Civiele Techniek  voltijd hbo-opleiding

Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Jij wilt de wereld duurzaam leefbaar maken. Bij de hbo-opleiding Civiele Techniek leer je duurzame oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken in de grond-, wegen- en waterbouw.

Onze leefomgeving staat onder druk. Na je studie Civiele Techniek denk je mee over technische oplossingen en vernieuwingen voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging, verdroging en wateroverlast. Ook bedenk je oplossingen voor filevorming, onveiligheid op de weg en de ontwikkeling van duurzamere materialen.

Als civiel technisch engineer werk je mee aan nieuwe vormen van waterbeheer, dijkenbouw, waterzuivering, wegen en spoorwegen in harmonie met de omgeving. In de built environment help je met techniek de wereld leefbaar maken en te houden. Bij de opleiding Civiele Techniek word je uitgedaagd hier een bijdrage aan te leveren en het beste uit jezelf te halen.

Ben je geslaagd, dan ben je ingenieur en behaal je de titel Bachelor of Science (BSc).

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Duaal bachelor
's-Hertogenbosch • topopleiding
Deze opleiding kun je ook volgen in:
Duaal bachelor
's-Hertogenbosch • topopleiding
Opleiding in beeld

Typerend voor deze opleiding

Bedenk duurzame oplossingen voor grond-, water- en wegenbouw
Pak de klimaatsverandering in diverse gebieden aan
Leer meer over circulair bouwen en duurzame materialen
Persoonlijke benadering, betrokken en kleinschalig

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Na je opleiding Civiele Techniek zijn er volop kansen. De behoefte aan jonge, capabele, technische hbo-medewerkers met een civiele achtergrond is groot. Jij vindt waarschijnlijk snel een passende baan. Veel van onze studenten hebben al bij het afstuderen een baan. Of binnen een maand daarna. Je gaat aan de slag bij bedrijven of overheden.

Je begint bijvoorbeeld als verkeerskundig of civieltechnisch ontwerper bij een ingenieursbureau. Of als projectorganisator bij een civiel bouwbedrijf. Of je wilt doorgroeien naar een hogere functie. Je wordt projectleider, uitvoerder, werkvoorbereider, calculator, bedrijfsleider of directielid.

Je kunt bij de overheid werken in veel verschillende functies. Jouw functie hangt af van de dienst waar je werkt. Of je vervult een gespecialiseerde en commerciële functie. Bij grote organisaties of toeleveringsbedrijven. Zoals een betonfabriek.

Of je start je eigen onderneming.

Wat kun je worden met Civiele Techniek
Oud-student vertelt

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Constructeur

Je ontwerpt draagconstructies voor civieltechnische werken. Zoals bruggen. Overlegt met opdrachtgevers. Berekent aan welke eisen materiaal moet voldoen. Let op voorschriften en duurzaamheid. Stuurt tekenaars aan. En overlegt met architecten en aannemers. Met meer ervaring word je hoofdconstructeur.

Civieltechnisch ontwerper

Je maakt (deel)ontwerpen voor bruggen, viaducten of wegen. En ontwerpt de bijbehorende staal- of betonconstructies. Je berekent het gewenste gewicht van de wapening. De afmetingen van een constructie. Lost technische vraagstukken op. Begeleidt tekenaars. En overlegt met opdrachtgevers en aannemers.

Verkeerskundig ontwerper

Jij ontwerpt plannen voor verkeersstromen en wegen. Je ontwerpt nieuwe wegen met speciale computerprogramma's. Rekent met wiskundige modellen uit hoeveel mensen de nieuwe wegen gebruiken. Maakt plannen voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer, carpoolplaatsen en vrije busbanen. En schrijft rapporten.

Projectorganisator of assistent projectleider

Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en begeleiden van offertetrajecten. De kwaliteit van geleverd werk. Het maken van planningen. Het houden van voortgangsbesprekingen. En het documentbeheer. Je stroomt door naar functies als projectleider, uitvoerder, calculator of bedrijfsleider.

Watermanager

Je kunt na enkele jaren ervaring in de watersector doorgroeien naar een managementfunctie. Je pakt watervraagstukken breed aan. Je stuurt verschillende partijen aan die samenwerken aan oplossingen.

Technisch adviseur of beleidsadviseur

Je werkt bij de overheid waar veel verschillende functies zijn. Wat jouw 'bestemming' precies wordt, hangt af van de dienst waar je werkt. Je kunt direct na je studie als technisch adviseur aan het werk. Promotie maken is ook heel goed mogelijk. Je groet dan door naar een leidinggevende functie.

Ondernemer

Je kunt natuurlijk ook je eigen bedrijf starten als civiel technicus. De hts Civiele Techniek geeft je een prima basis om zelf je eigen onderneming te starten.

Wat wordt er van jou verwacht

Je hebt oog voor je omgeving. Ziet overal om je heen technische werken. Wegen, tunnels, stations, dijken. Jij kijkt met bewondering naar die grote constructies. Er schuilt een wereld van techniek achter. Het kleinste detail vind je even belangrijk als het grote geheel. Je hebt aanleg voor natuurkunde. Grote kans dat er een civiel technicus in je schuilt. Als jij jezelf hierin herkent, dan is de hbo-opleiding Civiele Techniek iets voor jou.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Je wilt na je bachelor Civiele Techniek verder studeren. Dat kan. Je kunt je mastertitel bijvoorbeeld halen aan de TU Eindhoven. De TU Delft biedt een masterstudie Watermanagement. En de TU Twente de masterstudie Civil Engineering and Management.

Of je kiest in overleg met je werkgever een posthbo-opleiding in deeltijd. Bijvoorbeeld de constructeursopleiding. Een studie op universitair niveau van de brancheverenigingen.

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Luuk de Beer

Je vindt gegarandeerd een baan in deze sector.

Verder lezen

Paul van den Berg

Je bent bezig met het bouwen van bruggen en wegen. Je bouwt aan verbinding.

Docent Paul vertelt

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

De opleiding Civiele Techniek duurt 4 jaar. Elk studiejaar is verdeeld in 2 semesters met elk een eigen thema. Een semester duurt 20 weken. Elk semester bestaat uit een startweek, cursusweken, tentamenweken en projectweken waarin je de theorie toepast. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.

Jaar 1

In jaar 1 maak je kennis met de verschillende onderdelen van civiele techniek.Zoals vloeistofleer, materiaalkunde, constructie, water- en , projectmanagement. Je volgt deze vakken, verbetert je competenties en werkt in kleine groepen aan projecten uit de praktijk. Je krijgt 1 cursus per dag waarbij je een hoor- of werkcollege volgt. Je werkt aan je opdrachten en eindigt de dag met een opdrachtbespreking. Het eerste jaar sluit je af met een oriënterende stage.

Belangrijke vakken:

 • Onderzoeken en visualiseren
 • Managen bouwprocessen
 • Wiskunde
 • Engels
 • Oriënterende stage

Jaar 2

Het tweede jaar volg je 2 semesters met de thema's civiele techniek in het landelijk gebied en civiele techniek in de maatschappij. In het eerste blok van beide semesters volg je diverse cursussen en in het tweede blok werk je aan een project uit de praktijk en pas je de theorie uit de cursussen toe. Daarnaast werk je ook aan je professionele ontwikkeling.

Belangrijke vakken:

 • Constructie
 • Ontwerpen en specificeren
 • Multidisciplinair ontwikkelen
 • Calculus voor techniek
 • Gebiedsontwikkeling

Jaar 3

In jaar 3 loop je het eerste half jaar stage bij een aannemer, ingenieursbureau, ontwerpbureau of gemeente. Je werkt bijvoorbeeld mee aan het oplossen van wateroverlast in een stedelijk gebied. Het tweede half jaar ga jij je specialiseren in 1 van de fases van het bouwproces: initiëren, ontwerpen of realiseren. Per specialisatie volg je 3 vakken over: water, wegen en constructie. Samen met studenten van een andere opleiding werk je aan een project, zoals energieleverende bebouwde omgeving.

Belangrijke activiteiten:

 • Stage
 • Specialisatie

Jaar 4

In het eerste semester van het vierde jaar volg je een minor naar keuze. Het tweede half jaar ga je afstuderen bij een bedrijf of organisatie. Je gaat daarbij een praktijkgericht onderzoek uitvoeren over een actueel thema. Je doet dat samen met een medestudent. Jouw onderzoek leidt tot een advies of ontwerpvoorstel dat een bedrijf of organisatie in praktijk kan brengen.

Afstudeerproject ecologische processtoel

Belangrijke activiteiten:

 • Minor
 • Afstuderen

Specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Specialisatie De energieleverende bebouwde omgeving

In 2050 moet de bebouwde omgeving energieneutraal zijn. Dat lijkt ver weg, maar de bouwsector moet hier nu al op inspelen.

Een enorme uitdaging, zeker als je je bedenkt dat de bebouwde omgeving nu ongeveer 40% van alle broeikasgassen uitstoot. Er zijn dus innovaties nodig op gebieds- en gebouwniveau. Bovendien moeten duurzame concepten als Smart City, gasloze wijken en nul-op-de-meter-woningen op grote schaal toegepast worden.

Naast technische innovaties zijn ook andere zaken belangrijk, zoals het creëren van draagvlak bij de gebruikers van een gebied of gebouw. En een optimale samenwerking tussen de uitvoerende bedrijven. Bovendien mogen de kosten niet de pan uit rijzen. Al deze onderwerpen komen samen in de minor.

In de eerste 10 weken maak je een projectplan voor een opdrachtgever. Je doet dit in een groep met 7 medestudenten. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. De tweede 10 weken werk je je project binnen het thema energie verder uit. Hierbij werk je ook individueel aan deelvragen. Het is een multidisciplinair project: je werkt samen met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. Samen lossen jullie een probleem op voor een bedrijf. Experts van Avans begeleiden je, maar natuurlijk maak je ook gebruik van de expertise van de opdrachtgever.

Specialisatie Duurzaam hergebruik van materialen

Grondstoffen en fossiele energiebronnen raken op. Daarom stimuleert de overheid bouwbedrijven om meer circulair te denken en te doen.

Maar de bouwsector is conservatief. En circulair werken in de bouw zorgt voor dilemma's: Hoe richten we onze bebouwde omgeving in? Moeten we alle traditionele materialen zoals baksteen, beton en staal zomaar aan de kant zetten en vervangen door nieuwe, duurzame materialen? Of moeten we de gebruikte materialen juist een tweede leven geven?

Binnen de specialisatie Duurzaam hergebruik van materialen werk je aan deze vraagstukken, zodat je na je studie goed voorbereid aan de slag kunt. In de eerste 10 weken bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Daarna werk je 10 weken samen met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling aan het project Duurzaam hergebruik. In een groep van 8 los je een probleem op voor een bedrijf.

Specialisatie Klimaatverandering in de openbare ruimte

Deze specialisatie gaat over de effecten van klimaatverandering op de ruimtelijke ontwikkeling, de weg- en waterbouw en de bebouwde omgeving. De focus ligt op de rol van de techniek daarin.

Er staat een actuele praktijkcasus centraal, waarin klimaatverandering problemen veroorzaakt in de openbare en bebouwde omgeving in een regio of gemeente. Je gaat in gesprek met een civiel of bouwkundig ingenieursbureau, het waterschap, de gemeente of provincie en woningcorporaties. Kortom, met organisaties die met elkaar moeten samenwerken om duurzame oplossingen te vinden om de klimaatverandering tegen te gaan. Jouw inzet helpt hen daarbij.

In de eerste 10 weken bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Vervolgens werk je 10 weken met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling aan het project Klimaat. Met een groep van 7 medestudenten los je een probleem op voor een bedrijf.

Specialisatie Verduurzaming bestaande infrastructuur en bebouwing

Deze specialisatie gaat over een van de grootste ruimtelijke uitdagingen van deze tijd: de herontwikkeling en herbestemming van vastgoed en infrastructuur. Het liefst zo duurzaam mogelijk.

Daarmee bedoelen we het toekomstbestendig maken van de bebouwde omgeving met oog voor kwaliteit, onderhoudsvriendelijkheid en flexibiliteit.

In de eerste 10 weken van de specialisatie bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Daarna werk je 10 weken aan het project Verduurzaming bestaande infrastructuur en bebouwing. Dat doe je met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling. Samen met hen los je een probleem op voor een bedrijf.

Specialisatie Well-being: de mens in de gebouwde omgeving

Deze specialisatie gaat over het bouwen aan een groene, gezonde, duurzame omgeving, waarin mensen prettig en veilig kunnen wonen en leven.

Onderwerpen als binnenklimaat, binnenstedelijk klimaat, 'frisse' scholen, healing environment, gezond in de stad, fijnstof, geluid, licht, temperatuur en levensloopbestendig bouwen komen hierbij aan bod. Je focust je op het verbeteren van het leef- en leerklimaat in een school of het leefklimaat in een woonwijk. Je werkt aan vraagstukken als: 'Wat is het geluidsniveau van een ruimte en hoe is dit te verbeteren voor betere leerprestaties?' Of: 'Hoe kunnen we verkeersroutes in een wijk duurzaam verbeteren en hoe beïnvloedt dat de leefbaarheid?'.

In de eerste 10 weken van de specialisatie bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling werk je vervolgens 10 weken aan het project Well-being. Samen met hen los je een probleem op voor een bedrijf.

Minor Bouwtechnische Bedrijfskunde

Een minor voor diegenen die zich willen bekwamen in de uitvoering van projecten in de bouw of de civiele sector. Het is druk in de bouw! Hoewel, dat is een understatement.

Daarom is nu het moment om veranderingen in de bouw- en infrasector door te voeren. Zo wordt deze sector niet alleen aantrekkelijker, maar krijgt hij ook het professionele karakter dat hij verdient.

In de minor Bouwtechnische Bedrijfskunde concentreren we ons op de uitvoerende kant van de bouw- of infrasector. Er komt zoveel kijken bij de voorbereiding en de realisatie van een bouwproject, kunstwerk of wegtraject! We hebben gemerkt dat dit deel in de diverse opleidingen onvoldoende aandacht krijgt. Terwijl dit wel nodig is om straks succesvol te kunnen werken bij aannemers, opdrachtgevers, adviesbureaus of in jouw eigen onderneming. Je leert dit in deze minor.

Minor Circulair Constructief Ontwerpen

De bouw en infra sector ontwerpt verschillende soorten constructies. Jullie herkennen vast de voorbeelden van draagconstructies van gebouwen bij bouwkunde en de kunstwerken bij civiele techniek.

Achter ieder constructief ontwerp zitten constructeurs die ervoor zorgen dat de stabiliteit, stijfheid en sterkte van deze ontwerpen is gewaarborgd. Als je altijd al hebt willen weten wat een constructeur voor werkzaamheden uitvoert en als je deze functie in de toekomst wilt gaan uitoefenen, dan is deze minor een hele goede keuze voor jou.

In de minor Circulair Constructief Ontwerpen leer je hoe een constructeur te werk gaat en wat de onderdelen zijn waar hij of zij rekening mee moet houden. Je krijgt een verdieping van je constructieve kennis uit de eerste jaren van je opleiding op het gebied van de materialen staal, beton, hout en metselwerk en de bijbehorende grondmechanische aspecten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de duurzame en circulaire toepassing van de verschillende materialen, zodat je toekomstgerichte constructies kunt gaan ontwerpen.

Dus als je in de toekomst als constructief ontwerper wilt gaan werken of hierin wil door gaan studeren is de minor Circulair Constructief Ontwerpen dé minor voor jou!

Minor CO2-negatief ontwerpen

Ontwerpend onderzoeken met snel hernieuwbare materialen. Daar gaat het in deze minor over. De klimaatverandering is het zorgenkindje van onze tijd.

Willen we voorkomen dat de aarde buitensporig opwarmt, dan moeten we dingen verzinnen om CO2, en wellicht andere broeikasgassen, uit de atmosfeer halen. Dit is niet alleen een zorg voor wetenschappers en politici maar voor iedereen, ook voor diegenen die de gebouwde omgeving ontwerpen.

Deze minor is opgezet samen met het lectoraat Biobased Bouwen. Je maakt kennis met de mogelijkheden die je hebt als toekomstig stedelijk planner, projectontwikkelaar, aannemer, constructeur, bruggenbouwer, kunstenaar, architect, etc. om bij te dragen aan een betere toekomst voor de planeet en haar bewoners.

Minor Drowning Cities (Engelstalig)

De Nederlandse aanpak van waterproblemen in stedelijke woongebieden is wereldberoemd. In deze Engelstalige minor onderzoek je wat de 'Dutch approach' inhoudt.

In de 'Dutch approach' staan duurzaamheid, ruimte voor de rivier, building with nature en het poldermodel voor overleg centraal. Je leert hoe je dit toepast op een internationaal project, waarbij je rekening houdt met cultuurverschillen en sociaal-economische aspecten. Je ontwikkelt zo je technische én interculturele vaardigheden.

Je volgt workshops met onderwerpen die van belang zijn voor de uitvoering van het project. De workshops komen tot stand in samenwerking met bedrijven en lectoraten.

Voorbeelden zijn:

* Dutch approach in waterbeheer

* Innovatief ontwerpen

* Iconische architectuur en infrastructuur

* Werken in andere culturen

* Wet- en regelgeving

* Visualiseren

Daarnaast werk je in een groep aan het project, waarbij experts je begeleiden. Jij kiest als student een rol, bijvoorbeeld ontwerper, bestuurder, beheerder of gebruiker. Vanuit die rol ga je aan de slag binnen het project. Je werkt samen met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. Multidisciplinair dus. Je sluit de minor af met een online symposium.

Minor Disruptive Events: (Inter)national Disaster, Migration and Resilience (Engelstalig)

Gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact hebben je interesse. Zoals een overstroming, kernramp of orkaan. Samen met studenten uit allerlei vakgebieden ga je op zoek naar een juiste aanpak.

Samenlevingen worden al sinds mensenheugenis geconfronteerd met heftige, verstorende gebeurtenissen: disruptive events. Vloedgolven, aardbevingen, ebola, Q-koorts, varkenspest, oorlogen en aanslagen. Het zijn gebeurtenissen die we niet of nauwelijks zien aankomen. Een disruptive event heeft een grote impact op de samenleving en vraagt om snel en overtuigend ingrijpen. In deze minor krijg je inzicht in de dynamiek en het krachtenveld van disruptive events.

Buiten de grenzen van je vakgebied

Voor de aanpak van een disruptive event is politieke steun nodig. Maar ook het vertrouwen van burgers, geschikte opvanglocaties, een juiste infrastructuur, medische en sociale zorg, een veiligheidsplan en goede communicatie. Disruptive events vragen om een brede aanpak. Daarom treed je in deze minor buiten de grenzen van je eigen vakgebied en ga je samen met studenten van verschillende opleidingen op zoek naar oplossingen.

Minor Heijmans/Infrastructuur

Je gaat aan de slag met een actueel probleem op het gebied van infrastructuur.

In samenwerking met het ingenieursbureau van Heijmans hebben we een minor ontwikkeld die gaat over het oplossen van het knelpunt bij knooppunt Hooipolder in de A27. Het tracé tussen rustplaats Kalix Berna tot en met knooppunt Hooipolder moet worden verbreed én omgebouwd naar een ongelijkvloerse kruising. Daarmee stomen we dit knelpunt klaar voor de toekomst. Als opdrachtnemer werk je in teamverband aan een oplossing voor de reconstructie van de A27. Met een haalbaar ontwerp, prijs, planning en werkmethode. Dat verwacht de opdrachtgever in de praktijk straks ook. Heijmans is de opdrachtgever in dit project. Daarnaast biedt de minor 3 cursussen aan. Experts van Heijmans geven gastlezingen en er is aandacht voor risicomanagement en systems engineering: het effectief vastleggen en overdragen van informatie.

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie

Kom langs bij Avans

Meeloopdag

Je hebt je al verdiept in een opleiding en meegedaan aan een proefstudeerdag. Nu wil je de knoop doorhakken en checken of deze opleiding de juiste is. Meld je dan aan voor een meeloopdag.

Na je aanmelding neemt een student contact met je op. Jullie spreken samen af wanneer je naar Avans komt. De student vertelt je vooraf wat je die dag te wachten staat. Je volgt bijvoorbeeld een college, schuift aan bij het werken aan groepsopdrachten en gaat mee lunchen. Stel deze dag al je vragen zodat je na afloop genoeg informatie hebt om te beslissen of de opleiding en Avans bij je passen.

Student Cynthia vertelt
Aanmelden

Toelatingseisen Civiele Techniek

 • Havo

 • Vwo

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Deze basiskennis heb je nodig

Voor deze opleiding heb je wiskunde B op havo-niveau nodig. Daarmee is de kans dat je de opleiding goed doorloopt het grootst.

Volg je momenteel een mbo-opleiding? Volg dan op het mbo het Keuzedeel Doorstroom HBO Wiskunde voor Techniek. Als er op jouw opleiding al veel aandacht voor wiskunde is, kun je aan je docent vragen of het keuzedeel nuttig is voor jou.

Verkorte trajecten

Er is geen verkort traject

Schakelprogramma

Jij wilt graag de opleiding Bouwkunde of Civiele Techniek volgen bij Avans Hogeschool. Maar je hebt onvoldoende kennis van wiskunde en natuurkunde. Volg dan het schakelprogramma.

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck.

21+ Toets

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan alle toelatingseisen. Maar je hebt wel een passend opleidingsprofiel. Je kunt in aanmerking komen voor een toelatingsonderzoek. Je neemt dan vóór januari contact met ons op.

Voorbereidende programma's

Heb je nog onvoldoende kennis van wiskunde en natuurkunde of twijfel je daar over? Schrijf je dan in een voorbereidende wiskundecursus van Avans Tech; een grotendeels online programma dat je studiesucces op het hbo verhoogt. Met deze cursus wordt je wiskunde- en natuurkundekennis verbeterd voor een goede aansluiting bij de opleiding.  

Voorbereidende wiskundecursus A

In deze cursus wordt vooral het wiskunde- en natuurkundeprogramma nog eens opgefrist, met de nadruk op rekenvaardigheden. Als je nu in het laatste jaar van de havo, het vwo of het mbo zit en je gaat inschrijven bij Avans Hogeschool voor1 van de volgende opleidingen kun je je hiervoor aanmelden.  
•    Bouwkunde
•    Civiele Techniek
•    Bouwtechnische Bedrijfskunde 

Kosten cursus A

Je betaalt voor deze cursus € 300 exclusief kosten voor studiematerialen. 

Boeken

- Douwes en Grasmeijer. Basisvaardigheden wiskunde (vierde druk). Noordhoff. ISBN: 9789001575175. E-book: 9789001575182.
- Broeck, Timmer en Besselink. Basisvaardigheden toegepaste natuurkunde voor het HO (derde druk). Noordhoff. ISBN: 9789001748890. E-book: 9789001748906.

 Aanmelden of vragen stellen

Aanmelden kan vanaf 5 november 2022 tot 30 januari 2023 via deze link. 
Voor vragen over wiskundecursus A kun je contact opnemen met het Academiebureau via dit e-mailadres of telefonisch via 088-5258211. 

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Meld je aan in Studielink

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 mei 2023

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.209,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 8.452,- 2022 - 2023
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024

Aanvullende kosten

Excursies en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet verplicht. Bijvoorbeeld veiligheidsschoenen,-helm en -vest. De leermiddelen kosten gemiddeld 500 euro per jaar. Zoals boeken en dictaten, print- en kopieerkosten. Ook een laptop is niet verplicht.

Locatie

Rondje Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch

Studeren in 's-Hertogenbosch

Proef alvast de sfeer van 's-Hertogenbosch. Avansstudent Paulien neemt je mee naar de leukste plekjes.
Rondje Cobbenhagenlaan

Professor Cobbenhagenlaan

Professor Cobbenhagenlaan 13
5037 DA Tilburg

Studeren in Tilburg

Proef alvast de sfeer van Tilburg. Avansstudent Vincent neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50