Locatie
Startmaand
Duur
Taal

De deeltijdopleiding Human Resource Management (HRM) focust zich op zowel mensen als op organisatiedoelen. Als HR-professional heb je een beleidsondersteunende en adviserende rol.

Je werkt bij voorkeur al op een HR-afdeling. Je wilt je graag verdiepen in deze werkomgeving die voor elke organisatie zo belangrijk is.

Wat is de hbo Human Resource Management deeltijd? De opleiding is heel afwisselend. Praktijkopdrachten vormen daarbij een belangrijk onderdeel. Je verwerft niet alleen theoretische kennis maar je richt je ook op persoonlijke vaardigheden. Denk aan presenteren, organiseren en communiceren. Je legt steeds de relatie tussen de opleiding en de praktijk. Als je geslaagd bent, mag je de titel Bachelor or Arts voeren.

Voor de deeltijd HRM-opleiding adviseren wij je om eerst te starten met de 2-jarige Associate degree deeltijdopleiding Human Resource Management. Daarna stroom je door naar jaar 3 en 4 van de bachelor deeltijdopleiding HRM. Het voordeel hiervan is dat je in 2 plus 2 jaar een volwaardige bacheloropleiding afrondt en op de helft ervan al een tussentijds diploma behaalt.

Volg Avans Deeltijd

Waarom deze deeltijdopleiding naast je baan

De deeltijdopleiding Human Resource Management is praktijkgericht
Er is veel ruimte voor het ontwikkelen van je persoonlijke vaardigheden
De docenten werken ook in de praktijk

Meer over deze deeltijd hbo-opleiding

Jouw carrièreperspectief

Jouw baan

De deeltijdopleiding HRM is de ideale opstap naar een verantwoordelijke functie in de HR op operationeel, tactisch en strategisch niveau, binnen of buiten de organisatie waar je nu werkt.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

HR-manager

Als HR-manager ben je verantwoordelijk voor het aantrekken, selecteren, belonen, beoordelen en opleiden van werknemers binnen een organisatie. Je houdt toezicht op de organisatorische cultuur en de arbeidsvoorschriften en -wetgeving. Ook houd je je bezig met fusies, overnames en successieplanning.

HR-adviseur

Een HR-adviseur adviseert het management van een organisatie op het gebied van personeelszaken. Van werving en selectie tot beoordeling, promotie en ontslag.

HR business partner

Als HR business partner lever je vanuit een HR-standpunt een bijdrage aan het succes van de organisatie. Hierbij houd je rekening met de doelstellingen van de organisatie.

Arbeidsbemiddelaar

Als arbeidsbemiddelaar breng je profielen van werkzoekenden in kaart. Vervolgens maak je de best mogelijke combinatie van profiel en baan.

Beleidsmedewerker personele zaken

Je houdt je binnen een bedrijf of organisatie bezig met het ontwikkelen, uitzetten, monitoren en evalueren van het personeelsbeleid.

Consulent arbeidsvoorziening 

Je bemiddelt tussen werkzoekenden en bedrijven met vacatures. Daarnaast werf je potentiële opdrachtgevers en flexkrachten, zoals uitzendkrachten en gedetacheerden.

Mobiliteitsadviseur

Een mobiliteitsadviseur is binnen een organisatie verantwoordelijk voor de loopbaan van de medewerkers.

Re-integratiebegeleider, trainer

Een re-integratiebegeleider is iemand die langdurig werklozen begeleidt naar een baan op de arbeidsmarkt.

Wat wordt er van jou verwacht

Je bent sociaal en werkt graag met mensen. Ook ben je zakelijk en niet bang voor cijfers. Een 4-jarige bacheloropleiding volgen naast je werk en privé is niet niks. Dat vraagt om doorzettingsvermogen, discipline en motivatie. Maar aan het eind van de rit heb je je carrièrekansen gigantisch verbreed en staat niets je in de weg om de baan te bemachtigen waar je hart naar uitgaat. Als jij jezelf hierin herkent, is deeltijd HRM studeren echt wat voor jou.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

De deeltijd hbo HRM biedt toegang tot de masteropleiding Master of Human Resource Management.

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Er is een scala aan opleidingen beschikbaar voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Verhalen uit de opleiding

Jelle Ros

Mijn afstudeeronderzoek was mijn visitekaartje.

Verder lezen
Oud-student Jelle Ros vertelt

Opbouw deeltijdopleiding Human Resource Management

Studieprogramma

De eerste 2 jaar van de bachelor HRM zijn gelijk aan de Associate degree-opleiding (Ad). Elk collegejaar is verdeeld in 4 periodes van 10 weken. In iedere periode staat 1 thema centraal, en dat bestaat uit meerdere modules. Vanaf het derde jaar komen er ook blokken van 20 weken in plaats van 10 weken. Praktijkopdrachten zijn een belangrijk onderdeel van het programma van Human Resource Management deeltijd.

Meer informatie over de modules van jaar 1 en jaar 2 vind je onder ‘modules van deze opleiding’. Let op: i.v.m. de continue ontwikkeling van het onderwijs kunnen er mogelijk veranderingen in modules plaatsvinden.

Jaar 3

In het derde jaar verdiep je je in de organisatie. In het eerste semester verzamel je gegevens om een interne en externe analyse op te stellen. Op basis hiervan kom je tot passende (beargumenteerde) bevindingen en conclusies. Je formuleert hieruit een HR-advies gericht op een verbetering aansluitend bij de strategische doelen van de organisatie. Dit advies communiceer je in een persoonlijk advies aan de (fictieve) directie.

Het tweede semester is een keuzemodule.

Je kunt er ook voor kiezen om het reguliere programma te volgen. In het tweede semester houd jij je bezig met het organiseren en uitvoeren van een verandering. Hiervoor stel je een implementatieplan en begeleid je het veranderproces. Daarnaast reflecteer je op je rol als veranderaar.

Jaar 4

Het vierde jaar van de deeltijd HRM opleiding is onderverdeeld in 2 semesters. In het eerste semester ga je aan de slag met Strategisch HR Advies. Je hebt een vraagstuk op strategisch niveau gekozen, schrijft een plan van aanpak met onderzoeksplan en geeft vervolgens advies hoe het vraagstuk kan worden opgelost. En je reflecteert op je eigen rol als HR-professional.

Tijdens het tweede semester bij Strategisch HR Prestatie, ga je in op de vraag hoe je het gaat oplossen, je implementeert je advies (voor je opdrachtgever) en je ontwikkelt een concreet product of instrument waarmee het HR-vraagstuk opgelost kan worden. Dit gebeurt zowel in semester 1 als 2 in kleine afstudeerkringen met een begeleider. Uiteraard ondersteund met workshops, gastlessen en intervisies.

 

Modules van deze opleiding

De deeltijdopleidingen van Avans bestaan uit modules waar je je steeds voor inschrijft. Sommige opleidingen bieden ook keuzemodules aan. Bekijk hieronder de modules voor deze opleiding.

HRM in de dynamische omgeving

De samenleving is constant in beweging en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Dat vraagt om een flexibele organisatie met medewerkers die willen en kunnen meebewegen.

Welke rol speelt HRM in jouw organisatie? Naast je eigen werkomgeving kijk je ook naar andere organisaties en naar de wereld daarom heen met oog voor actuele (HR) trends, financiële, arbeidsrechtelijke en ethische aspecten.

Medewerkers aan boord

Als organisatie wil je graag de juiste medewerker op de juiste plek. De instroom begint met je bedrijf in de markt te zetten als aantrekkelijke werkgever. Vervolgens zoek en werf je nieuwe collega's.

De nieuwe medewerkers die je hebt aangenomen, verdienen een goede start, zodat ze goed ingewerkt en geïntegreerd worden in de organisatie.

Ontwikkelen van medewerkers

Meer en meer zoeken medewerkers doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden, binnen of buiten de organisatie. Termen als leven lang leren en duurzame inzetbaarheid zijn hot.

Welke middelen zet jouw organisatie in om medewerkers kansen te bieden zich verder te ontwikkelen? Op korte en lange termijn? Je verkent de afspraken hierover in een CAO of personeelsregeling en maakt een concreet opleidings- en ontwikkelplan voor een medewerker om zo zijn/haar loopbaan te ondersteunen.

Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk

Gelukkige medewerkers presteren beter. Je adviseert de directie over de wijze waarop duurzame inzetbaarheid van medewerkers versterkt en geborgd kan worden.

Het advies omvat aanbevelingen gericht op het niveau van medewerker binnen de context van team en organisatie. Uiteraard past dit binnen de juridische kaders van sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. De aanbevelingen zijn onderbouwd met actuele HR-kennis, juridische en financiële argumenten.

Managen van uitstroom

Als organisatie investeer je tijd en geld in het binnenhalen van de juiste mensen en dan wil je het verloop van je personeel natuurlijk zo laag mogelijk houden.

Daarvoor moet je er eerst achter komen wat de reden is dat werknemers vertrekken. In deze module komen de HR-aspecten van het functioneren van een individuele medewerker en individuele uitstroom aan de orde. Welke faciliteiten zijn er binnen de organisatie beschikbaar om een medewerker voor of na zijn vertrek te ondersteunen? In deze module komen diverse aspecten uit het HR-vakgebied samen: HRM, juridisch, financieel, ethiek en persoonlijke vaardigheden.

HRM in duurzame organisatieontwikkeling

Is HR ingebed in de planning- & controlecyclus van de organisatie? Dit toets je door de implementatie van een actueel operationeel HR-thema aan de organisatiedoelen op korte tot middellange termijn.

Op basis hiervan adviseer je de manager HRM over de wijze waarop het HR-thema ingebed kan worden in de bedrijfsvoering zodat de HRM-doelen en organisatiedoelstelling op elkaar aansluiten.

Verbeteren van een bestaand HR vraagstuk

Je stelt een diagnose voor een operationeel/tactisch vraagstuk op het gebied van in-, door- of uitstroom.

Je werkt je HR vraagstuk zelfstandig uit naar oplossingsmogelijkheden om het vraagstuk te verbeteren. Daarbij zijn de kosten en baten aangegeven.

HR Omgevings- en bedrijfsanalyse en advies

In deze module leer je de omgeving en het bedrijf te analyseren en te komen tot effectief (beleids)advies. Daarnaast leer je dit advies overtuigend te bespreken in een adviesgesprek met de directie.

Keuzemodule: Organiseren en uitvoeren van een verandering

Je stapt in de rol van verandermanager. Je concentreert je zowel op de harde kant als op de zachte kant. Hiervoor maak je een implementatieplan en begeleid je het veranderproces.

Tijdsinvestering

De deeltijdopleiding bachelor HRM volg je op dinsdagmiddag en -avond in  Den Bosch of op donderdagmiddag en -avond in Breda. De lessen beginnen op beide locaties om 14.40 uur en eindigen om 21.40 uur. Reken op zo'n 8 tot 12 uur zelfstudie per week.

Voorlichtingsvideo

Je hebt interesse in deze opleiding. Je wilt meer weten over de inhoud van de opleiding en wat je allemaal kunt verwachten. Vraag dan de voorlichtingsvideo aan en leer onze docenten kennen. In de voorlichtingsvideo geven docenten meer informatie over de opleiding. Zo helpen ze je bij het maken van de juiste studiekeuze.

Video aanvragen

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en -avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Toelatingseisen Human Resource Management deeltijd

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Zorg voor een relevante werkplek

Als je met deeltijd Human Resource Management start, dan heb je bij voorkeur een relevante (groei)werkplek van ongeveer 20 uur per week. Hier:

 • heb je voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een oplossingsgerichte HR-professional
 • kun je vakliteratuur, gegevens en regelgeving bestuderen, materialen gebruiken en inhoudelijk discussiëren over het vak
 • kun je praktijkopdrachten uitvoeren, zoals een onderzoek, het voeren van een coachings- of sollicitatiegesprek of het maken van een organisatie-analyse.

Als je werkplek hier niet aan voldoet, kan het lastig zijn opdrachten uit te voeren. Dan raden we je aan een andere werkplek te zoeken.

Verkorte trajecten

Je hebt een certificaat of getuigschrift van een relevante opleiding op hbo-niveau. In dat geval kun je vrijstellingen aanvragen. 

21+ Toets

Als je geen van de genoemde diploma's bezit maar wel 21 jaar of ouder bent, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment. Hiervoor neem je zelf contact op met AOB Compaz. Let op: aan dit assessment zijn kosten verbonden. Heb je het assessment afgerond of heb je vragen, neem dan contact met ons op via [email protected].

Praktische informatie Human Resource Management deeltijd

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Wil je in september starten met je deeltijdopleiding? Meld je dan vóór 1 juli aan.

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 juli 2024

Meld je aan voor de opleiding

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht. 

Ben je volledig aangemeld dan kun je jouw modules kiezen via AvansStudyPath.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 1.966,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 5.869,- 2023 - 2024
Wettelijk tarief € 2.150,- 2024 - 2025
Instellingstarief € 6.456,- 2024 - 2025

Aanvullende kosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. Hoe hoog dit is in jouw situatie bereken je met de collegegeldmeter. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt neer op ongeveer €600 per jaar.

Locatie

Kijk rond op de Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda
Kijk rond op de Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE Den Bosch

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg Avans Deeltijd