Leraar Basisonderwijs  voltijd hbo-opleiding

Locatie
Startmaand
Duur
Taal

De hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs – ook wel Pabo genoemd – leidt je op om voor de klas te staan als leraar bij een basisschool. Na de Pabo-opleiding geef je les aan kinderen van 4 tot 12 jaar.

Bij de Pabo-opleiding in Breda ontwikkel je pedagogische en didactische vaardigheden. Je merkt dat lesgeven niet alleen in de klas gebeurt. Je maakt lessen levendiger door de omgeving te gebruiken, met een bezoek aan het oude stadscentrum voor je les geschiedenis. Of een excursie langs de sloot voor de les natuuronderwijs. Als leraar basisonderwijs is elke dag anders.

Je leert hoe je boeiende lessen geeft aan kinderen met verschillende karakters, uit diverse werelden en van uiteenlopende niveaus. Je leert leerprogramma's te ontwikkelen. En contacten onderhouden met leerlingen en hun ouders. Week- en dagstages zijn een belangrijk onderdeel van de Pabo hbo-opleiding. Je ontwikkelt je talenten en geeft een persoonlijke touch aan je werk.

Na de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) draag je de titel Bachelor of Education.

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Deeltijd bachelor
Volg deze opleiding in Breda

Waarom de opleiding Leraar Basisonderwijs

We zorgen voor een zachte landing bij de opleiding
Wat je geleerd heb, pas je meteen toe in de praktijk
Jouw persoonlijke ontwikkeling staat bij ons centraal
Je maakt kennis met de onder- en bovenbouw en specialiseert je in jaar 3

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Als je klaar bent met je hbo lerarenopleiding ga je aan de slag als leraar op een gewone basisschool of in het speciaal onderwijs. Na een aanvullende opleiding komen ook functies als remedial teacher of intern begeleider binnen je bereik. Ben je geslaagd voor ons excellence-traject TopClass gedragsspecialist, dan ben je klaar voor het werken met leerlingen met gedragsproblemen. Bijvoorbeeld in het REC onderwijs.

RAP voor de klas

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Leraar basisonderwijs

Je werkt parttime of fulltime. Je staat voor de klas in een of meer van de groepen 1 tot en met 8. Je begeleidt leerlingen via lessen, activiteiten, projecten en coaching en onderhoudt contacten met ouders en de intern begeleider. Ook ontwikkel en verbeter je lesmateriaal. En haalt het beste in de leerlingen naar boven.

Remedial teacher

Je geeft na een aanvullende opleiding individuele lessen aan leerlingen die achterblijven in de lesstof. Daarbij heb je in het bijzonder aandacht voor kinderen met gedragsproblemen.

Leraar Speciaal Basisonderwijs

Je werkt met kinderen die ernstige gedragsproblemen hebben, een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap of kinderen die langdurig ziek zijn. Je geeft les aan kleine groepjes leerlingen. Je hebt de TopClass-specialisatie gevolgd of na je bachelor een aanvullende specialisatie gedaan.

Intern coördinator leerlingenbegeleider

Je organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school. Je hebt aandacht voor de zorgleerling en begeleidt de leerkracht. Je ondersteunt collega's bij het uitvoeren van zorgverbredingactiviteiten. Je volgt hiervoor een specialisatie na je bachelor Leraar Basisonderwijs.

Wat wordt er van jou verwacht

Jij wilt leerkracht worden. Je vindt het leuk om kinderen iets te leren en bent initiatiefrijk. Tijdens de Pabo-opleiding praat je met kinderen, medestudenten, collega's en ouders. Je leert kinderen begeleiden, verdiept je in de leerstof, werkt samen en organiseert. Je houding is onderzoekend, actief en kritisch. Je staat midden in de samenleving en wilt van betekenis zijn. Je houdt van afwisseling en blijft je ontwikkelen. Herken je jezelf hierin? Dan is de Pabo opleiding iets voor jou!

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Jij wilt je na je opleiding Leraar Basisonderwijs doorontwikkelen. Binnen het basisonderwijs ontstaan meer verschillende taken en functies. Leraren hebben ook andere taken naast hun lestaak. Zij zijn ook Remedial Teacher (RT), ict'er, taal- of rekencoördinator, intern begeleider of leerlingenbegeleider. Daarom is het slim om verder te leren of je te specialiseren. Dan ben je breed inzetbaar.

Ook zijn er opleidingen die je klaarstomen voor managementfuncties. Of opleidingen aan een universiteit. 

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Avans Pabo Podcast

Past de Pabo bij mij? Luister onze podcast

Verder lezen

Hbo voorbereidingsprogramma 'Leraar gezocht'

We hebben het super erg naar ons zin gehad en ik voelde me hier eigenlijk meteen thuis

Verder lezen
Student Amy vertelt

TOPClass gedragsspecialist

Je gaat dieper in op gedragsproblemen en krijgt handvatten die je direct in kunt zetten.

Verder lezen
Dag in de klas bij juf Lieke

Bewegingsonderwijs

Je gaat stage lopen en oefenen met het lesgeven aan groep 3 t/m 8 in de gymzaal.

Verder lezen

Lesgeven achter de laptop

In het begin hadden we 30 kleuters die door elkaar aan het kletsen waren.

Verder lezen

Opbouw van Leraar Basisonderwijs

Studieprogramma

De hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs duurt 4 jaar. Je werkt aan diverse modules, zoals wereldgericht onderwijzen. Je gaat aan de slag met beroepsauthentieke opdrachten die je uitvoert op zowel je werkplek als bij de opleiding. Je werkt samen met andere studenten en geeft betekenis aan theorie en praktijkervaringen. Wat je leert op de pabo pas je direct toe, want vanaf het eerste jaar loop je stage op een basisschool. In je digitaal portfolio verzamel je bewijzen van wat je hebt geleerd.

Jaar 1

In het eerste half jaar van deze hbo lerarenopleiding is er aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. We brengen samen het beroep en het kind in beeld. In het tweede half jaar werk je samen met studenten van andere opleidingen aan een project, zoals de Gezonde school in de wijk. Daarnaast werk je aan de basisvaardigheden van een leerkracht basisonderwijs. Je leert een groot deel in de praktijk, op de basisschool. Per klas is er een studieloopbaanbegeleider die jou begeleidt bij je leerroute.

Belangrijke vakken

 • Module 1 Wereldgericht onderwijzen 1
 • Module 2 Basis School
 • Scholenproject
 • Werkplekleren (stage)

Jaar 2

In jaar 2 geef je steeds meer richting aan je eigen lerarenopleiding. Het thema 'Creatieve leerkracht' staat centraal. Dit thema ga je uitrollen voor zowel het jonge als het oudere kind in 2 modules. Je leert in deze modules hoe je onderwijs aan het jonge en oudere kind betekenisvol kunt maken. Ook werk je aan échte taken op de basisschool. Tijdens deze modules ontdek je waarin je je verder wilt specialiseren in jaar 3 en 4. Daarmee maak je je eigen leerroute.

Belangrijke vakken

 • Module Creatieve leerkracht in groep 1 t/m 4
 • Module Creatieve leerkracht in groep 4 t/m 8
 • Werkplekleren (stage)

Jaar 3

In jaar 3 maak je jouw programma op maat. Je kiest eerst een vrijekeuzemodule van een half jaar om je kennis en kunde te verbreden of verdiepen. Vanuit onze opleiding kun je de volgende modules volgen: Hoogbegaafdheid, Teaching English Abroad, Gedragsspecialist, Kracht van de Kunsten en Bewegingsonderwijs. Daarna volg je de module Wereldgericht onderwijzen 2, waarin je je onder andere focust op een onderwijsontwikkelplan, gedrag en gespreksvaardigheden. Ook kies je je eigen profilering.

Belangrijke vakken

 • Vrijekeuzemodule
 • Module Wereldgericht onderwijzen 2

Jaar 4

In het laatste jaar loop jij je LIO-stage (Leraar in opleiding). Je staat zelfstandig voor de klas en onderzoekt een praktijkprobleem. Je maakt een opdracht voor Identiteit die bijdraagt aan jouw professionele ontwikkeling en tijdens Intervisie werk je samen systematisch situaties uit. De laatste toets van je opleiding is het startbekwaamassessment. Je toont aan dat je voldoet aan het beroepsprofiel leerkracht basisonderwijs. Daarna kan de vlag uit!

Belangrijke vakken

 • Identiteit
 • Intervisie
 • Lio-stage
 • Praktijkgerichtonderzoek (POZ)
 • Startbekwaamassessment

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan, want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie

Keuzevrijheid in je studie bij Avans

Bij voltijd- en duale opleidingen van Avans volg je de eerste 1,5 jaar binnen je eigen opleiding onderwijs, zodat je een vaste thuisbasis hebt en de benodigde basiskennis opdoet. Daarna krijg je de mogelijkheid om een groot deel van je resterende opleiding zelf in te vullen. Dit is 25% van de gehele 4-jarige opleiding, je kiest dus in totaal 1 jaar zelf. Dit doe je met (vrijekeuze) modules vanuit je eigen opleiding of andere opleidingen die het beste passen bij wat jij wilt leren. Maar je kunt ook een route volgen die dicht bij je gekozen opleiding ligt en voor verdieping in je vakgebied zorgt. Het maken van deze keuzes doe je niet alleen, je wordt hierbij begeleid door onze studieloopbaanbegeleiders en docenten.

Toelatingseisen Leraar Basisonderwijs

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Overige toelatingseisen

Om de opleiding te kunnen volgen heb je een Verklaring Omtrent gedrag – VOG – nodig. Deze vraag je zelf aan via een door de opleiding te verstrekken formulier.

Om de opleiding per 1 september 2024 te kunnen starten, moet je voldoende kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor deze vakken behaal je de landelijke toelatingstoetsen voorafgaand aan je opleiding. Als havist maak je toelatingstoetsen voor de vakken waar je geen eindexamen in doet. Mbo-studenten maken voor elk vak een toelatingstoets. Voor vwo'ers en hbo'ers geldt deze eis niet.

Zodra jij je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink, ontvang je alle informatie met daarin ook een link naar Cito om je aan te melden voor de toelatingstoetsen. Voor alle informatie met betrekking tot voorwaardelijke toelating verwijzen we je naar goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans.

21+ Toets

Je wordt met alle profielen toegelaten tot de Pabo. Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kun je de 21+ toets maken. Dat kan op 2 april en 18 juni 2024. Stuur een e-mail naar de Pabo om je aan te melden.

Let op dat je je ook voor 1 juni aanmeldt voor de voltijdopleiding. Als je een 21+ toets maakt, moet je ook de 3 landelijke toelatingstoetsen nog behalen. Aanmelden doe je via Studielink.

Vragen

Heb je nog vragen over de toelating, neem dan contact op via [email protected].

Praktische informatie Leraar Basisonderwijs

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 juni

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 juni aan.

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 juni 2024

Meld je aan via Studielink

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024
Wettelijk tarief € 2.530,- 2024 - 2025
Instellingstarief € 9.680,- 2024 - 2025

Aanvullende kosten

Naast je collegegeld besteed je geld aan je boeken, lesmaterialen en licenties voor digitale studiematerialen. Ook betaal je een bijdrage voor het pabokamp. Als je kiest voor een buitenlandstage of kleinere internationaliseringsprojecten in het derde jaar draag je ook de kosten daarvan. Voor sommige gaat het overigens om relatief lage kosten.

Locatie

Rondje Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda

Studeren in Breda

Proef alvast de sfeer van Breda. Avansstudent Gijs neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Tessa

E-mail: [email protected]

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding in Breda