie te betalen. Net als veel werkgevers. 

Studiekosten deeltijd hbo-opleiding 

Ieder jaar betaal je collegegeld. Afhankelijk van je situatie betaal je het wettelijk collegegeld of het instellingscollegegeld. Algemene informatie over het collegegeld is te vinden op de website van DUO.

Daarnaast moet je boeken en andere studiematerialen aanschaffen. Hieronder zie je een overzicht van de regelingen waar je mogelijk gebruik van kunt maken om deze kosten gedeeltelijk te betalen.

Overheidsregelingen 

De Rijksoverheid heeft verschillende regelingen om jou te helpen de kosten van je deeltijdopleiding te betalen. 

STAP-budget

Het STAP-budget staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’ en is door de overheid bedoeld als extra stimulans om loopbaanontwikkeling en arbeidsmarkt inzet te verbeteren. Met het STAP-budget kun je maximaal €1.000 per jaar ontvangen voor het volgen van scholing. Een van de voorwaarden is dat de scholingsactiviteit is opgenomen in het STAP-scholingsregister (DUO).

De Avans opleidingen staan niet in dat register. Volledige AD, bachelor en masteropleidingen bij de Hogescholen zijn volgens landelijke afspraken namelijk niet opgenomen in het scholingsregister. Voorheen konden cursisten en deeltijdstudenten hun studiekosten -mits dit niet betaald werd door hun werkgever- aftrekken in hun persoonlijke aangifte inkomstenbelasting. Deze regeling is per 1 januari 2022 komen te vervallen.

Meer informatie over alternatieve regelingen en subsidies lees je hieronder. 

Levenlanglerenkrediet 

Als je een deeltijdopleiding volgt én jonger bent dan 55, kun je gebruik maken van het Levenlanglerenkrediet. Deze lening van de overheid sluit je tegen gunstige voorwaarden af om je collegegeld te betalen.  

UWV 

Als je chronisch ziek bent of een ondersteuningsbehoefte hebt, heb je misschien extra voorzieningen nodig voor je opleiding. Denk aan een schrijf- of gebarentolk, aangepast meubilair of speciaal vervoer. Het UWV kan je hierbij ondersteunen. Voorwaarde is dat je niet ouder dan 30 bent en dat je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Op de website van het UWV vind je meer informatie.  

Lerarenbeurs 

Als je leraar bent en weer wilt gaan studeren, kun je een lerarenbeurs aanvragen. Je kunt de beurs aanvragen voor een bachelor, master, postmaster of een premaster. Als je een deeltijd Associate degree wilt volgen, kom je niet in aanmerking voor deze beurs. Je vraagt de beurs per jaar aan. Je moet dus ieder jaar dat je studeert opnieuw een aanvraag indienen. Meer informatie vind je op duo.nl.  

Regelingen voor zorg en onderwijs 

Voor de zorg en voor het onderwijs heeft de overheid extra regelingen in het leven geroepen. Meer hierover lees je bij de betreffende opleidingen.  

Werkgeversregelingen 

Sommige branches hebben de tegemoetkoming in de kosten voor je opleiding vastgelegd in een cao. Daarnaast hebben veel werkgevers zelf regelingen rondom scholing. Ga dus altijd in gesprek met je werkgever om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn.  

Cao 

Valt het bedrijf waar jij voor werkt onder een cao? Check dan of er afspraken zijn gemaakt over scholingskosten. Op de website van FNV vind je een overzicht van alle cao’s in Nederland.