Integrale Veiligheidskunde  voltijd hbo-opleiding

Locatie
Startmaand
Duur
Taal

Na hbo Integrale Veiligheidskunde pak je veiligheidsproblemen aan. Je kijkt met een juridische, economische, psychologische en bestuurskundige blik. Je let op veilig wonen, werken, leren en uitgaan.

Je zorgt ervoor dat mensen veilig kunnen wonen en werken en iedereen zich veilig voelt op school, tijdens het uitgaan of op internet. Want bij Integrale Veiligheidskunde (IVK) leer je dat veiligheid overal belangrijk is. Thuis en bij het uitgaan. Op scholen en op internet. Tijdens vakanties en in het openbaar vervoer. Bij een festival met veel bezoekers maak je het ontruimingsplan. Als een bedrijf gevaarlijke stoffen exporteert, zorg jij voor een veilig transport. En je bewaakt een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens.

Na de opleiding Veiligheidskunde bekijk je veiligheidsvraagstukken vanuit een juridische, economische, psychologische en bestuurskundige invalshoek. Je signaleert problemen, zet projecten op en bewaakt de veiligheid. Bij een grootschalige ramp, of in woonwijken. Je krijgt opdrachten vanuit bedrijven of de overheid. Je volgt les over verschillende communicatie- en onderzoeksvaardigheden. Na de opleiding ben je Bachelor of Arts (BA).

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Deeltijd bachelor
Volg deze opleiding in Breda
Volg deze opleiding in Den Bosch
Opleiding in beeld

Waarom de opleiding Integrale Veiligheidskunde

Je gaat regelmatig op excursie
Je werkt aan echte opdrachten uit het bedrijfs- en overheidsleven
Onderzoekvaardigheden zijn een belangrijk onderdeel
De opleiding heeft juridische, economische, psychologische, communicatieve en bestuurskundige aspecten

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Met je bachelor Integrale Veiligheidskunde op zak start je meestal als junior veiligheidsadviseur. Daarna groei je door naar een functie als manager, senior projectleider of projectadviseur. Je gaat werken bij een productie- of beveiligingsbedrijf. Bij banken, verzekeraars of vervoersmaatschappijen. Evenementen- en sportorganisaties, zorg- of onderwijsinstellingen. Gemeenten of hulpdiensten.

Als integraal veiligheidskundige weet je complexe veiligheidsvraagstukken aan te pakken. Je maakt risico-inventarisaties en -evaluaties. En stelt passende veiligheidsadviezen op. Ook formuleer je voorstellen voor beleid. Waarbij je oog houdt voor de juridische, financiële, organisatorische en bestuurlijke kanten van veiligheid.

Je coördineert ook de uitvoering van dat beleid. En vormt de verbindende schakel tussen verschillende disciplines. Je brengt mensen bij elkaar. En weet op het juiste moment de juiste specialisten in te schakelen.

Oud-student Bart vertelt

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Veiligheidsadviseur

Je bent uitvoerder, analist, onderzoeker of inspecteur. Je analyseert situaties, omstandigheden en ontwikkelingen met betrekking tot veiligheidsrisico's. Je draagt oplossingen aan en doet onderzoek naar veiligheid. Je voert ook veiligheidsaudits uit.

Veiligheidscoördinator

Je bent beleidsmedewerker, intermediair, managementondersteuner, controller of procesbewaker. Je coördineert de beleidsontwikkeling rondom de beheersing van veiligheidsrisico's en alle plannen en maatregelen die daarbij komen kijken. Je ontwikkelt, begeleidt, implementeert en evalueert veiligheidsbeleid, veiligheidsprocessen en veiligheidsprojecten. Je stelt plannen op rondom veiligheid, rampen en beveiliging. Je maakt effectrapportages en beheert het budget.

Veiligheidsmanager

Als veiligheidsmanager ben je regisseur, projectleider of afdelingshoofd. Je geeft leiding aan mensen en processen. Je neemt beslissingen over veiligheids- en beveiligingsplannen, ook bij incidenten. Je motiveert en enthousiasmeert de teams waarmee je samenwerkt.

Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid, bij een bedrijf of overheidsinstantie

Als beleidsmedewerker los je verschillende veiligheidskundige vraagstukken op. Je signaleert en stelt beleid op. Je adviseert aan de manager of directie en ondersteunt hen op het gebied van veiligheid.

Wat wordt er van jou verwacht

Jij stapt graag de wereld in van safety & security, risicobeheersing en crisismanagement. Je houdt van organiseren, regelen en coördineren. Je stapt makkelijk op dingen af. Je bent betrouwbaar en eerlijk, want integer werken staat voorop. Als veiligheidskundige werk je zelfstandig, maar breng je ook partijen samen. Je zoekt en vindt passende oplossingen. Als jij jezelf hierin herkent, dan is de Integrale Veiligheidskunde studie echt iets voor jou.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Na het behalen van je hbo-diploma kun je verder studeren. Je kunt kiezen uit een masteropleiding aan een hbo of universiteit. Je wilt na je diploma doorstuderen op de universiteit. Dat kan als je eerst een pre-master of schakelprogramma volgt op de universiteit. Vervolgens kun je een masteropleiding volgen. De toelatingseisen en studieduur kunnen verschillen. Oriënteer je daarom vooraf goed en ga bij de desbetreffende opleiding na wat de toelatingseisen zijn.

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Jamie Verrips

Mijn stageopdracht bij de gemeente Utrecht was gericht op het interne meldpunt Ondermijning.

Verder lezen

Zahra Seerden

Ik wilde altijd al graag stage lopen in het buitenland.

Verder lezen

Opbouw van Integrale Veiligheidskunde

Het studieprogramma van de opleiding Intergrale Veiligheidskunde verschilt per locatie. Kies het programma dat het beste bij jou past.

Kies een studieprogramma:

Studieprogramma

Breda

Elk jaar van de opleiding Integrale Veiligheidskunde bestaat uit 4 modules. In het eerste half jaar doe je basiskennis op en werk je met studenten van andere opleidingen aan maatschappelijke vraagstukken. Hierna kies je definitief voor 1 van deze opleidingen. Je leert risico's te inventariseren en af te wegen, werkt aan actuele praktijkopdrachten en leert belangen van partijen samen te brengen. Ook ontwikkel je competenties en vaardigheden via workshops, werksessies, screencasts en nog veel meer. 

Jaar 1

In jaar 1 van hbo Veiligheidskunde maak je kennis met de praktijk en leer je welke partijen hierin actief zijn. Je bezoekt organisaties, bedrijven en wijken om de veiligheid te analyseren en te verbeteren. En je verdiept je in trends en ontwikkelingen die van invloed hierop zijn. Ook kijk je achter de schermen mee bij organisaties die zich bezighouden met veiligheid op (inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Je doorloopt module 1 met studenten van Accountancy, Finance & Control, Bedrijfskunde en HRM. Hierna kun je switchen naar 1 van deze opleidingen. Module 2 volg je met studenten van Bedrijfskunde en HRM. Hierna kies je definitief voor de opleiding Integrale veiligheidskunde, HRM of Bedrijfskunde.

Belangrijke thema's:

 • Organisatiekunde
 • Risicomanagement
 • Criminologie
Docent en student vertellen

Jaar 2

In jaar 2 start je met een stage van een halfjaar. Je werkt aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling en werkt aan een duurzame oplossing van een veiligheidsvraagstuk. Je verdiept je in omgevingsveiligheid, waarbij je focust op de risico's die de opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen hebben. Tot slot heb je de mogelijkheid om je te verbreden of verdiepen met een vrijekeuzemodule. Dit kan binnen deze opleiding, bij andere Avansopleidingen of buiten de school.

Belangrijke thema's:

 • Stage (Veiligheid in de praktijk)
 • Omgevingsveiligheid
 • Crisismanagement
 • Incidentonderzoek
 • Vrijekeuzemodule

Jaar 3

Je gaat aan de slag met complexe veiligheidsvraagstukken en leert samen met verschillende partijen oplossingen hiervoor te ontwerpen. Hierbij moet je denken aan de inrichting van veiligheidsmanagement, verbeteren van de veiligheidscultuur en de invulling van veiligheid als gevolg van technologische ontwikkelingen. Ook ga je aan de slag met vraagstukken binnen de bestuurlijke context zoals ondermijning, mensenhandel of polarisatie. Via vrijekeuzemodules kun je je hierin verder verdiepen.

Belangrijke thema's:

 • (Cyber) security management
 • Bestuurskunde
 • Psychologie
 • Politicologie
 • Vrijekeuzemodule

 

Jaar 4

In jaar 4 start je met 2 vrijekeuzemodules om je kennis te verdiepen of te verbreden. Deze volg je binnen de opleiding, bij andere Avansopleidingen of zelfs buiten de school. Daarna ga je 20 weken afstuderen bij een organisatie of een bedrijf in Nederland of in het buitenland waarbij de nadruk vooral ligt op het uitvoeren van je opdracht. Met het afronden van de afstudeeropdracht toon je aan regie te kunnen voeren op het duurzaam oplossen van een veiligheidsvraagstuk in het werkveld.

Belangrijke activiteiten:

 • Vrijekeuzemodule
 • Afstudeeropdracht

Keuzevrijheid in je studie bij Avans

Bij voltijd- en duale opleidingen van Avans volg je de eerste 1,5 jaar binnen je eigen opleiding onderwijs, zodat je een vaste thuisbasis hebt en de benodigde basiskennis opdoet. Daarna krijg je de mogelijkheid om een groot deel van je resterende opleiding zelf in te vullen. Dit is 25% van de gehele 4-jarige opleiding, je kiest dus in totaal 1 jaar zelf. Dit doe je met (vrijekeuze) modules vanuit je eigen opleiding of andere opleidingen die het beste passen bij wat jij wilt leren. Maar je kunt ook een route volgen die dicht bij je gekozen opleiding ligt en voor verdieping in je vakgebied zorgt. Het maken van deze keuzes doe je niet alleen, je wordt hierbij begeleid door onze studieloopbaanbegeleiders en docenten.

Opbouw van Integrale Veiligheidskunde

Het studieprogramma van de opleiding Intergrale Veiligheidskunde verschilt per locatie. Kies het programma dat het beste bij jou past.

Kies een studieprogramma:

Studieprogramma

Den Bosch 

De hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde duurt 4 jaar. Elk jaar bestaat uit 4 modules. In het eerste anderhalf jaar doe je basiskennis en -vaardigheden op en leer je deze toe te passen in de praktijk. Je leert risico's inventariseren en afwegen én werkt aan actuele praktijkopdrachten. Ook werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. In de latere leerjaren breng je verdieping aan in je studie met onder andere stages en keuzemodules.

Jaar 1

In jaar 1 maak je kennis met de wereld van Integrale Veiligheidskunde en leer je welke partijen hierin actief zijn. Je bezoekt organisaties, bedrijven en wijken om de veiligheid te analyseren en te verbeteren. En je verdiept je in trends en ontwikkelingen die van invloed hierop zijn. Ook kijk je achter de schermen mee bij organisaties die zich bezighouden met veiligheid.

Belangrijke modules:

 • Periode 1: Veilige omgeving: evenementen
 • Periode 2: Veilige werkomgeving: risicoanalyse bedrijf
 • Periode 3: Veilige organisatie: safety en security plannen
 • Periode 4: Veilige leefomgeving: (jeugd)criminaliteit

Jaar 2

In jaar 2 werk je verder aan je ontwikkeling als veiligheidskundige. Je verdiept je in thema's als veilige steden en informatieveiligheid. Daarna kun je je verbreden of verdiepen met een vrijekeuzemodule. Dit kan binnen de opleiding, maar ook bij andere Avansopleidingen. Tijdens de laatste module verbreden we je focus van veiligheid naar veerkracht: wat is er voor nodig om organisaties, bedrijven en gemeenschappen weerbaar te maken tegen onbekende en nieuwe risico's, zoals klimaatverandering?

Belangrijke modules:

 • Periode 1: Veilige steden
 • Periode 2: Veilige regio en informatieveiligheid
 • Periode 3: Avansbrede keuzemodule
 • Periode 4: Veerkrachtige organisaties

Jaar 3

In jaar 3 ga je verder de diepte in. Eerst loop je een halfjaar stage. Je werkt dan voor een organisatie naar keuze waarbij je een veiligheidsvraagstuk verkent en probeert tot duurzame oplossingen te komen. Ook je persoonlijke en professionele ontwikkeling is een belangrijke doelstelling. Na je stage kun je je weer verbreden of verdiepen met een vrijekeuzemodule. In de laatste module werk je samen met het werkveld aan complexe veiligheidsvraagstukken waarbij jij de rol van risicoleider krijgt.

Belangrijke modules:

 • Periode 1 en 2: Praktijkstage
 • Periode 3: Avansbrede keuzemodule
 • Periode 4: Risicoleiderschap in bedrijven en organisaties

Jaar 4

In jaar 4 start je met 2 vrijekeuzemodules om je kennis te verdiepen of te verbreden. Deze volg je binnen de opleiding, bij andere Avansopleidingen of buiten de school. Als opleiding bieden wij een keuzemodule aan waarmee je een diploma tot middelbaar veiligheidskundige (MVK) kan behalen.

Daarna studeer je 20 weken af bij een organisatie of bedrijf in Nederland of in het buitenland. Hier toon je aan regie te kunnen voeren op het duurzaam oplossen van een veiligheidsvraagstuk in het werkveld. 

Belangrijke modules:

 • Periode 1 en 2: Keuzemodule binnen of buiten Avans, mogelijkheid voor MVK diploma
 • Periode 3 en 4: Afstudeerstage met afstudeeropdracht

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie

Keuzevrijheid in je studie bij Avans

Bij voltijd- en duale opleidingen van Avans volg je de eerste 1,5 jaar binnen je eigen opleiding onderwijs, zodat je een vaste thuisbasis hebt en de benodigde basiskennis opdoet. Daarna krijg je de mogelijkheid om een groot deel van je resterende opleiding zelf in te vullen. Dit is 25% van de gehele 4-jarige opleiding, je kiest dus in totaal 1 jaar zelf. Dit doe je met (vrijekeuze) modules vanuit je eigen opleiding of andere opleidingen die het beste passen bij wat jij wilt leren. Maar je kunt ook een route volgen die dicht bij je gekozen opleiding ligt en voor verdieping in je vakgebied zorgt. Het maken van deze keuzes doe je niet alleen, je wordt hierbij begeleid door onze studieloopbaanbegeleiders en docenten.

Kom langs bij Avans

Meeloopdag

Je hebt je al verdiept in een opleiding en meegedaan aan een proefstudeerdag. Nu wil je de knoop doorhakken en checken of deze opleiding de juiste is. Meld je dan aan voor een meeloopdag.

Na je aanmelding neemt een student contact met je op. Jullie spreken samen af wanneer je naar Avans komt. De student vertelt je vooraf wat je die dag te wachten staat. Je volgt bijvoorbeeld een college, schuift aan bij het werken aan groepsopdrachten en gaat mee lunchen. Stel deze dag al je vragen zodat je na afloop genoeg informatie hebt om te beslissen of de opleiding en Avans bij je passen.

Student Cynthia vertelt
Aanmelden

Toelatingseisen Integrale Veiligheidskunde

 • Havo

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Natuur & Techniek

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans.

21+ Toets

Je voldoet niet aan de toelatingseisen en bent 21 jaar of ouder. Neem dan deel aan een 21+ toelatingsonderzoek. Je meldt je voor 1 juni aan via studielink. In Studielink sla je de stap 'Vooropleiding toevoegen' bij het aanmaken van je Studielink-account over. Na je aanmelding ontvang je meer informatie. Let op: er zijn kosten verbonden aan dit toelatingsonderzoek.

Voor meer informatie stuur je een e-mail naar de academie in Breda of Den Bosch.

Praktische informatie Integrale Veiligheidskunde

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 juni

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 juni aan.

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 juni 2024

Meld je aan via Studielink

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024
Wettelijk tarief € 2.530,- 2024 - 2025
Instellingstarief € 9.680,- 2024 - 2025

Aanvullende kosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Het bedrag is wettelijk vastgesteld. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt ongeveer neer op € 900 per jaar.

Locatie

Rondje Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda

Studeren in Breda

Proef alvast de sfeer van Breda. Avansstudent Gijs neemt je mee naar de leukste plekjes.
Rondje Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE Den Bosch

Studeren in Den Bosch

Proef alvast de sfeer van Den Bosch. Avansstudent Paulien neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding in Breda
Volg deze opleiding in Den Bosch