Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Jij hebt interesse in de gebouwde omgeving. Bij de hbo-opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling, ook wel Bouwmanagement en Vastgoed genoemd, leer je gebieden en gebouwen ontwerpen, ontwikkelen en beheren.

Er is een grote vraag naar starterswoningen. Dit zet de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen onder druk. Met je creatieve, zakelijke én technische talent en kennis over built environment maak jij een plan voor nieuwe woningen. Bijvoorbeeld een nieuwe bestemming voor een kantoorpand. Je berekent wat het kost en oplevert. Als regisseur ruimtelijke ontwikkeling bepaal jij mede hoe een locatie, wijk of stad eruit ziet.

Je ontwikkelt je tot professional in de wereld van locatie- en gebiedsontwikkeling. Je bedenkt, ontwerpt en realiseert de inrichting van een wijk of stad. Hierbij zie en benut je kansen. Je maakt gebruik van je technische, economische, juridische en bouwkundige kennis over ruimtelijke ontwikkeling.

De opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling werkt nauw samen met bedrijven. Je krijgt praktijkopdrachten en gastcolleges van hbo-professionals uit het werkveld. Je volgt vakken als stedenbouw en bouwkunde. Maar ook economie, management en recht. Het is een multidisciplinaire opleiding die vakgebieden combineert. Je leert samenwerken, adviseren en overtuigen.

Na de Ruimtelijke Ontwikkeling opleiding ben je ingenieur en krijg je de titel Bachelor of Science.

Typerend voor deze opleiding

Zeer intensieve samenwerking met het werkveld
Behandeling van zowel de ontwikkeling als het beheer van gebieden en vastgoed
Kleinschalig met persoonlijke aandacht voor de student
Een mix aan studenten van havo, vwo en mbo

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Na je studie Ruimtelijke Ontwikkeling ga je aan de slag als (junior)gebieds- of vastgoedontwikkelaar. Je werkt straks als adviseur of bij een projectontwikkelaar. Als vastgoedbeheerder bij een woningcorporatie, belegger, zorginstelling, universiteit of als beleidsmedewerker bij een gemeente of provincie.

Je kunt ook eigen baas worden binnen de built environment. Je hbo-diploma is een prima basis voor het starten van je eigen onderneming. Of je studeert door bij de universiteit om bijvoorbeeld je mastertitel te halen in real estate. Je vergroot hiermee de kans op hogere functies.

Je start als junior en groeit door naar onderstaande functies.

Wat kun je met de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Projectontwikkelaar

Je bent verantwoordelijk voor de projectontwikkeling van een locatie of gebied. Je bepaalt de invulling met woningen, winkels of bedrijven. Je stelt een projectplan op en berekent de kosten. Vanzelfsprekend onderhoud je de contacten met alle betrokkenen. Je toetst of de plannen haalbaar zijn. En je ziet toe op de realisatie.

Vastgoedmanager of -beheerder

Je geeft leiding aan de afdeling vastgoedbeheer van een organisatie. De verantwoordelijkheid voor onderhoud, beheer of verhuur van bijvoorbeeld woningen of bedrijfspanden ligt bij jou. Hiervoor sluit je de benodigde contracten af. Je ontwikkelt strategisch beleid voor het vastgoed: de inzet, waarden en prijzen.

Beleidsmedewerker of -adviseur

Je adviseert bedrijven of gemeentes over locatie- en gebiedsontwikkeling. Bij het verlenen van vergunningen en het maken van plannen voor stadsuitbreiding of -vernieuwing. Je doet onderzoek en brengt advies uit. Of je zet je expertise in voor de ontwikkeling of het beheer van vastgoed.

Procesmanager

Je geeft sturing aan processen. Voert de regie, bewaakt de planning en het budget. Je stuurt op een goed eindresultaat binnen een gestelde termijn.

Wat wordt er van jou verwacht

Jij wilt Ruimtelijke Ontwikkeling studeren. Je bent creatief, innovatief én zakelijk. Je hebt interesse in de technische, juridische en financiële aspecten, maar beseft het belang van de sociaal maatschappelijke context. Samenwerken en adviseren gaan je gemakkelijk af. Een complexe opdracht is voor jou een uitdaging. Als spin in het web tussen architect of bouwkundige, eindgebruiker en investeerder, weet je mensen mee te krijgen in je plannen.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Jij wilt na je bacheloropleiding Ruimtelijke Ontwikkeling verder studeren. Volg bijvoorbeeld een masteropleiding aan een universiteit. Zoals een Master of Real Estate bij ASRE in Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijks Universiteit Groningen, TIAS Tilburg etc. Of de Master of Science in Architecture, Building and Planning. Of je kiest in overleg met je werkgever een post-hbo opleiding in deeltijd. Bijvoorbeeld bij Neprom. De Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen.

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Joep Kleijngeld

Door een stage in het eerste jaar doe je veel waardevolle kennis op, waar je tijdens je opleiding veel aan hebt.

Verder lezen

Aan de slag met Brabants Erfgoed

De loods was een bouwval, maar de stagiairs zagen door het puin heen de potentie.

Verder lezen

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

Bij de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat elk studiejaar uit 2 semesters. In de eerste week stel je samen met docenten en professionals uit het werkveld persoonlijke organisatiedoelen op. In de weken daarna volg je theoretische vakken. Vervolgens pas je deze kennis toe in een multidisciplinair praktijkproject in samenwerking met docenten en het werkveld. De laatste week reflecteer en evalueer je op inhoud en relatie. De gehele periode werk je ook aan je persoonlijke ontwikkeling.

Internationaal

Binnen het werkveld krijg je te maken met een diversiteit aan culturen. Daarom besteedt de opleiding aandacht aan internationale en interculturele aspecten. Zoals een workshop Intercultural Awareness, internationale studiereizen en opdrachten vanuit een internationaal perspectief. Vanaf het derde jaar heb je de mogelijkheid om je stage of minor in het buitenland te doen. Door deze internationale ervaring kun je makkelijk communiceren met verschillende personen met een andere achtergrond.

Jaar 1

In het eerste jaar wordt de theorie van Ruimtelijke Ontwikkeling behandeld. Op technisch, financieel en juridisch gebied en stedenbouwkundig ontwerp. Daarbij word je voorbereid op het project met bouwbedrijf Heijmans en jouw zelf te kiezen stage van 10 weken. Naast de kernvakken volg je ook ondersteunende vakken. Zoals omgaan met data en statistiek en Engels.

Belangrijke vakken:

 • Integrale bouwtechniek
 • Vooronderzoek bij ontwerp
 • Verkavelen en grondexploitatie
 • Bouwkundig rapport maken

Jaar 2

In het tweede jaar staat bij blok 1 en 2 het thema herbestemming en beheren centraal. In blok 3 en 4 is dat gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt de theorie van de juridische, financiële, ontwerpende en technische context behandeld. Je werkt aan projecten samen met externe opdrachtgevers en actuele vraagstukken. Ondersteunende vakken zijn vastgoedrekenen, Engels en netwerken & acquisitie.

Belangrijke vakken:

 • Juridische context vastgoed
 • Opname en taxatie
 • Concept- en gebiedsontwikkeling
 • Ondernemingsfinanciering en recht

Jaar 3

In jaar 3 loop je de eerste 20 weken stage bij een zelf te kiezen organisatie in Nederland of in het buitenland. Denk aan een projectontwikkelaar, gemeente, vastgoedbedrijf of een stedenbouwkundig advies- of ontwerpbureau. Maar ook een woningbouwcorporatie of makelaarskantoor. Na je stage volg je in blok 3 verdiepende vakken. In deze periode bereid je je voor op het multidisciplinaire project. Een project waar je in blok 4 aan gaat werken. Waarbij je een keuze maakt uit beschikbare thema's.

Belangrijke vakken:

 • Aanbesteding van projecten
 • Fiscaal juridische aspecten bij projectontwikkeling
 • Sustainable real estate development (Engelstalig)
 • Stage
 • Specialisaties

Jaar 4

In het laatste jaar volg je een minor die past bij je interesse. Je kunt een minor volgen bij Avans, een andere hogeschool of in het buitenland. Het laatste halfjaar ga je afstuderen. Je doet intensief onderzoek bij een privaat of publiek bedrijf naar een zelf opgestelde vraag- of probleemstelling. Dit doe je samen met een andere student van ruimtelijke ontwikkeling of een andere academie. Na bijna 4 jaar studie kun je laten zien dat je over de benodigde vaardigheden en kennis beschikt.

Afstudeerproject Inclusieve beslisboom
Optimale circulaire samenwerking in verduurzaming woningen

Belangrijke activiteiten:

 • Minor
 • Afstuderen

Specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Specialisatie De energieleverende bebouwde omgeving

In jaar 3 kun je deze specialisatie volgen. In 2050 moet de bebouwde omgeving energieneutraal zijn. Dat lijkt ver weg, maar de bouwsector moet hier nu al op inspelen.

Een enorme uitdaging, zeker als je je bedenkt dat de bebouwde omgeving nu ongeveer 40% van alle broeikasgassen uitstoot. Er zijn dus innovaties nodig op gebieds- en gebouwniveau. Bovendien moeten duurzame concepten als Smart City, gasloze wijken en nul-op-de-meter-woningen op grote schaal toegepast worden.

Naast technische innovaties zijn ook andere zaken belangrijk, zoals het creëren van draagvlak bij de gebruikers van een gebied of gebouw. En een optimale samenwerking tussen de uitvoerende bedrijven. Bovendien mogen de kosten niet de pan uit rijzen. Al deze onderwerpen komen samen in de minor.

In de eerste 10 weken maak je een projectplan voor een opdrachtgever. Je doet dit in een groep met 7 medestudenten. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. De tweede 10 weken werk je je project binnen het thema energie verder uit. Hierbij werk je ook individueel aan deelvragen. Het is een multidisciplinair project: je werkt samen met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. Samen lossen jullie een probleem op voor een bedrijf. Experts van Avans begeleiden je, maar natuurlijk maak je ook gebruik van de expertise van de opdrachtgever.

Specialisatie Duurzaam hergebruik van materialen

In jaar 3 kun je deze specialisatie volgen. Grondstoffen en fossiele energiebronnen raken op. Daarom stimuleert de overheid bouwbedrijven om meer circulair te denken en te doen.

Maar de bouwsector is conservatief. En circulair werken in de bouw zorgt voor dilemma's: Hoe richten we onze bebouwde omgeving in? Moeten we alle traditionele materialen zoals baksteen, beton en staal zomaar aan de kant zetten en vervangen door nieuwe, duurzame materialen? Of moeten we de gebruikte materialen juist een tweede leven geven?

Binnen de specialisatie Duurzaam hergebruik van materialen werk je aan deze vraagstukken, zodat je na je studie goed voorbereid aan de slag kunt. In de eerste 10 weken bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Daarna werk je 10 weken samen met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling aan het project Duurzaam hergebruik. In een groep van 8 los je een probleem op voor een bedrijf.

Specialisatie Klimaatverandering in de openbare ruimte

In jaar 3 kun je deze specialisatie volgen over de effecten van klimaatverandering op de ruimtelijke ontwikkeling, de weg- en waterbouw en de bebouwde omgeving. Met een focus op de rol van techniek.

Er staat een actuele praktijkcasus centraal, waarin klimaatverandering problemen veroorzaakt in de openbare en bebouwde omgeving in een regio of gemeente. Je gaat in gesprek met een civiel of bouwkundig ingenieursbureau, het waterschap, de gemeente of provincie en woningcorporaties. Kortom, met organisaties die met elkaar moeten samenwerken om duurzame oplossingen te vinden om de klimaatverandering tegen te gaan. Jouw inzet helpt hen daarbij.

In de eerste 10 weken bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Vervolgens werk je 10 weken met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling aan het project Klimaat. Met een groep van 7 medestudenten los je een probleem op voor een bedrijf.

Specialisatie Verduurzaming bestaande infrastructuur en bebouwing

In jaar 3 kun je deze specialisatie volgen over een van de grootste ruimtelijke uitdagingen van deze tijd: de herontwikkeling en herbestemming van vastgoed en infrastructuur. Zo duurzaam mogelijk.

Daarmee bedoelen we het toekomstbestendig maken van de bebouwde omgeving met oog voor kwaliteit, onderhoudsvriendelijkheid en flexibiliteit.

In de eerste 10 weken van de specialisatie bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Daarna werk je 10 weken aan het project Verduurzaming bestaande infrastructuur en bebouwing. Dat doe je met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling. Samen met hen los je een probleem op voor een bedrijf.

Specialisatie Well-being: de mens in de gebouwde omgeving

In jaar 3 kun je deze specialisatie volgen over het bouwen aan een groene, gezonde, duurzame omgeving, waarin mensen prettig en veilig kunnen wonen en leven.

Onderwerpen als binnenklimaat, binnenstedelijk klimaat, 'frisse' scholen, healing environment, gezond in de stad, fijnstof, geluid, licht, temperatuur en levensloopbestendig bouwen komen hierbij aan bod. Je focust je op het verbeteren van het leef- en leerklimaat in een school of het leefklimaat in een woonwijk. Je werkt aan vraagstukken als: 'Wat is het geluidsniveau van een ruimte en hoe is dit te verbeteren voor betere leerprestaties?' Of: 'Hoe kunnen we verkeersroutes in een wijk duurzaam verbeteren en hoe beïnvloedt dat de leefbaarheid?'.

In de eerste 10 weken van de specialisatie bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling werk je vervolgens 10 weken aan het project Well-being. Samen met hen los je een probleem op voor een bedrijf.

Minor BIM, digitalisering en virtueel bouwen

In jaar 4 kun je deze minor volgen. Building Information Modelling (BIM), digitalisering en virtueel bouwen zijn dé actuele ontwikkelingen in de sector.

We staan daar voor enorme uitdagingen op het gebied van kwaliteit en kwantiteit. Daarom moeten we sterk innoveren. Jij wilt na je studie aan de slag in deze sector. Zorg dan dat je kunt BIM'en! Dat gaat niet alleen om technische vaardigheden, maar ook om vaardigheden op het gebied van samenwerken, communiceren, informatiemanagement, modelleren en plannen.

Je gaat 3 praktijkdagen per week aan de slag bij een bedrijf dat erkend koploper is in BIM, digitalisering en virtueel bouwen. Daarnaast staat 1 dag in het teken van BIM-tools. Je leert werken met passende systemen en software. En elke week is er 1 dag op school met workshops van docenten en andere BIM-experts.

Minor Bouwtechnische Bedrijfskunde

In jaar 4 kun je deze minor volgen. Voor diegenen die zich willen bekwamen in de uitvoering van projecten in de bouw of de civiele sector. Het is druk in de bouw! En dat is een understatement.

Daarom is nu het moment om veranderingen in de bouw- en infrasector door te voeren. Zo wordt deze sector niet alleen aantrekkelijker, maar krijgt hij ook het professionele karakter dat hij verdient.

In de minor Bouwtechnische Bedrijfskunde concentreren we ons op de uitvoerende kant van de bouw- of infrasector. Er komt zoveel kijken bij de voorbereiding en de realisatie van een bouwproject, kunstwerk of wegtraject! We hebben gemerkt dat dit deel in de diverse opleidingen onvoldoende aandacht krijgt. Terwijl dit wel nodig is om straks succesvol te kunnen werken bij aannemers, opdrachtgevers, adviesbureaus of in jouw eigen onderneming. Je leert dit in deze minor.

Minor Circulair Constructief Ontwerpen

In jaar 4 kun je deze minor volgen. De bouw en infra sector ontwerpt verschillende soorten constructies. Je herkent vast de voorbeelden van draagconstructies bij gebouwen.

Achter ieder constructief ontwerp zitten constructeurs die ervoor zorgen dat de stabiliteit, stijfheid en sterkte van deze ontwerpen is gewaarborgd. Als je altijd al hebt willen weten wat een constructeur voor werkzaamheden uitvoert en als je deze functie in de toekomst wilt gaan uitoefenen, dan is deze minor een hele goede keuze voor jou.

In de minor Circulair Constructief Ontwerpen leer je hoe een constructeur te werk gaat en wat de onderdelen zijn waar hij of zij rekening mee moet houden. Je krijgt een verdieping van je constructieve kennis uit de eerste jaren van je opleiding op het gebied van de materialen staal, beton, hout en metselwerk en de bijbehorende grondmechanische aspecten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de duurzame en circulaire toepassing van de verschillende materialen, zodat je toekomstgerichte constructies kunt gaan ontwerpen.

Dus als je in de toekomst als constructief ontwerper wilt gaan werken of hierin wil door gaan studeren is de minor Circulair Constructief Ontwerpen dé minor voor jou!

Minor CO2-negatief ontwerpen

In jaar 4 kun je deze minor volgen. Ontwerpend onderzoeken met snel hernieuwbare materialen. Daar gaat het in deze minor over. De klimaatverandering is het zorgenkindje van onze tijd.

Willen we voorkomen dat de aarde buitensporig opwarmt, dan moeten we oplossingen verzinnen om CO2, en wellicht andere broeikasgassen, uit de atmosfeer halen. Dit is niet alleen een zorg voor wetenschappers en politici maar voor iedereen, ook voor diegenen die de gebouwde omgeving ontwerpen.

Deze minor is opgezet samen met het lectoraat Biobased Bouwen. Je maakt kennis met de mogelijkheden die je hebt als toekomstig stedelijk planner, projectontwikkelaar, aannemer, constructeur, bruggenbouwer, kunstenaar, architect, etc. om bij te dragen aan een betere toekomst voor de planeet en haar bewoners.

Biobased bouwen

Minor Disruptive Events: (Inter)national Disaster, Migration and Resilience (Engelstalig)

In jaar 4 kun je deze minor volgen. Gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact hebben je interesse. Zoals een overstroming, kernramp of orkaan. Je gaat op zoek naar een juiste aanpak.

Samenlevingen worden al sinds mensenheugenis geconfronteerd met heftige, verstorende gebeurtenissen: disruptive events. Vloedgolven, aardbevingen, ebola, Q-koorts, varkenspest, oorlogen en aanslagen. Het zijn gebeurtenissen die we niet of nauwelijks zien aankomen. Een disruptive event heeft een grote impact op de samenleving en vraagt om snel en overtuigend ingrijpen. In deze minor krijg je inzicht in de dynamiek en het krachtenveld van disruptive events.

Buiten de grenzen van je vakgebied

Voor de aanpak van een disruptive event is politieke steun nodig. Maar ook het vertrouwen van burgers, geschikte opvanglocaties, een juiste infrastructuur, medische en sociale zorg, een veiligheidsplan en goede communicatie. Disruptive events vragen om een brede aanpak. Daarom treed je in deze minor buiten de grenzen van je eigen vakgebied en ga je samen met studenten van verschillende opleidingen op zoek naar oplossingen.

Minor Drowning Cities (Engelstalig)

In jaar 4 kun je deze minor volgen. De Nederlandse aanpak van waterproblemen in stedelijke woongebieden is wereldberoemd. In deze Engelstalige minor onderzoek je wat de 'Dutch approach' inhoudt.

In de 'Dutch approach' staan duurzaamheid, ruimte voor de rivier, building with nature en het poldermodel voor overleg centraal. Je leert hoe je dit toepast op een internationaal project, waarbij je rekening houdt met cultuurverschillen en sociaal-economische aspecten. Je ontwikkelt zo je technische én interculturele vaardigheden.

Je volgt workshops met onderwerpen die van belang zijn voor de uitvoering van het project. De workshops komen tot stand in samenwerking met bedrijven en lectoraten.

Voorbeelden zijn:

 • Dutch approach in waterbeheer
 • Innovatief ontwerpen
 • Iconische architectuur en infrastructuur
 • Werken in andere culturen
 • Wet- en regelgeving
 • Visualiseren

Daarnaast werk je in een groep aan het project, waarbij experts je begeleiden. Jij kiest als student een rol, bijvoorbeeld ontwerper, bestuurder, beheerder of gebruiker. Vanuit die rol ga je aan de slag binnen het project. Je werkt samen met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. Multidisciplinair dus. Je sluit de minor af met een online symposium.

Minor ULL: Stad van de Toekomst

In jaar 4 kun je deze minor volgen. Voor studenten die geïnteresseerd zijn in de toekomst van steden zoals gebiedsontwikkeling en/of beheer. En dat ook direct willen toepassen op een concreet gebied.

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Meeloopdag

Je hebt je al verdiept in een opleiding en meegedaan aan een proefstudeerdag. Nu wil je de knoop doorhakken en checken of deze opleiding de juiste is. Meld je dan aan voor een meeloopdag.

Na je aanmelding neemt een student contact met je op. Jullie spreken samen af wanneer je naar Avans komt. De student vertelt je vooraf wat je die dag te wachten staat. Je volgt bijvoorbeeld een college, schuift aan bij het werken aan groepsopdrachten en gaat mee lunchen. Stel deze dag al je vragen zodat je na afloop genoeg informatie hebt om te beslissen of de opleiding en Avans bij je passen.

Student Cynthia vertelt
Aanmelden

Toelatingseisen Ruimtelijke Ontwikkeling

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans.

21+ Toets

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan alle toelatingseisen. Maar je hebt wel een passend opleidingsprofiel. Je kunt in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een toelatingsonderzoek. Je neemt dan vóór januari contact met ons op.

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Meld je aan in Studielink

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 mei 2023

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.209,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 8.452,- 2022 - 2023
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024

Aanvullende kosten

De bijkomende kosten zijn gemiddeld 500 euro per jaar. Voor boeken, dictaten, printen en kopiëren. En voor een licentie op Hogeschooltaal en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, -helm en -vest.

Een laptop is niet verplicht. Kies je er wel voor, dan zijn de kosten voor jouw rekening. Dat geldt ook voor excursies tijdens de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling.

Locatie

Rondje Cobbenhagenlaan

Professor Cobbenhagenlaan

Professor Cobbenhagenlaan 13
5037 DA Tilburg

Studeren in Tilburg

Proef alvast de sfeer van Tilburg. Avansstudent Vincent neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50