TOPClass gedragsspecialist

Dag in de klas bij juf Lieke

Je gaat dieper in op gedragsproblemen en krijgt handvatten die je direct in kunt zetten.

Zowel op basisscholen als in het speciaal onderwijs lopen kinderen rond met gedragsproblemen. Zij hebben een ander soort aandacht nodig. Het onderwijs vraagt steeds vaker om leerkrachten met specifieke deskundigheid op het gebied van begeleiding van deze kinderen. Om je hierop voor te bereiden, kun je bij onze Pabo vanaf het derde studiejaar de TOPClass Gedragsspecialist volgen, als een mooie aanvulling op je bachelordiploma. Lieke van Miert volgde deze TOPClass.

Waarom koos jij voor de TOPClass Gedragsspecialist?

“In de eerste 2 jaar van de Pabo liep ik stage bij verschillende basisscholen in de omgeving van Breda. In elke klas zaten wel 1 of 2 bijzondere kinderen. Ze hadden net wat extra nodig om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Dit waren voor mij de krenten in de pap. Ik vond het fijn om juist bij deze kinderen de juiste snaar te raken, zodat zij goed kunnen functioneren in een groep. Omdat ik me graag verdiep in gedrags- en leerproblemen, sloot de TOPClass perfect aan bij mijn behoefte.”

Wat heb je geleerd?

“De lessen tijdens de TOPClass zijn zowel theoretisch als praktisch. Omdat je daarnaast stage loopt in het speciaal onderwijs, kun je de theorie gelijk koppelen aan je stagesituatie. De theorie is hierdoor interessanter, omdat het helpt situaties in jouw stage te begrijpen en beter te handelen. Daarnaast leer je ook heel veel over jezelf, zodat je sterk voor een groep staat.”

Wat leverde de TOPClass jou op?

“De TOPClass heeft mij veel extra kennis en ervaring opgeleverd. Hierdoor heb ik nu een mooie baan in het speciaal onderwijs. De kennis uit de TOPClass is nog steeds bruikbaar in het dagelijkse handelen op mijn werk. Ik ben blij en trots dat ik hier kan en mag werken.”

Waarom werk je in het speciaal onderwijs?

“Kwetsbare kinderen trokken altijd al mijn aandacht. Ze worden aangemeld bij het speciaal onderwijs als het niet lukt binnen het reguliere onderwijs. Het is enorm dankbaar als je kinderen met gedragsproblemen kunt laten groeien en successen laat ervaren. Door de kleine groepen krijgen ze veel aandacht en voelen ze zich weer veilig binnen het onderwijs. Ik ben een gelukkige leerkracht als kinderen weer met plezier naar onze school komen.”

Wat is jouw advies aan studiekiezers?

“Als je tijdens je stage op een basisschool leerlingen interessant vindt die bijzonder gedrag laten zien, is de TOPClass zeker een aanrader. Je gaat dieper in op gedragsproblemen en krijgt handvatten die je direct in kunt zetten in concrete situaties. Je krijgt meer zicht op de problematiek, waardoor je sterker voor een klas staat. Het programma van de TOPClass is daarnaast enorm gezellig, want de docenten zorgen voor een fijne sfeer.”

De TopClass

De TopClass is een ‘on-top’ programma, dat bovenop het reguliere programma komt, met een extra studielast. Het programma is daarom geschikt voor doorzetters, die oplossingsgericht zijn en een positieve instelling hebben. Voor studenten die ervoor open staan om kritisch naar zichzelf te kijken.

Tijdens het programma is er verdieping in oorzaken en gevolgen, zodat je beter om kunt gaan met gedragsproblemen bij kinderen. Na het afronden ben je in het bezit van een getuigschrift ‘TOPClass-gedragsspecialist’, waarmee jij je kwalitatief onderscheidt. Zo kun je bijvoorbeeld net als Lieke werken in het speciaal onderwijs. Wil je weten hoe een dag in de klas van juf Lieke eruitziet? Bekijk dan bovenstaande video.