Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Bij de hbo-opleiding Human Resource Management (HRM) leiden we je op tot HR-professional. Je helpt medewerkers om hun talenten in te zetten en organisaties zo goed mogelijk te laten functioneren.

Als human resource professional ben je verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Je houdt je bezig met het beleid rondom opleiding, beoordeling en ziekteverzuim van medewerkers. Je komt met verbetervoorstellen richting het management. En je bent betrokken bij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Human Resource Management bevindt zich op het snijvlak tussen mens en organisatie en beweegt continu.

Wat is een HRM-opleiding? Om aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen werk je tijdens de opleiding HRM aan praktijkvraagstukken bij organisaties. Je bestudeert bijvoorbeeld een reorganisatie bij een bouwbedrijf of je ontwerpt een wervingscampagne voor een ziekenhuis. Bij alle HRM-vraagstukken denk je na over de gevolgen voor de organisatie en de medewerkers. Je weegt af of het juridisch mag, of het financieel kan en of het ethisch verantwoord is.

Als je deze Human Resource Management hbo-opleiding succesvol afrondt, mag je de titel Bachelor of Arts (BA) voeren.

Breda • topopleiding
's-Hertogenbosch • topopleiding
Volg deze opleiding in Breda
Volg deze opleiding in 's-Hertogenbosch
Opleiding in beeld

Waarom de opleiding Human Resource Management

Je werkt met HRM-opdrachten uit de praktijk
Je ontdekt jouw talenten en ontwikkelt deze verder
Nauwe band tussen student, docent en opdrachtgever
Een bedrijfskundige en sociale aanpak met aandacht voor persoonlijke belangen

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Na deze HRM-studie kun je overal aan de slag. Human Resource Management is namelijk niet gebonden aan een specifieke branche. Dat maakt de arbeidsmarkt gunstig voor een HRM-afgestudeerde. Overal waar mensen werken, zijn HRM'ers nodig.

Je wordt opgeleid tot HR-businesspartner, je bent een volwaardige overlegpartner voor het management van de organisatie waar je werkt. Je denkt mee over beslissingen en de gevolgen voor medewerkers. De kans is dus groot dat je na deze HRM-opleiding in een adviesfunctie terechtkomt.

Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij een:

 • Gemeente
 • Ziekenhuis
 • Grote multinational
 • Middelgrote onderneming

Veel van onze HRM-studenten beginnen hun loopbaan in een brede HR-functie binnen het midden- en kleinbedrijf. En als je wat langer werkt kun je doorgroeien naar rollen als HR-manager of HR-Businesspartner.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

HR-adviseur

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het HR-beleid en de hieraan gekoppelde HR-instrumenten. Je adviseert het management over wetgeving, verzuim, werving en selectie, arbeidsvoorwaarden en organisatievraagstukken.

HR-manager

Als HR-manager ben je eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van alle HR-instrumenten. Ook geef je leiding aan je eigen HR-team. Je voert dagelijks gesprekken met managers en directie. Of met de ondernemingsraad.

HR-medewerker

Als HR-medewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor medewerkers in de organisatie. Bij een grote organisatie werk je vaak in een team bij het shared service center. Je beantwoordt bijvoorbeeld vragen over salaris, vakantie of andere onderwerpen uit de cao. Ook kun je administratieve taken verrichten.

Recruiter

Je bent verantwoordelijk voor de werving en selectie binnen een organisatie. Je plaatst advertenties, weet de doelgroep te bereiken en voert sollicitatiegesprekken.

Werving & Selectie-consultant/-intercedent

Je bemiddelt bij vraag en aanbod van vacatures op de arbeidsmarkt. Voor organisaties ga je actief op zoek naar passende kandidaten, met werkzoekenden denk je mee over een passende baan.

HR-officer

Je ondersteunt de HR-manager bij alle voorkomende werkzaamheden. Je bent onder andere verantwoordelijk voor verzuimmeldingen en vacatureteksten. En voor introductieprogramma's en opleidingen. Je denkt mee over het te voeren HR-beleid.

Loopbaanadviseur

Je adviseert medewerkers bij het maken van keuzes in hun loopbaan. Je adviseert de organisatie over carrièrepaden die interessant zijn voor de organisatie en de medewerker.

Organisatieadviseur

Je adviseert organisaties over strategie en leiderschap en het inrichten van de personele organisatie.

Outplacement consultant

Je bent specialist op het gebied van outplacementtrajecten. Je begeleidt medewerkers van werk naar werk. Bijvoorbeeld na ontslag of ziekte.

Trainer bedrijfsopleidingen

Je verzorgt trainingen aan groepen medewerkers in een organisatie. Je leert hen bijvoorbeeld om te gaan met veranderingen.

HR-businesspartner

Wanneer je eenmaal hoger op de carrièreladder staat, is de functie van HR Businesspartner een mogelijkheid. Je bevindt je dan in het managementteam van de organisatie op strategisch niveau. Je hebt affiniteit met personele kwesties en verstand van de gehele organisatie. En de omgeving.

Wat wordt er van jou verwacht

Past een HRM-opleiding bij jou? Jij vindt het leuk om met mensen te werken en begrijpt dat iedereen anders is. Je bekijkt vraagstukken het liefst vanuit verschillende invalshoeken en bedenkt vernieuwende oplossingen. Je staat open voor andere meningen, maar je hebt genoeg lef om je eigen visie neer te zetten. Daarbij ben je zakelijk, maar ook sociaal. Ook ben je creatief, kritisch en communicatief sterk. Herken jij je in dit profiel, dan is de opleiding Human Resource Management iets voor jou.

Verschillen tussen beide locaties

Het studieprogramma van de opleiding Human Resource Management verschilt per locatie. Kies het programma dat het beste bij jou past.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Je hebt je HRM-bachelor diploma behaald en wilt verder studeren. Na de opleiding Human Resource Management kun je doorstromen naar een masteropleiding. Soms sluit je bacheloropleiding niet naadloos aan op de universitaire masteropleiding. Je volgt dan een overgangsprogramma, ofwel een doorstroomminor. Dan kun je in 1 jaar de masteropleiding Human Resource Studies, Organization Studies of Management of Cultural Diversity aan Tilburg University afronden.

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Lisanne van Veen

Ik vind de stageperiode de leerzaamste en leukste periode van mijn opleiding.

Verder lezen

Opdracht voor de Efteling

De studenten met het beste rapport presenteren hun idee aan de directie van de Efteling.

Docent en student vertellen

Iris Nouwen

Alle facetten van het vak komen voorbij en je hebt keuzevrijheid in wat je wil leren en waar je dit wil doen. 

Verder lezen

Hackathon voor beter bedrijfsleven

Studenten kregen 48 uur de tijd om met de beste ideeën te komen.

Verder lezen
Hackathon industrieterrein Moerdijk

Rutger van de Giessen

Het allerleukste vind ik dat je een verbrede kennis over verschillende vakgebieden krijgt.

Verder lezen

Opbouw van de opleiding

Het studieprogramma van de opleiding Human Resource Management verschilt per locatie. Kies het programma dat het beste bij jou past.

Kies een studieprogramma:

Studieprogramma

Breda

Elk studiejaar van de HRM-opleiding bestaat uit 2 semesters. Een semester duurt 20 weken en heeft een thema. In het eerste half jaar krijg je een algemene basis en na afloop maak je je studiekeuze definitief. Je verdiept je in verschillende HRM-thema's met organisatievraagstukken die je zelf kiest. Bij de aanpak van het vraagstuk neem jij het voortouw. Je hebt hierbij een docent-coach, je opdrachtgever en medestudenten tot je beschikking. Je leert via sparringssessies, workshops en challenges.

Opleiding in beeld

Jaar 1

In het eerste half jaar leer je hoe organisaties in elkaar steken. Vanaf dag 1 start je met een actueel vraagstuk van de Efteling. De kennis en vaardigheden die je krijgt door lessen en workshops pas je toe in de Efteling opdracht. Je doorloopt deze periode met studenten van Accountancy, Bedrijfskunde en Finance & Control. Na het eerste half jaar kies je definitief voor de hbo HRM of 1 van de andere 3 opleidingen. In het tweede halfjaar leg je de basis voor je toekomstige baan als HRM-profession

Belangrijke vakken:

 • Management & Organisatie
 • Human Resource Management
 • Recht
 • Praktijkopdracht Recruitment
Docent en student vertellen

Jaar 2

In jaar 2 heb je de smaak van praktijkopdrachten te pakken. Het eerste halfjaar kies je een HRM-studieproject over leren en ontwikkelen in organisaties. Denk aan het verbeteren van online vaardigheden van medewerkers via training en coaching. Ook kies je een opdracht over duurzame inzetbaarheid. En ga je op studiereis om de internationale omgeving van HRM te ontdekken. Het tweede halfjaar loop je stage bij een organisatie. Je werkt hier voor het eerst mee op een HRM-afdeling.

Belangrijke activiteiten:

 • Praktijkopdracht Leren & Ontwikkelen
 • Praktijkopdracht Duurzame Inzetbaarheid
 • Studiereis
 • Stage
Talents of the Future Festival

Jaar 3

In het eerste halfjaar van jaar 3 kies je opnieuw een stage. Dit kan dezelfde stage zijn als in jaar 2 of bij een nieuwe organisatie. Ook kun je ervoor kiezen om in het buitenland stage te lopen. Naast het meewerken voer je een onderzoek uit waarmee je jouw organisatie helpt om een verandering in gang te zetten. Het tweede halfjaar van jaar 3 kies je een minor. Hier verdiep of verbreed je jouw hbo HRM kennis en vaardigheden. Dit kan op Avans, maar ook op een andere hogeschool of in het buitenlan

Belangrijke activiteiten:

 • Stage
 • Minor

Jaar 4

Dit studiejaar staan grote HRM-vraagstukken centraal. Je werkt niet voor 1 organisatie, maar vanuit een groter maatschappelijk vraagstuk waar meerdere organisaties mee te maken hebben. Bijvoorbeeld hoe je meer mensen, die het door hun achtergrond moeilijk vinden om werk te vinden, kunt koppelen aan werkgevers. Daarna studeer je af door onderzoek naar een veranderkundig vraagstuk bij een organisatie. Het doel hiervan is dat je als HR-professional echt impact maakt binnen een organisatie.

Belangrijke activiteiten:

 • Maatschappelijke praktijkopdracht
 • Afstuderen

Specialisaties

Minor Happinessmanagement & BSC

In de minor Happiness Management BSC (BullShitCurve) doe je onderzoek naar HR-hypes. Je brengt theoretische concepten in beeld op basis van onderzoek en experimenteert zelf met HR-hypes.

Het kan je niet ontgaan zijn: de Chief Happiness Officer heeft zijn intrede gedaan in organisaties. Ook wordt wereldwijd geëxperimenteerd met bijvoorbeeld de vierdaagse werkweek, kinderopvang op de werkvloer, yoga-breaks, Chief failure officers en paardencoaching.

Tussen landen bestaan ook verschillende opvattingen hierover. Zo hebben Scandinavische landen er andere ideeën over dan Aziatische landen. Maar de vraag is of organisaties wel in staat zijn om medewerkersgeluk te beïnvloeden. En er is nog weinig bekend over de relatie tussen medewerkersgeluk en prestaties van organisaties.

Deze minor start in september.

Minor Happinessmanagement & BSC

Minor Personeel Wetenschappen

Doorstroomminor in samenwerking met Tilburg University.

Je wilt doorstromen naar een masteropleiding. Soms sluit je bacheloropleiding niet naadloos aan op de universitaire masteropleiding. Je volgt dan deze doorstroomminor. Dan kun je in 1 jaar de masteropleiding Human Resource Studies aan Tilburg University afronden.

Start in september.

Minor Organisatie Wetenschappen

Doorstroomminor in samenwerking met Tilburg University.

Je wilt doorstromen naar een masteropleiding. Soms sluit je bacheloropleiding niet naadloos aan op de universitaire masteropleiding. Je volgt dan deze doorstroomminor. Dan kun je in 1 jaar de masteropleiding Organization Studies of Management aan Tilburg University afronden.

Start in september.

Minor Business 2030

In deze minor creëer je een toekomstvisie voor een organisatie en maak je een eindproduct waarmee je de mensen in de organisatie inspireert en aanzet tot handelen.

De wereld om je heen verandert in razendsnel tempo. Door ontwikkelingen in kennisdeling en communicatie ontstaan er nieuwe verbindingen. Grenzen tussen landen, generaties en binnen ondernemingen vervagen. Je krijgt te maken met nieuwe verdienmodellen, werkwijzen, arbeidsverhoudingen en zelfs beroepen die nu nog niet eens bestaan. Tijdens deze minor denk je mee in hoe de business morgen beter kan. En leer hoe je mensen inspireert en in beweging brengt.

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie over de hbo-opleiding Human Resource Management, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie

Keuzevrijheid in je studie bij Avans

Bij voltijd- en duale opleidingen van Avans volg je de eerste 1,5 jaar binnen je eigen opleiding onderwijs, zodat je een vaste thuisbasis hebt en de benodigde basiskennis opdoet. Daarna krijg je de mogelijkheid om 25% van je resterende opleiding zelf in te vullen met (vrijekeuze) modules vanuit je eigen opleiding of andere opleidingen die het beste passen bij wat jij wilt leren. Maar je kunt ook een route volgen die dicht bij je gekozen opleiding ligt en voor verdieping in je vakgebied zorgt. Het maken van deze keuzes doe je niet alleen, je wordt hierbij begeleid door onze studieloopbaanbegeleiders en docenten.

Opbouw van de opleiding

Het studieprogramma van de opleiding Human Resource Management verschilt per locatie. Kies het programma dat het beste bij jou past.

Kies een studieprogramma:

Studieprogramma

's-Hertogenbosch

Elk studiejaar van de Human Resource Management opleiding bestaat uit 2 semesters. Een semester duurt 20 weken en heeft een thema. Je denkt mee over oplossingen voor een bestaand probleem bij een organisatie. Tijdens hoorcolleges krijg je theorie die je helpt om een passende oplossing te zoeken. In een kleine groep volg je werkcolleges om de theorie toe te passen. De docent begeleidt je hierbij. Sprekers uit het werkveld vertellen in gastcolleges over hun werk en ontwikkelingen in het vakgebied.

Jaar 1

In semester 1 van de HRM-opleiding staat kennismaking centraal. Oud-studenten en stagiairs vertellen over hun werkzaamheden. Alle lessen en opdrachten hebben een koppeling met de praktijk. Je leert reflecteren, samenwerken en verantwoordelijkheid te nemen. In semester 2 gaat over recruitment, performance management en arbeidsrecht. Je leert kritisch denken, onderzoeken, gespreks- en schriftelijke vaardigheden. Je werkt aan de competenties: ondernemend, proactief en netwerkvermogen.

In jaar 1 ga je ook op snuffelstage.

Belangrijke vakken:

 • Finance 
 • Psychologie
 • Arbeidsrecht
 • Bedrijf & Bedrijfsvoering 
 • International Communication

Jaar 2

In het derde semester ga je op strategisch en internationaal niveau met Human Resource Management aan de slag. Je volgt kennisvakken en werkt in groepsverband aan opdrachten uit de beroepspraktijk. In semester 4 start het praktijkjaar van de HRM-bachelor. Je kiest zelf je stageplek, waar je start met een operationele stage. Je maakt opdrachten om de verbinding tussen school en praktijk nog beter te begrijpen. Ook verricht je HR-activiteiten en voer je een eenvoudig verbeterproject uit.

Belangrijke vakken:

 • Internationaal HRM
 • Sociaal Zekerheidsrecht
 • Strategische Personeelsplanning
 • Integrale opdracht Strategisch HRM

Jaar 3

In het derde HRM-studiejaar vervolg je het tweede deel van je praktijkjaar. Ook hier kies je zelf je stageplek. Dit keer verricht je HR-activiteiten op tactisch gebied en voer je een onderzoek uit. Je werkt dat uit in een gedragen advies, passend bij de organisatie. De tweede helft van jaar 3 staat in het teken van verdieping. Je verdiept je kennis door een minor te volgen bij je huidige of een andere opleiding. Bijvoorbeeld de minor Arbeidsrecht en -relaties bij HRM.

Jaar 4

Het laatste jaar van je HR-opleiding staat grotendeels in het teken van afstuderen. Je zoekt een organisatie die jij mag helpen met je afstudeerproject. Dat kan in Nederland zijn, maar je mag ook een bedrijf in het buitenland kiezen. Samen overleggen jullie welk probleem of welke opdracht je gaat aanpakken. Hoe de organisatie technisch personeel voor langere tijd aan zich kan binden bijvoorbeeld. Of je doet onderzoek naar ziekteverzuim en hoe je dat kunt verlagen.

Je levert 4 beroepsproducten op: 

 1. Projectvoorstel: je omschrijft het doel en de randvoorwaarden van je project.
 2. Diagnose: je doet onderzoek om de vragen van je opdrachtgever te beantwoorden.
 3. HR-advies: je geeft je afstudeerorganisatie advies over hoe zij het probleem of de opdracht zouden kunnen aanpakken.
 4. Implementatie: je brengt de oplossing die je adviseert in de praktijk, of in ieder geval een deel ervan. Samen met de organisatie bekijk je of het echt werkt.

Alles wat je hebt geleerd op school komt samen bij het afstuderen. Een van je docenten begeleidt je persoonlijk en je kunt wekelijks masterclasses volgen. Zo ben je optimaal voorbereid om de beroepsproducten op te leveren.

Specialisaties

Minor Arbeidsrecht & Arbeidsrelaties

Deze minor kun je kiezen in jaar 3. Je doet kennis op over arbeidsrecht doordat je relevante bedrijven bezoekt. Voor deze bedrijven voer je ook opdrachten uit.

Je verdiept je in de thema's arbeidsovereenkomsten en ontslagrecht, sociaalzekerheidsrecht, arbeidsrelaties, mondelinge en schriftelijke juridische vaardigheden, conflicthantering, mediation en ethiek.

Minor Happiness Management BSC

In de minor Happiness Management BSC (BullShitCurve) doe je onderzoek naar HR-hypes. Je brengt theoretische concepten in beeld op basis van onderzoek en experimenteert zelf met HR-hypes.

Het kan je niet ontgaan zijn: de Chief Happiness Officer heeft zijn intrede gedaan in organisaties. Ook wordt wereldwijd geëxperimenteerd met bijvoorbeeld de vierdaagse werkweek, kinderopvang op de werkvloer, yoga-breaks, Chief failure officers en paardencoaching.

Tussen landen bestaan ook verschillende opvattingen hierover. Zo hebben Scandinavische landen er andere ideeën over dan Aziatische landen. Maar de vraag is of organisaties wel in staat zijn om medewerkersgeluk te beïnvloeden. En er is nog weinig bekend over de relatie tussen medewerkersgeluk en prestaties van organisaties.

Deze minor start in september.

Minor Happiness Management BSC

Minor Business 2030

In deze minor creëer je een toekomstvisie voor een organisatie en maak je een eindproduct waarmee je de mensen in de organisatie inspireert en aanzet tot handelen.

De wereld om je heen verandert in razendsnel tempo. Door ontwikkelingen in kennisdeling en communicatie ontstaan er nieuwe verbindingen. Grenzen tussen landen, generaties en binnen ondernemingen vervagen. Je krijgt te maken met nieuwe verdienmodellen, werkwijzen, arbeidsverhoudingen en zelfs beroepen die nu nog niet eens bestaan. Tijdens deze minor denk je mee in hoe de business morgen beter kan. En leer hoe je mensen inspireert en in beweging brengt.

Minor Personeelswetenschappen

Doorstroomminor in samenwerking met Tilburg University.

Je wilt doorstromen naar een masteropleiding. Soms sluit je bacheloropleiding niet naadloos aan op de universitaire masteropleiding. Je volgt dan deze doorstroomminor. Dan kun je in 1 jaar de masteropleiding Organization Studies of Management aan Tilburg University afronden. Start in september.

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie over de hbo-opleiding Human Resource Management, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie

Keuzevrijheid in je studie bij Avans

Bij voltijd- en duale opleidingen van Avans volg je de eerste 1,5 jaar binnen je eigen opleiding onderwijs, zodat je een vaste thuisbasis hebt en de benodigde basiskennis opdoet. Daarna krijg je de mogelijkheid om 25% van je resterende opleiding zelf in te vullen met (vrijekeuze) modules vanuit je eigen opleiding of andere opleidingen die het beste passen bij wat jij wilt leren. Maar je kunt ook een route volgen die dicht bij je gekozen opleiding ligt en voor verdieping in je vakgebied zorgt. Het maken van deze keuzes doe je niet alleen, je wordt hierbij begeleid door onze studieloopbaanbegeleiders en docenten.

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Proefstuderen

Je hebt al informatie verzameld. Je bent naar een Open dag geweest. En nu wil je checken of deze opleiding ook de juiste is. Kom proefstuderen en ervaar hoe een dag van een student eruit ziet en proef de sfeer van Avans.

Toelatingseisen Human Resource Management

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Verkorte trajecten

Heb je eerder al een hbo- of wo-diploma gehaald en wil je instromen in de Human Resource Management opleiding? Dan kun je in aanmerking komen voor een verkort traject. Dit is altijd maatwerk en afhankelijk van je vooropleiding. Met een Associate degree Human Resource Management behaald bij 1 van de academies van Avans Hogeschool kun je bij de locatie in Den Bosch in 2 jaar je bachelordiploma halen. 

De vrijstellingen betreffen alle modules van: 

 • Semester 1: Werk & Organisaties
 • Semester 2: HR-beleid en uitvoering 
 • Semester 4: Praktijkjaar (deel 1)
 • Semester 6: Minor

Het HRM-studieprogramma wat je volgt wordt dan als volgt:

 • Semester 3: Strategisch HRM 
 • Semester 5: Praktijkjaar (deel 2) 
 • Semester 7: Veranderen en Onderzoeken 
 • Semester 8: Adviseren en Implementeren

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ad-diploma van andere opleiding

Heb je een Associate degree-getuigschrift behaald bij een andere Ad-opleiding van Avans of bij een andere onderwijsinstelling? Dan heb je geen recht op standaardvrijstellingen. Heb je een Ad-diploma gehaald voor een andere opleiding of bij een andere hogeschool en denk je dat je toch in aanmerking komt voor een verkort traject? Neem dan per mail contact op en stuur een overzicht van je opleiding inclusief alle vakken, literatuur en je argumentatie.

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze HRM-opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans.

21+ Toets

Je voldoet niet aan de toelatingseisen en bent 21 jaar of ouder. Neem dan deel aan een 21+ toelatingsonderzoek. Je meldt je voor 1 mei aan via studielink. In Studielink sla je de stap 'Vooropleiding toevoegen' bij het aanmaken van je Studielink-account over. Na je aanmelding ontvang je meer informatie. Let op: er zijn kosten verbonden aan dit toelatingsonderzoek.

Voor meer informatie stuur je een mail naar de academie van Breda of Den Bosch

Praktische informatie Human Resource Management

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Meld je aan in Studielink

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 mei 2024

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024

Aanvullende kosten

Als je Human Resource Management gaat studeren is het wenselijk dat je over een goed werkende laptop beschikt om op te werken. Daarnaast lopen de kosten voor boeken erg uiteen. In het eerste studiejaar maak je in verhouding veel kosten. De jaren daarna veel minder.

Locatie

Rondje Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda

Studeren in Breda

Proef alvast de sfeer van Breda. Avansstudent Gijs neemt je mee naar de leukste plekjes.
Rondje Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch

Studeren in 's-Hertogenbosch

Proef alvast de sfeer van 's-Hertogenbosch. Avansstudent Paulien neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding in Breda
Volg deze opleiding in 's-Hertogenbosch