Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Na hbo Integrale Veiligheidskunde pak je veiligheidsproblemen aan. Je kijkt met juridische, economische, psychologische en bestuurskundige blik. Je let op veilig wonen, werken, leren en uitgaan.

Je zorgt ervoor dat mensen veilig kunnen wonen en werken en iedereen zich veilig voelt op school, tijdens het uitgaan of op internet. Want bij Integrale Veiligheidskunde (IVK) leer je dat veiligheid overal belangrijk is. Thuis en bij het uitgaan. Op scholen en op internet. Tijdens vakanties en in het openbaar vervoer. Bij een festival met veel bezoekers maak je het ontruimingsplan. Als een bedrijf gevaarlijke stoffen exporteert, zorg jij voor een veilig transport. En je bewaakt een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens.

Na de opleiding Veiligheidskunde bekijk je veiligheidsvraagstukken vanuit juridische, economische, psychologische en bestuurskundige kant. Je signaleert problemen, zet projecten op en bewaakt de veiligheid. Bij een grootschalige ramp, of in woonwijken. Je krijgt opdrachten vanuit bedrijven of de overheid. Je volgt les over verschillende communicatie- en onderzoeksvaardigheden. Na de opleiding ben je Bachelor of Arts (BA).

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Deeltijd bachelor
's-Hertogenbosch • topopleiding
Volg deze opleiding in Breda
Volg deze opleiding in 's-Hertogenbosch
Opleiding in beeld

Typerend voor deze opleiding

Je gaat regelmatig op excursie
Je werkt aan echte opdrachten uit het bedrijfs- en overheidsleven
Onderzoekvaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van deze opleiding
De opleiding heeft juridische, economische, psychologische, communicatieve en bestuurskundige aspecten

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Met je bachelor Integrale Veiligheidskunde op zak start je meestal als junior veiligheidsadviseur. Daarna groei je door naar een functie als manager, senior projectleider of projectadviseur. Je gaat werken bij een productie- of beveiligingsbedrijf. Bij banken, verzekeraars of vervoersmaatschappijen. Evenementen- en sportorganisaties, zorg- of onderwijsinstellingen. Gemeenten of hulpdiensten.

Als expert weet je complexe veiligheidsvraagstukken aan te pakken. Je maakt risico-inventarisaties en -evaluaties. En stelt passende veiligheidsadviezen op. Ook formuleer je voorstellen voor beleid. Waarbij je oog houdt voor de juridische, financiële, organisatorische en bestuurlijke kanten van veiligheid.

Je coördineert ook de uitvoering van dat beleid. En vormt de verbindende schakel tussen verschillende disciplines. Je brengt mensen bij elkaar. En weet op het juiste moment de juiste specialisten in te schakelen.

Oud-student Bart vertelt

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Veiligheidsadviseur

Je bent uitvoerder, analist, onderzoeker of inspecteur. Je analyseert situaties, omstandigheden en ontwikkelingen met betrekking tot veiligheidsrisico's. Je draagt oplossingen aan en doet onderzoek naar veiligheid. Je voert ook veiligheidsaudits uit.

Veiligheidscoördinator

Je bent beleidsmedewerker, intermediair, managementondersteuner, controller of procesbewaker. Je coördineert de beleidsontwikkeling rondom de beheersing van veiligheidsrisico's en alle plannen en maatregelen die daarbij komen kijken. Je ontwikkelt, begeleidt, implementeert en evalueert veiligheidsbeleid, veiligheidsprocessen en veiligheidsprojecten. Je stelt plannen op rondom veiligheid, rampen en beveiliging. Je maakt effectrapportages en beheert het budget.

Veiligheidsmanager

Als veiligheidsmanager ben je regisseur, projectleider of afdelingshoofd. Je geeft leiding aan mensen en processen. Je neemt beslissingen over veiligheids- en beveiligingsplannen, ook bij incidenten. Je motiveert en enthousiasmeert de teams waarmee je samenwerkt.

Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid, bij een bedrijf of overheidsinstantie

Als beleidsmedewerker los je verschillende veiligheidskundige vraagstukken op. Je signaleert en stelt beleid op. Je adviseert aan de manager of directie en ondersteunt hen op het gebied van veiligheid.

Wat wordt er van jou verwacht

Jij stapt graag de wereld in van safety & security, risicobeheersing en crisismanagement. Je houdt van organiseren, regelen en coördineren. Je stapt makkelijk op dingen af. Je bent betrouwbaar en eerlijk, want integer werken staat voorop. Als veiligheidskundige werk je zelfstandig, maar brengt ook partijen samen. Je zoekt en vindt passende oplossingen. Als jij jezelf hierin herkent dan is de Integrale Veiligheidskunde studie echt iets voor jou.

Verschillen tussen beide locaties

In 's-Hertogenbosch is er een meer op zelfredzaamheid gerichte profilering (resilience).

In Breda ligt de focus meer op veiligheid en informatie.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Na het behalen van je hbo-diploma kun je verder studeren. Je kunt kiezen uit een masteropleiding aan een hbo of universiteit. Je wilt na je diploma doorstuderen op de universiteit. Dat kan als je eerst een pre-master of schakelprogramma volgt op de universiteit. Vervolgens kun je een masteropleiding volgen. De toelatingseisen en studieduur kunnen verschillen. Oriënteer je daarom vooraf goed en ga bij de desbetreffende opleiding na wat de toelatingseisen zijn.

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Jamie Verrips

Mijn stageopdracht bij de gemeente Utrecht was gericht op het interne meldpunt Ondermijning.

Verder lezen

Zahra Seerden

Ik wilde altijd al graag stage lopen in het buitenland.

Verder lezen

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

De opleiding Integrale Veiligheidskunde duurt 4 jaar. Je volgt kennisvakken en werkt alleen of in groepen aan praktijkopdrachten uit het publieke en private domein. Je leert risico's inventariseren en afwegen, waarbij je een probleem bekijkt vanuit verschillende invalshoeken. Ook ontwikkel je vaardigheden op het gebied van onderzoek, advies en management en je sociale vaardigheden. Je ontdekt het werkveld van de veiligheidskundige en leert veiligheidsproblemen te begrijpen en op te lossen.

Jaar 1

De propedeuse bestaat uit 4 perioden van 10 weken. Je maakt kennis met de praktijk. Je leert welke partijen actief zijn in de veiligheidsbranche. Je bezoekt bedrijven of wijken om de wijkveiligheid te observeren. Je verdiept je in fysieke veiligheid, arbeidsveiligheid, informatieveiligheid en externe veiligheid. Ook ga je op excursie, bijvoorbeeld naar een rechtbank of een internationaal opererend bedrijf. Van de 60 punten per studiejaar, moet je er in het eerste jaar 52 halen om over te gaan.

Docent en student vertellen

Belangrijke vakken:

 • Recht
 • Veiligheid en Trends 
 • Veiligheid en Middelen 
 • Inleiding Integrale Veiligheid 

Jaar 2

In jaar 2 ontwikkel je je tot veiligheidsadviseur. Je krijgt verdiepende kennisvakken. Ook krijg je training in het geven van advies en leer je onder andere om te gaan met weerstand.

Belangrijke vakken:

 • Arbeidsveiligheid
 • Veiligheid en trends
 • Securitymanagement
 • Veiligheid en middelen

Jaar 3

In jaar 3 doe je veel praktijkervaring op door 20 weken stage te lopen. Je kiest zelf een stageplaats en onderwerp.

Belangrijke activiteit:

 • Stage

Jaar 4

In de eerste helft van jaar 4 verbreed of verdiep je je kennis en vaardigheden met een minor naar keuze. Daarna ga je in 20 weken afstuderen in Nederland of in het buitenland.

Belangrijke activiteiten:

 • Minor
 • Afstuderen

Specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Minor Integrale Veiligheid in International Conflicts and Security

In de minor Integrale Veiligheid in International Conflicts and Security leer je over de internationale veiligheidsvraagstukken van de 21e eeuw. Landen en multinationals spelen hierin de hoofdrol.

Deze veiligheidsvraagstukken bedreigen direct en indirect onze nationale veiligheid. Voorbeelden van deze vraagstukken zijn onbeheersbare migratiestromen, de handel in drugs en wapens, het ontstaan van 'failed states', regionale conflicten, de jihadistische beweging, radicalisering, internationaal terrorisme en de strijd om natuurlijke hulpbronnen.

Je volgt colleges van docenten die uit de praktijk komen en ruime ervaring hebben in (inter)nationale securityzaken. Zo ontwikkel je inzichten en expertise op internationale thema's, zoals;

 • strategie en veiligheid van staten, niet-statelijke organisaties en bedrijven
 • het gedrag en de 'drivers' voor internationaal handelen van staten, niet-statelijke actoren, multinationals en internationale veiligheidsorganisaties en de gevolgen daarvan voor de internationale veiligheidssituatie
 • conflictgerelateerde trends en toekomstige ontwikkelingen
 • leiderschap en ethiek
 • duurzaamheid en security
 • cyberspace en security
 • geopolitieke actualiteiten

Daarnaast ga je een aantal dagen op excursie binnen Nederland en België

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

De opleiding Integrale Veiligheidskunde duurt 4 jaar. Je volgt kennisvakken en werkt alleen of in groepen aan praktijkopdrachten uit het publieke en private domein. Je leert risico's inventariseren en afwegen, waarbij je een probleem bekijkt vanuit verschillende invalshoeken. Ook ontwikkel je vaardigheden op het gebied van onderzoek, advies en management en je sociale vaardigheden. Je ontdekt het werkveld van de veiligheidskundige en leert veiligheidsproblemen te begrijpen en op te lossen.

Jaar 1

De propedeuse bestaat uit 4 perioden van 10 weken. Je maakt kennis met de praktijk. Je leert welke partijen actief zijn in de veiligheidsbranche. Je bezoekt bedrijven of wijken om de wijkveiligheid te observeren. Je verdiept je in fysieke veiligheid, arbeidsveiligheid, informatieveiligheid en externe veiligheid. Ook ga je op excursie, bijvoorbeeld naar een rechtbank of een internationaal opererend bedrijf. Van de 60 punten per studiejaar, moet je er in het eerste jaar 52 halen om over te gaan.

Belangrijke vakken:

 • Inleiding Recht 
 • Veiligheid en Bestuur
 • Samenhang in Veiligheid  
 • Inleiding Integrale Veiligheid 

Jaar 2

In jaar 2 ontwikkel je je tot veiligheidsadviseur. Je krijgt verdiepende kennisvakken. Ook krijg je training in het geven van advies en je leert onder andere omgaan met weerstand.

Belangrijke vakken:

 • Engels 
 • Recht en safety
 • Safety management
 • Veiligheid en gedrag

Jaar 3

In jaar 3 doe je veel praktijkervaring op door 20 weken stage te lopen. Je kiest zelf een stageplaats en onderwerp.

Belangrijke activiteiten:

 • Stage
 • Afstudeerfase 1: Resilience in business and community

Jaar 4

In de eerste helft van jaar 4 verbreed of verdiep je je kennis en vaardigheden met een minor naar keuze. Daarna ga je in 20 weken afstuderen in Nederland of in het buitenland.

Belangrijke activiteiten:

 • Minor
 • Afstuderen

Specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Minor naar keuze

Je bent vrij om te kiezen welke minor je volgt in jaar 4. Binnen of buiten Avans Hogeschool. Je kunt de minor volgen in Nederland of in het buitenland.

Minor Expertclass in Safety & Security

In deze minor leer je om oplossingen te bedenken voor de veiligheidsrisico's van complexe organisaties en deze te implementeren. Met deze managementvaardigheden groei je naar een professioneel level.

Beleidsmedewerkers voor veiligheid, beveiliging, risico en kwaliteit werken vaak in complexe organisaties. Onderwerpen die voor hen spelen zijn:

 • Welk risiconiveau is acceptabel?
 • Kunnen we veiligheid en beveiliging meten?
 • Draagt risicomanagement bij aan het succes van de organisatie in zijn geheel?

Het implementeren van risicoverminderende maatregelen is niet eenvoudig. In deze Engelstalige minor leer je de professionele vaardigheden daarvoor.

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Proefstuderen

Je hebt al informatie verzameld. Je bent naar een Open dag geweest. En nu wil je checken of deze opleiding ook de juiste is. Kom proefstuderen en ervaar hoe een dag van een student eruit ziet en proef de sfeer van Avans.

Meeloopdag

Je hebt je al verdiept in een opleiding en meegedaan aan een proefstudeerdag. Nu wil je de knoop doorhakken en checken of deze opleiding de juiste is. Meld je dan aan voor een meeloopdag.

Na je aanmelding neemt een student contact met je op. Jullie spreken samen af wanneer je naar Avans komt. De student vertelt je vooraf wat je die dag te wachten staat. Je volgt bijvoorbeeld een college, schuift aan bij het werken aan groepsopdrachten en gaat mee lunchen. Stel deze dag al je vragen zodat je na afloop genoeg informatie hebt om te beslissen of de opleiding en Avans bij je passen.

Student Cynthia vertelt
Aanmelden

Toelatingseisen Integrale Veiligheidskunde

 • Havo

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Natuur & Techniek

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans.

21+ Toets

Je voldoet niet aan de toelatingseisen en bent 21 jaar of ouder. Neem dan deel aan een 21+ toelatingsonderzoek. Je meldt je voor 1 mei aan via studielink. In Studielink sla je de stap 'Vooropleiding toevoegen' bij het aanmaken van je Studielink-account over. Na je aanmelding ontvang je meer informatie. Let op: er zijn kosten verbonden aan dit toelatingsonderzoek.

Voor meer informatie stuur je een e-mail naar de academie in Breda of Den Bosch.

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 mei 2023

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.209,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 8.452,- 2022 - 2023
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024

Aanvullende kosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Het bedrag is wettelijk vastgesteld. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt ongeveer neer op € 900 per jaar.

Locatie

Rondje Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda

Studeren in Breda

Proef alvast de sfeer van Breda. Avansstudent Gijs neemt je mee naar de leukste plekjes.
Rondje Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch

Studeren in 's-Hertogenbosch

Proef alvast de sfeer van 's-Hertogenbosch. Avansstudent Paulien neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding in Breda
Volg deze opleiding in 's-Hertogenbosch