Wouter Brugman

Het is fantastisch om te zien dat mijn werk als civiel ingenieur direct bijdraagt aan het oplossen van de uitdagingen van de toekomst.

Wouter studeerde in 2021 af bij de opleiding Civiele Techniek bij Avans Hogeschool. Na zijn bachelor ging hij aan het werk bij TAUW. Een internationaal advies- en ingenieursbureau dat onze leefomgeving vormgeeft. En waar het klimaat, duurzaamheid en circulariteit heel belangrijke thema’s zijn.

“7 jaar geleden werd mij gevraagd wat ik wilde gaan studeren. Na het behalen van mijn havodiploma kon ik alleen bedenken wat ik in de mega lange zomervakantie van plan was om te gaan doen. Echter, de studiekeuze moest er toch van komen. Wiskunde lukte meestal wel, ik vond natuurkunde leuk en ik hield van uitdagingen en puzzelen. Toen kwam ik bij Civiele Techniek uit.”

Wouter vervolgt: "Nu weet ik: als je later een goede betekenisvolle baan met impact wil, dan ben je bij Civiele Techniek aan het goede adres."

Veelzijdig werk

“Op dit moment werk ik aan een project van Rijkswaterstaat: Rivierklimaatpark IJsselpoort. Dit is 1 van de projecten die wordt uitgevoerd in het kader van het Landelijke Deltaprogramma. Om onder andere gemeentes rondom de IJssel te beschermen tegen hoogwater."

"Ik werk met veel verschillende mensen samen om onder andere te zorgen voor meer ruimte voor de rivier bij hoogwater en een veilige doorvaart voor schepen. Andere doelstellingen zijn het terugbrengen van de kenmerkende natuur rondom het gebied én het gebied toegankelijker maken voor onder andere recreatie. Binnen dit project draag ik verantwoordelijkheid voor de projectbeheersing en werk ik samen aan de totstandkoming van de Milieu Effect Rapportage (MER’s)."

"In zo’n rapport staan allerlei milieueffecten beschreven, die het gevolg zijn van alles wat we maken of aanpassen in onze leefomgeving. Op basis van een MER beslist de opdrachtgever of ze wel of niet akkoord gaan met een voorstel. Stiekem gaat er dus ook een belangrijk bestuurlijk spoor mee gemoeid, wat het werk altijd spannend houdt.”

Impact op onze leefomgeving

"Het creëren van impact op de leefomgeving, het oplossen van complexe ruimtelijke problemen, het werken in teamverband en het feit dat ik vanuit mijn eigen expertise mensen bescherm tegen toenemende problematieken rondom klimaatverandering zijn voor mij de hoogtepunten van mijn werk als civiel ingenieur."
 

Kom je ook Civiele Techniek studeren?

Natuurlijk willen we allemaal droge voeten houden en ons soepel van punt A naar punt B verplaatsen wanneer dat nodig is. Tegelijkertijd streven we naar het behoud of zelfs de verbetering van onze levenskwaliteit. Dat is waar civiele techniek om de hoek komt kijken. Het is geweldig om deel uit te maken van iets wat dat mogelijk maakt, toch? In deze sector werk je samen veel verschillende mensen, elk met een eigen persoonlijkheid of uniek specialisme. Dat maakt het werken in de civiele techniek zo boeiend; het is echt een vakgebied dat draait om de synergie tussen mens & techniek.