Startmaand
Duur
Taal
Locatie

De opleiding Leraar Basisonderwijs – ook wel Pabo genoemd – leidt je op om voor de klas te staan als leraar bij een basisschool. Na de opleiding geef je les aan kinderen van 4 tot 12 jaar.

Bij de Pabo in Breda ontwikkel je pedagogische en didactische vaardigheden. Je merkt dat lesgeven niet alleen in de klas gebeurt. Je maakt lessen levendiger door de omgeving te gebruiken, met een bezoek aan het oude stadscentrum voor je les geschiedenis. Of een excursie langs de sloot voor de les natuuronderwijs. Als leraar basisonderwijs is elke dag anders.

Je leert hoe je boeiende lessen geeft aan kinderen met verschillende karakters, uit diverse werelden en van uiteenlopende niveaus. Je leert leerprogramma's te ontwikkelen. En contacten onderhouden met leerlingen en hun ouders. Week- en dagstages zijn een belangrijk onderdeel van de Pabo hbo-opleiding. Je ontwikkelt je talenten en geeft een persoonlijke touch aan je werk.

Na de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) draag je de titel Bachelor of Education.

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Deeltijd bachelor
Breda • topopleiding
Volg deze opleiding in Breda

Waarom de opleiding Leraar Basisonderwijs

Wat je geleerd hebt, pas je meteen toe in de praktijk
Door de weekstages ervaar je hoe een week op school verloopt
Jouw ontwikkeling staat bij ons centraal
Je maakt kennis met de onder- en bovenbouw en specialiseert in jaar 3

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Als je klaar bent met je opleiding ben je leraar basisonderwijs. Je gaat aan de slag leraar op een gewone basisschool of in het speciaal onderwijs. Na een aanvullende opleiding komen ook functies als remedial teacher of intern begeleider binnen je bereik. Ben je geslaagd voor ons excellence-traject TopClass gedragsspecialist, dan ben je klaar voor het werken met leerlingen met gedragsproblemen. Bijvoorbeeld in het REC onderwijs.

RAP voor de klas

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Leraar basisonderwijs

Je werkt parttime of fulltime. Je staat voor de klas in 1 of meer van de groepen 3 tot en met 8. Je begeleidt leerlingen via lessen, activiteiten, projecten en coaching en onderhoudt contacten met ouders en de intern begeleider. Ook ontwikkel en verbeter je lesmateriaal. En haalt het beste in de leerlingen naar boven.

Remedial teacher

Je geeft na een aanvullende opleiding individuele lessen aan leerlingen die achterblijven in de lesstof. Daarbij heb je in het bijzonder aandacht voor kinderen met gedragsproblemen.

Leraar Speciaal Basisonderwijs

Je werkt met kinderen die ernstige gedragsproblemen hebben, een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap of kinderen die langdurig ziek zijn. Je geeft les aan kleine groepjes leerlingen. Je hebt de TopClass-specialisatie gevolgd of na je bachelor een aanvullende specialisatie gedaan.

Intern coördinator leerlingenbegeleider

Je organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school. Je hebt aandacht voor de zorgleerling en begeleidt de leerkracht. Je ondersteunt collega's bij het uitvoeren van zorgverbredingactiviteiten. Je volgt hiervoor een specialisatie na je bachelor Leraar Basisonderwijs.

Wat wordt er van jou verwacht

Je vindt het leuk om kinderen iets te leren en bent initiatiefrijk. Tijdens de Pabo-opleiding praat je met kinderen, medestudenten, collega's en ouders. Je leert kinderen begeleiden in het omgaan met elkaar. Je verdiept je in de leerstof, werkt samen en organiseert. Je houding tijdens de opleiding is onderzoekend en kritisch en je blijft altijd je actieve zelf. Je staat midden in de samenleving en wilt van betekenis zijn. Je houdt van afwisseling en blijft je ontwikkelen.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Binnen het basisonderwijs ontstaan meer verschillende taken en functies. Leraren hebben ook andere taken naast hun lestaak. Zij zijn ook Remedial Teacher (RT), ict'er, taal- of rekencoördinator, intern begeleider of leerlingenbegeleider. Daarom is het slim om verder te leren of je verder te specialiseren - in RT, speciaal onderwijs of pedagogiek. Dan ben je breed inzetbaar. Ook zijn er opleidingen die je klaarstomen voor managementfuncties. Je kunt ook doorstuderen aan een universiteit.

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Na de TOPClass ben je gedragsspecialist

Je gaat dieper in op gedragsproblemen en krijgt handvatten die je direct in kunt zetten.

Verder lezen
Dag in de klas bij juf Lieke

Beweeg mee in de minor Bewegingsonderwijs

Je gaat stage lopen en oefenen met het lesgeven aan groep 3 t/m 8 in de gymzaal.

Verder lezen

Module vrije ruimte: onvergetelijke kinderfeestjes

Je leert om consequent zijn, terwijl het wel een feestje moet blijven.

Verder lezen

Lesgeven achter de laptop

In het begin hadden we 30 kleuters die door elkaar aan het kletsen waren.

Verder lezen

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

De opleiding Leraar Basisonderwijs duurt 4 jaar. Elk jaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken. Iedere periode werk je aan een beroepstaak, zoals het kind in beeld. Je doet kennis op en werkt aan je vaardigheden en houding. Tijdens de Pabo hbo-opleiding tot leraar werk je individueel of in een groepje aan opdrachten uit de praktijk. Wat je leert pas je direct toe, want vanaf het eerste jaar loop je stage op een basisschool. In je digitaal portfolio verzamel je bewijzen van wat je hebt geleerd.

Jaar 1

De propedeuse geeft je een goede oriëntatie op het beroep leerkracht en de opleiding. Je verdiept je in de ontwikkeling van kinderen. Alles wat je leert breng je tijdens stages in de praktijk. Elk studiejaar van de opleiding Leraar Basisonderwijs kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om naar het tweede jaar te gaan. Ook moet je de verplichte landelijke rekentoets halen en het werkplekleren (stage).

Belangrijke vakken

 • Beroepstaak 'Het kind in beeld'
 • Beroepstaak 'Het leren van het basisschoolkind'
 • Beroepstaak 'De creatieve leerkracht'
 • Beroepstaak 'De leerkracht als regisseur'
 • Taal, Rekenen, Pedagogiek, Drama en Logopedie

Jaar 2

Je geeft steeds meer richting aan je eigen studie. De beroepstaken gaan in op het jaarthema 'Omgaan met verschillen'. Je bent aan het einde van de fase taakbekwaam zo competent dat je kunt inschatten welke leer-en ontwikkelkansen kinderen hebben en hoe jij die kan versterken. Je begrijpt de verschillen tussen kinderen en je snapt hoe jij als toekomstige leerkracht kunt bijdragen aan het leren van kinderen, zodat ze zich in onze samenleving maximaal kunnen ontplooien.

Belangrijke vakken

 • Beroepstaak 'Het spelende kind'
 • Beroepstaak 'Actief leren bij het oudere kind'
 • Vrije ruimte
 • Muziek, Drama

Jaar 3

De minor in het derde jaar geeft je de kans om je verder te verdiepen of verbreden in de richting die jij wenst. Je kunt daarbij kiezen uit minoren binnen en buiten Avans. Vanuit de Pabo bieden we aan de minoren Hoogbegaafdheid, Teaching English Abroad, Gedragsspecialist Kracht van de Kunsten of Bewegingsonderwijs. Ook is er een mogelijkheid om te studeren in het buitenland. In het tweede half jaar ontwerp je passend onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Belangrijke vakken

 • Minor
 • Werkplekleren jonge of oude kind
 • Profilering levensbeschouwing
 • Beroepstaak 'Passend Onderwijs'

Jaar 4

In het laatste jaar loop jij je LIO-stage (Leraar in opleiding). Je staat zelfstandig voor de klas en onderzoekt een praktijkprobleem. Je maakt een opdracht voor Identiteit die bijdraagt aan jouw professionele ontwikkeling en tijdens Intervisie werk je samen systematisch situaties uit. De laatste toets van je opleiding is het startbekwaamassessment. Je toont aan dat je voldoet aan het beroepsprofiel leerkracht basisonderwijs. Daarna kan de vlag uit!

Belangrijke vakken

 • Identiteit
 • Intervisie
 • Lio-stage
 • Praktijkgerichtonderzoek (POZ)
 • Startbekwaamassessment

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie

Keuzevrijheid in je studie bij Avans

Bij voltijd- en duale opleidingen van Avans volg je de eerste 1,5 jaar binnen je eigen opleiding onderwijs, zodat je een vaste thuisbasis hebt en de benodigde basiskennis opdoet. Daarna krijg je de mogelijkheid om 25% van je resterende opleiding zelf in te vullen met (vrijekeuze) modules vanuit je eigen opleiding of andere opleidingen die het beste passen bij wat jij wilt leren. Maar je kunt ook een route volgen die dicht bij je gekozen opleiding ligt en voor verdieping in je vakgebied zorgt. Het maken van deze keuzes doe je niet alleen, je wordt hierbij begeleid door onze studieloopbaanbegeleiders en docenten.

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Proefstuderen

Je hebt al informatie verzameld. Je bent naar een Open dag geweest. En nu wil je checken of deze opleiding ook de juiste is. Kom proefstuderen en ervaar hoe een dag van een student eruit ziet en proef de sfeer van Avans.

Toelatingseisen Leraar Basisonderwijs

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Overige toelatingseisen

Om de opleiding te kunnen volgen heb je een Verklaring Omtrent gedrag – VOG – nodig. Deze vraag je zelf aan via een door de opleiding te verstrekken formulier.

Om de opleiding per 1 september 2023 te kunnen starten, moet je voldoende kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor deze vakken behaal je de landelijke toelatingstoetsen voorafgaand aan je opleiding. Als havist maak je toelatingstoetsen voor de vakken waar je geen eindexamen in doet. Mbo-studenten maken voor elk vak een toelatingstoets. Voor vwo'ers en hbo'ers geldt deze eis niet.

Zodra jij je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink, ontvang je alle informatie met daarin ook een link naar Cito om je aan te melden voor de toelatingstoetsen. Voor alle informatie met betrekking tot voorwaardelijke toelating verwijzen we je naar goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Wij vinden het belangrijk dat jij de opleiding kiest die bij jou past en bekijken bij de intake of er een match is tussen jou en de Pabo. Daarnaast maak je de Wiscat rekentoets. De uitslag hiervan maakt onderdeel uit van het advies wat je na afloop van de intake dag ontvangt.

De eerste intakedag vindt plaats op 16 februari 2023. In de ochtend heb je je online gesprek met een docent en in de middag word je ontvangen bij Avans en maak je de Wiscat rekentoets. Je hebt dan ook de gelegenheid om jouw vragen nog te stellen aan onze promostudenten en docenten. 

De intake is voor jou verplicht en bestaat uit:

 • een digitaal intake-assessment, het maken van de Engelse toets en het voorbereiden van een presentatie; 
 • een gesprek via Microsoft Teams met een studieloopbaanbegeleider/docent, waarin je het resultaat bespreekt van het digitaal intake-assessment;
 • een presentatie bij de start van het gesprek.
 • het maken van de Wiscat rekentoets.

Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink ontvang je vanzelf per mail een uitnodiging om de opdrachten voor de intake thuis te maken.

Heb je nog vragen over de toelating, neem dan contact op via [email protected].

Lees meer over de studiekeuzecheck.

21+ Toets

Je wordt met alle profielen toegelaten tot de Pabo. Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kun je de 21+ toets maken. Dat kan op 4 april en 20 juni 2023. Stuur een e-mail naar de Pabo om je aan te melden.

Let op dat je je ook voor 1 mei aanmeldt voor de voltijdopleiding. Als je een 21+ toets maakt, moet je ook de 3 landelijke toelatingstoetsen nog behalen. Aanmelden doe je via Studielink.

Vragen

Heb je nog vragen over de toelating, neem dan contact op via [email protected].

Praktische informatie Leraar Basisonderwijs

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Meld je aan in Studielink

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 mei 2024

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024

Aanvullende kosten

Naast je collegegeld besteed je geld aan je boeken, lesmaterialen en licenties voor digitale studiematerialen. Ook betaal je een bijdrage voor het pabokamp. Als je kiest voor een buitenlandstage of kleinere internationaliseringsprojecten in het derde jaar draag je ook de kosten daarvan. Voor sommige gaat het overigens om relatief lage kosten.

Locatie

Rondje Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda

Studeren in Breda

Proef alvast de sfeer van Breda. Avansstudent Gijs neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Tessa

E-mail: [email protected]

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding in Breda