Tegemoetkoming kosten deeltijd

Aan een deeltijd hbo-opleiding zijn kosten verbonden. De overheid heeft verschillende regelingen om je te helpen je deeltijdstudie te betalen. Net als veel werkgevers. 

Studiekosten deeltijd hbo-opleiding 

Ieder jaar betaal je collegegeld. Afhankelijk van je situatie betaal je het wettelijk collegegeld of het instellingscollegegeld.

Vanwege de coronamaatregelen hebben studenten 50% korting op het wettelijk collegegeld en de halvering collegegeld voor collegejaar 2021-2022. Voor het instellingscollegegeld geldt een korting van € 1.084,- op het eerder vastgestelde bedrag voor collegejaar 2021-2022. Algemene informatie over de korting op het collegegeld is te vinden op de website van DUO.

Daarnaast moet je boeken en andere studiematerialen aanschaffen. Hieronder zie je een overzicht van de regelingen waar je mogelijk gebruik van kunt maken om deze kosten gedeeltelijk te betalen.

Overheidsregelingen 

De Rijksoverheid heeft verschillende regelingen om jou te helpen de kosten van je deeltijdopleiding te betalen. 

Levenlanglerenkrediet 

Als je een deeltijdopleiding volgt én jonger bent dan 55, kun je gebruik maken van het Levenlanglerenkrediet. Deze lening van de overheid sluit je tegen gunstige voorwaarden af om je collegegeld te betalen.  

Fiscaal voordeel 

Onder bepaalde voorwaarden kun je de kosten van je deeltijd hbo-opleiding aftrekken van je inkomstenbelasting. Of dit fiscaal voordeel oplevert en hoeveel dan, hangt af van verschillende factoren. Op de website van de Belastingdienst lees je hoe het precies zit. 

UWV 

Als je chronisch ziek bent of een functiebeperking hebt, heb je misschien extra voorzieningen nodig voor je opleiding. Denk aan een schrijf- of gebarentolk, aangepast meubilair of speciaal vervoer. Het UWV kan je hierbij ondersteunen. Voorwaarde is dat je niet ouder dan 30 bent en dat je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Op de website van het UWV vind je meer informatie.  

Lerarenbeurs 

Als je leraar bent en weer wilt gaan studeren, kun je een lerarenbeurs aanvragen. Je kunt de beurs aanvragen voor een bachelor, master, postmaster of een premaster. Als je een deeltijd Associate degree wilt volgen, kom je niet in aanmerking voor deze beurs. Je vraagt de beurs per jaar aan. Je moet dus ieder jaar dat je studeert opnieuw een aanvraag indienen. Meer informatie vind je op duo.nl.  

Regelingen voor zorg en onderwijs 

Voor de zorg en voor het onderwijs heeft de overheid extra regelingen in het leven geroepen. Meer hierover lees je bij de betreffende opleidingen.  

Werkgeversregelingen 

Sommige branches hebben de tegemoetkoming in de kosten voor je opleiding vastgelegd in een cao. Daarnaast hebben veel werkgevers zelf regelingen rondom scholing. Ga dus altijd in gesprek met je werkgever om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn.  

Cao 

Valt het bedrijf waar jij voor werkt onder een cao? Check dan of er afspraken zijn gemaakt over scholingskosten. Op de website van FNV vind je een overzicht van alle cao’s in Nederland. 

Bijdrage technische opleidingen 

Als het bedrijf waar je voor werkt onder de cao van Metalektro valt, kom je misschien in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding van je studiekosten. Metalektro heeft op haar site alle vergoedingen voor je verzameld.