Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Na de opleiding Bouwkunde werk je aan het toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving. Thema's als klimaat, energieverbruik, grondstoffen en dichte bebouwing vragen om creatieve professionals.

Het aanbod aan projecten waaraan je kan werken als bouwkundige is oneindig. Iemand wil een duurzaam huis bouwen. Dan ben jij na je hbo Bouwkunde de tekenaar die meewerkt aan de woning van de toekomst. Of misschien ben je juist wel degene die het ontwerp van de architect in een bouwtechnische- of constructietekening uitwerkt. En detailtekeningen, berekeningen, beschrijvingen en begrotingen maakt.

Ook grote organisaties kunnen bij jou terecht: de gemeente laat een stationshal renoveren en jij plant de voorbereiding en uitvoering van de verbouwing. Organisaties kunnen jouw bouwkundig, technisch en economisch inzicht goed gebruiken.

Tijdens en na een bouwkundige opleiding ontdek je wat goed is en wat niet. Je maakt met een bouwbedrijf een ontwerp voor woningen en leert naar de vorm van de wijk te kijken. Een bouwkundige berekent isolatie, verdiept zich in constructies en kijkt naar het bouwproces én welke technieken er zijn. Ben je geslaagd, dan ben je ingenieur met de titel Bachelor of Science (BSc).

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Duaal bachelor

Typerend voor deze opleiding

Nauw contact met grote en middelgrote bouwbedrijven
Hoge ambitie in duurzaamheid bij alle aspecten van het bouwen
Studenten worden gecoacht in hun professionele ontwikkeling
Ligt dicht bij de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en switchen is mogelijk

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

De vraag naar personeel is hoog. Met jouw waardevolle diploma en een actieve houding gaat de wereld van bouwkunde voor je open. Volgens de landelijke HBO-Monitor vinden afgestudeerden na hbo Bouwkunde al snel een baan. Je kunt veel kanten op. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag als tekenaar bij een architectenbureau. Of je vertaalt als bouwtechnisch ontwerper het ontwerp van de architect naar een bouwtechnisch ontwerp. Jij bent straks constructeur bij een constructiebureau of werkt als werkvoorbereider bij een aannemer. Als je toekomst ziet in projectontwikkeling, dan start je als projectmedewerker bij een bouwbedrijf, bouwmanagementbureau of woningbouwvereniging. Met wat meer ervaring kun je doorgroeien tot projectleider.

Na jouw studie kun je ook terecht bij gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat. Bijvoorbeeld bij de Dienst Stadsontwikkeling of Bouw- en Woningtoezicht. Je werkt daar als technisch adviseur. Of je kiest voor een gespecialiseerde, commerciële functie. Bijvoorbeeld als inkoper of accountmanager bij toeleveringsbedrijven. Het kan ook zijn dat je eigen baas wilt worden. Dan start je jouw eigen bouwtechnisch bureau.

Wat kun je worden met Bouwkunde

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Assistent ontwerper

Als assistent ontwerper werk je schetsplannen van een architect uit in voorlopige en definitieve ontwerpen.

BIM modelleur

Je maakt een 3D-model van een gebouwontwerp en werkt daarbij nauw samen met verschillende bouwpartners. In dit zogenaamde BIM-model leg je veel gegevens vast over het gebouw.

BIM coördinator

De samenwerking met bouwpartners coördineer je in een BIM model. Je stemt met partijen af en controleert of afspraken worden nagekomen.

Tender manager

Je bent verantwoordelijk voor de inschrijvingen en offertes van jouw bedrijf bij aanbestedingen, met het doel om opdrachten binnen te halen. Bij grotere opdrachten geef je hierin leiding aan jouw team.

Uitvoerder

Na een start als assistent, ben je later uitvoerder. Je bent betrokken bij de realisatie van een gebouw, al bij het ontwerp doen ze een beroep op jou. Je bepaalt de prijs, overlegt met alle partijen en coördineert de daadwerkelijke uitvoering. Je zit er bovenop. Van het begin tot het eind.

Calculator

Als calculator bereken je de kostprijs van een bouwproject. Dat doe je op basis van bestek, tekeningen en een technische omschrijving. Je maakt begrotingen en draagt alternatieven aan. Je vraagt offertes aan bij ondernemers en leveranciers. En neemt bestektekeningen door.

Tekenaar bij architectenbureau

Jij brengt samen met de architect een ontwerp of plan tot leven. Je ontwerpt gebouwen die functioneel zijn en de juiste uitstraling hebben. Je kunt doorgroeien naar hoofdtekenbureau of bestekschrijver. Je kunt met een aanvullende masteropleiding architect worden.

Bouwtechnisch ontwerper

Je vertaalt het ontwerp van een architect in een gedetailleerd technisch ontwerp dat slim in elkaar zit. Je specialiseert je in het technische ontwerp van een gebouw. Jouw werk gaat ook over uitvoeringstechnieken en bouwkosten.

Constructeur

Je concentreert je op de draagconstructies van een gebouw. Je leert detailtekeningen maken en berekeningsmethoden toepassen. Je krijgt ook te maken met uitvoeringstechnieken en bouwkosten. Later groei je door naar functies als hoofdconstructeur.

Werkvoorbereider

Jij zorgt voor het binnenhalen en voorbereiden van werk. Je vergadert en onderhandelt. En hebt kennis van de werkzaamheden op de bouwplaats. Je maakt tekeningen, planningen of begrotingen voor een bouwwerk. Koopt materialen in en stelt offertes op.

Projectmedewerker

Jij ziet toekomst in de projectontwikkeling. Je denkt na over nieuwe bouwplannen. Je werkt bij een bouwbedrijf met een aparte afdeling projectontwikkeling. Bij een bouwmanagementbureau of bij een woningbouwvereniging. Met meer ervaring kun je projectleider worden. Uitvoerder, bedrijfsleider of calculator.

Wat wordt er van jou verwacht

Als bouwkundig ontwerper weet je wat belangrijk is bij gebouwontwerpen. Als bachelor in Bouwkunde zie je uitdaging in het herbestemmen van gebouwen. Je past nieuwe bouwmethodieken toe. Bij het ontwerp probeer je energie te besparen. Je maakt gebruik van duurzame biobased materialen en denkt mee over sloop, demontage en hergebruik in de toekomst.

Al voor het bouwen, werk je met een team van opdrachtgevers, ontwikkelaars, ontwerpers, adviseurs, uitvoerende bedrijven en liefst ook eindgebruikers.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Jij wilt na je hbo opleiding Bouwkunde verder studeren. Dat kan. Bijvoorbeeld aan de Technische Universiteit Eindhoven. Of je gaat naar een Academie van Bouwkunst. Je kunt verder met een masteropleiding en wordt vrij architect. Een bedrijfskundige opleiding is ook een goede keuze. Of je werkt en kiest in overleg met je werkgever een post-hbo-opleiding. Je gaat dan een dag per week naar school. Bijvoorbeeld bij de constructeursopleiding.

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Roel van den Berg en Tim Vissers

Door mijn opleiding vind ik makkelijk aansluiting bij technische mensen in een bedrijf.

Verder lezen

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

In de eerste 2 jaar van de opleiding wordt een brede bouwkundige basis aangeboden. Daarna ga je je meer specialiseren. Je kiest in welk beroepenveld je stage wilt doen en welk vakkenpakket en projectthema het beste bij je past. In het vierde jaar is er ruimte voor een minor naar keuze. Tijdens de minor bereid je het onderwerp van jouw afstudeerproject voor en zoek je hier een bedrijf bij, waarna je in het laatste half jaar van de studie afstudeert in een van de afstudeerateliers naar keuze.

Jaar 1

In het eerste kwartaal volg je 3 bouwkunde vakken en bereid je je voor op het project dat daarna volgt. Tijdens het project zijn er nog enkele ondersteunende cursussen. In het derde kwartaal opnieuw een blok met vakken en de voorbereiding van een praktijkstage, die je in het laatste kwartaal op de bouw gaat doorlopen. Verder zijn er cursussen Engels en wiskunde en is coaching in het programma opgenomen en is er zelf in te vullen ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Belangrijke vakken:

 • Professionele ontwikkeling
 • Locatiegericht ontwerpen
 • Constructie 1
 • Uitvoeringsanalyse

Jaar 2

Dit jaar zijn er 2 vergelijkbare semesters met daarin eerst belangrijke vakken en daarna het project. De semesters beginnen met een vooruitblik en worden afgerond met evaluaties. De persoonlijke ontwikkeling is in dit jaar gericht op beroepsoriëntatie, stagekeuze, jouw plaats in het werkveld en je persoonlijke ambities.

Belangrijke vakken:

 • Professionele Ontwikkeling
 • Project utiliteit
 • Utiliteitsbouw
 • Klimaatontwerp
 • Bouwmanagement en recht

Jaar 3

Voorafgaand kies je een stagebedrijf in de branche waar je aan de slag wilt. De stage doe je in de eerste helft van jaar 3. Daarna doorloop je de specialisatiefase. Je kiest een projectthema en het vakkenpakket Ontwerpen, Specificeren of Realiseren. Dit zijn 3 cursussen over architectuur, bouwtechniek of bouwuitvoering. Net als in jaar 1 en 2 begin je met de vakken en projectvoorbereiding. Het project is multidisciplinair. Je werkt samen met studenten van verschillende opleidingen.

Belangrijke vakken:

 • multi-disciplinair project
 • beroepspecifieke stage
 • realiseren in historical perspective
 • ontwerp met bouwtechniek 21e eeuw

Jaar 4

In de eerste helft van dit jaar doorloop je een minor naar keuze, intern, elders in Nederland of misschien zelfs in het buitenland! Tijdens deze periode bereid je je ook voor op het afstuderen. Je zoekt een onderzoek- of ontwerpsopdracht en een bedrijf dat hiervoor opdrachtgever wil zijn en jou begeleidt. De begeleiding vanuit de academie gebeurt in ateliers van een bepaald vakgebied zoals architectuur, of met een bepaald thema, bijvoorbeeld Herbestemming.

Afstudeerproject Biobased Sandwichpaneel
Afstudeerproject ontwikkelvisie natuur als basis stedenbouwkunde

Specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Specialisatie Verduurzaming bestaande infrastructuur en bebouwing

Deze specialisatie gaat over een van de grootste ruimtelijke uitdagingen van deze tijd: de herontwikkeling en herbestemming van vastgoed en infrastructuur. Het liefst zo duurzaam mogelijk.

Daarmee bedoelen we het toekomstbestendig maken van de bebouwde omgeving met oog voor kwaliteit, onderhoudsvriendelijkheid en flexibiliteit.

In de eerste 10 weken van de specialisatie bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Daarna werk je 10 weken aan het project Verduurzaming bestaande infrastructuur en bebouwing. Dat doe je met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling. Samen met hen los je een probleem op voor een bedrijf.

Specialisatie Klimaatverandering in de openbare ruimte

Deze specialisatie gaat over de effecten van klimaatverandering op de ruimtelijke ontwikkeling, de weg- en waterbouw en de bebouwde omgeving. De focus ligt op de rol van de techniek daarin.

Er staat een actuele praktijkcasus centraal, waarin klimaatverandering problemen veroorzaakt in de openbare en bebouwde omgeving in een regio of gemeente. Je gaat in gesprek met een civiel of bouwkundig ingenieursbureau, het waterschap, de gemeente of provincie en woningcorporaties. Kortom, met organisaties die met elkaar moeten samenwerken om duurzame oplossingen te vinden om de klimaatverandering tegen te gaan. Jouw inzet helpt hen daarbij.

In de eerste 10 weken bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Vervolgens werk je 10 weken met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling aan het project Klimaat. Met een groep van 7 medestudenten los je een probleem op voor een bedrijf.

Specialisatie Well-being: de mens in de gebouwde omgeving

Deze specialisatie gaat over het bouwen aan een groene, gezonde, duurzame omgeving, waarin mensen prettig en veilig kunnen wonen en leven.

Onderwerpen als binnenklimaat, binnenstedelijk klimaat, 'frisse' scholen, healing environment, gezond in de stad, fijnstof, geluid, licht, temperatuur en levensloopbestendig bouwen komen hierbij aan bod. Je focust je op het verbeteren van het leef- en leerklimaat in een school of het leefklimaat in een woonwijk. Je werkt aan vraagstukken als: 'Wat is het geluidsniveau van een ruimte en hoe is dit te verbeteren voor betere leerprestaties?' Of: 'Hoe kunnen we verkeersroutes in een wijk duurzaam verbeteren en hoe beïnvloedt dat de leefbaarheid?'.

In de eerste 10 weken van de specialisatie bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling werk je vervolgens 10 weken aan het project Well-being. Samen met hen los je een probleem op voor een bedrijf.

Specialisatie Duurzaam hergebruik van materialen

Grondstoffen en fossiele energiebronnen raken op. Daarom stimuleert de overheid bouwbedrijven om meer circulair te denken en te doen.

Maar de bouwsector is conservatief. En circulair werken in de bouw zorgt voor dilemma's: Hoe richten we onze bebouwde omgeving in? Moeten we alle traditionele materialen zoals baksteen, beton en staal zomaar aan de kant zetten en vervangen door nieuwe, duurzame materialen? Of moeten we de gebruikte materialen juist een tweede leven geven?

Binnen de specialisatie Duurzaam hergebruik van materialen werk je aan deze vraagstukken, zodat je na je studie goed voorbereid aan de slag kunt. In de eerste 10 weken bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Daarna werk je 10 weken samen met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling aan het project Duurzaam hergebruik. In een groep van 8 los je een probleem op voor een bedrijf.

Specialisatie De energieleverende bebouwde omgeving

In 2050 moet de bebouwde omgeving energieneutraal zijn. Dat lijkt ver weg, maar de bouwsector moet hier nu al op inspelen.

Een enorme uitdaging, zeker als je je bedenkt dat de bebouwde omgeving nu ongeveer 40% van alle broeikasgassen uitstoot. Er zijn dus innovaties nodig op gebieds- en gebouwniveau. Bovendien moeten duurzame concepten als Smart City, gasloze wijken en nul-op-de-meter-woningen op grote schaal toegepast worden.

Naast technische innovaties zijn ook andere zaken belangrijk, zoals het creëren van draagvlak bij de gebruikers van een gebied of gebouw. En een optimale samenwerking tussen de uitvoerende bedrijven. Bovendien mogen de kosten niet de pan uit rijzen. Al deze onderwerpen komen samen in de minor.

In de eerste 10 weken maak je een projectplan voor een opdrachtgever. Je doet dit in een groep met 7 medestudenten. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. De tweede 10 weken werk je je project binnen het thema energie verder uit. Hierbij werk je ook individueel aan deelvragen. Het is een multidisciplinair project: je werkt samen met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. Samen lossen jullie een probleem op voor een bedrijf. Experts van Avans begeleiden je, maar natuurlijk maak je ook gebruik van de expertise van de opdrachtgever.

Minor CO2-negatief ontwerpen

Ontwerpend onderzoeken met snel hernieuwbare materialen. Daar gaat het in deze minor over. De klimaatverandering is het zorgenkindje van onze tijd.

Willen we voorkomen dat de aarde buitensporig opwarmt, dan moeten we dingen verzinnen om CO2, en wellicht andere broeikasgassen, uit de atmosfeer halen. Dit is niet alleen een zorg voor wetenschappers en politici maar voor iedereen, ook voor diegenen die de gebouwde omgeving ontwerpen.

Deze minor is opgezet samen met het lectoraat Biobased Bouwen. Je maakt kennis met de mogelijkheden die je hebt als toekomstig stedelijk planner, projectontwikkelaar, aannemer, constructeur, bruggenbouwer, kunstenaar, architect, etc. om bij te dragen aan een betere toekomst voor de planeet en haar bewoners.

Biobased bouwen

Minor Bouwtechnische Bedrijfskunde

Een minor voor diegenen die zich willen bekwamen in de uitvoering van projecten in de bouw of de civiele sector. Het is druk in de bouw! Hoewel, dat is een understatement.

Daarom is nu het moment om veranderingen in de bouw- en infrasector door te voeren. Zo wordt deze sector niet alleen aantrekkelijker, maar krijgt hij ook het professionele karakter dat hij verdient.

In de minor Bouwtechnische Bedrijfskunde concentreren we ons op de uitvoerende kant van de bouw- of infrasector. Er komt zoveel kijken bij de voorbereiding en de realisatie van een bouwproject, kunstwerk of wegtraject! We hebben gemerkt dat dit deel in de diverse opleidingen onvoldoende aandacht krijgt. Terwijl dit wel nodig is om straks succesvol te kunnen werken bij aannemers, opdrachtgevers, adviesbureaus of in jouw eigen onderneming. Je leert dit in deze minor.

Minor Circulair Constructief Ontwerpen

De bouw en infra sector ontwerpt verschillende soorten constructies. Jullie herkennen vast de voorbeelden van draagconstructies van gebouwen bij bouwkunde en de kunstwerken bij civiele techniek.

Achter ieder constructief ontwerp zitten constructeurs die ervoor zorgen dat de stabiliteit, stijfheid en sterkte van deze ontwerpen is gewaarborgd. Als je altijd al hebt willen weten wat een constructeur voor werkzaamheden uitvoert en als je deze functie in de toekomst wilt gaan uitoefenen, dan is deze minor een hele goede keuze voor jou.

In de minor Circulair Constructief Ontwerpen leer je hoe een constructeur te werk gaat en wat de onderdelen zijn waar hij of zij rekening mee moet houden. Je krijgt een verdieping van je constructieve kennis uit de eerste jaren van je opleiding op het gebied van de materialen staal, beton, hout en metselwerk en de bijbehorende grondmechanische aspecten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de duurzame en circulaire toepassing van de verschillende materialen, zodat je toekomstgerichte constructies kunt gaan ontwerpen.

Dus als je in de toekomst als constructief ontwerper wilt gaan werken of hierin wil door gaan studeren is de minor Circulair Constructief Ontwerpen dé minor voor jou!

Minor Drowning Cities (Engelstalig)

De Nederlandse aanpak van waterproblemen in stedelijke woongebieden is wereldberoemd. In deze Engelstalige minor onderzoek je wat de 'Dutch approach' inhoudt.

In de 'Dutch approach' staan duurzaamheid, ruimte voor de rivier, building with nature en het poldermodel voor overleg centraal. Je leert hoe je dit toepast op een internationaal project, waarbij je rekening houdt met cultuurverschillen en sociaal-economische aspecten. Je ontwikkelt zo je technische én interculturele vaardigheden.

Je volgt workshops met onderwerpen die van belang zijn voor de uitvoering van het project. De workshops komen tot stand in samenwerking met bedrijven en lectoraten.

Voorbeelden zijn:

 • Dutch approach in waterbeheer
 • Innovatief ontwerpen
 • Iconische architectuur en infrastructuur
 • Werken in andere culturen
 • Wet- en regelgeving
 • Visualiseren

Daarnaast werk je in een groep aan het project, waarbij experts je begeleiden. Jij kiest als student een rol, bijvoorbeeld ontwerper, bestuurder, beheerder of gebruiker. Vanuit die rol ga je aan de slag binnen het project. Je werkt samen met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. Multidisciplinair dus. Je sluit de minor af met een online symposium.

Minor BIM, digitalisering en virtueel bouwen

Building Information Modelling (BIM), digitalisering en virtueel bouwen zijn dé actuele ontwikkelingen in de sector.

We staan daar voor enorme uitdagingen op het gebied van kwaliteit en kwantiteit. Daarom moeten we sterk innoveren. Jij wilt na je studie aan de slag in deze sector. Zorg dan dat je kan BIM'en! Dat gaat niet alleen om technische vaardigheden, maar ook om vaardigheden op het gebied van samenwerken, communiceren, informatiemanagement, modelleren en plannen.

Je gaat 3 praktijkdagen per week aan de slag bij een bedrijf dat erkend koploper is in BIM, digitalisering en virtueel bouwen. Daarnaast staat 1 dag in het teken van BIM-tools. Je leert werken met passende systemen en software. En elke week is er 1 dag op school met workshops van docenten en andere BIM-experts.

Minor Disruptive Events: (Inter)national Disaster, Migration and Resilience (Engelstalig)

Gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact hebben je interesse. Zoals een overstroming, kernramp of orkaan. Samen met studenten uit allerlei vakgebieden ga je op zoek naar een juiste aanpak.

Samenlevingen worden al sinds mensenheugenis geconfronteerd met heftige, verstorende gebeurtenissen: disruptive events. Vloedgolven, aardbevingen, ebola, Q-koorts, varkenspest, oorlogen en aanslagen. Het zijn gebeurtenissen die we niet of nauwelijks zien aankomen. Een disruptive event heeft een grote impact op de samenleving en vraagt om snel en overtuigend ingrijpen. In deze minor krijg je inzicht in de dynamiek en het krachtenveld van disruptive events.

Buiten de grenzen van je vakgebied

Voor de aanpak van een disruptive event is politieke steun nodig. Maar ook het vertrouwen van burgers, geschikte opvanglocaties, een juiste infrastructuur, medische en sociale zorg, een veiligheidsplan en goede communicatie. Disruptive events vragen om een brede aanpak. Daarom treed je in deze minor buiten de grenzen van je eigen vakgebied en ga je samen met studenten van verschillende opleidingen op zoek naar oplossingen.

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Meeloopdag

Je hebt je al verdiept in een opleiding en meegedaan aan een proefstudeerdag. Nu wil je de knoop doorhakken en checken of deze opleiding de juiste is. Meld je dan aan voor een meeloopdag.

Na je aanmelding neemt een student contact met je op. Jullie spreken samen af wanneer je naar Avans komt. De student vertelt je vooraf wat je die dag te wachten staat. Je volgt bijvoorbeeld een college, schuift aan bij het werken aan groepsopdrachten en gaat mee lunchen. Stel deze dag al je vragen zodat je na afloop genoeg informatie hebt om te beslissen of de opleiding en Avans bij je passen.

Student Cynthia vertelt
Aanmelden

Toelatingseisen Bouwkunde

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Deze basiskennis heb je nodig

Je hebt een mbo-diploma. Voor deze opleiding heb je wiskunde B op havo-niveau nodig. Daarmee is de kans dat je de opleiding goed doorloopt het grootst. Volg daarom op het mbo het Keuzedeel Doorstroom HBO Wiskunde voor Techniek. Als er op jouw opleiding al veel aandacht voor wiskunde is, kun je aan je docent vragen of het keuzedeel nuttig is voor jou.

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck.

21+ Toets

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan alle toelatingseisen. Maar je hebt wel een passend opleidingsprofiel. Je komt dan in aanmerking voor een toelatingsonderzoek. Neem vóór januari contact met ons op: Den Bosch of Tilburg.

Voorbereidende programma's

Heb je nog onvoldoende kennis van wiskunde en natuurkunde of twijfel je daar over? Schrijf je dan in een voorbereidende wiskundecursus van Avans Tech; een grotendeels online programma dat je studiesucces op het hbo verhoogt. Met deze cursus wordt je wiskunde- en natuurkundekennis verbeterd voor een goede aansluiting bij de opleiding.  

Voorbereidende wiskundecursus A

In deze cursus wordt vooral het wiskunde- en natuurkundeprogramma nog eens opgefrist, met de nadruk op rekenvaardigheden. Als je nu in het laatste jaar van de havo, het vwo of het mbo zit en je gaat inschrijven bij Avans Hogeschool voor1 van de volgende opleidingen kun je je hiervoor aanmelden.  
•    Bouwkunde
•    Civiele Techniek
•    Bouwtechnische Bedrijfskunde 

Kosten cursus A

Je betaalt voor deze cursus € 300 exclusief kosten voor studiematerialen. 

Boeken

- Douwes en Grasmeijer. Basisvaardigheden wiskunde (vierde druk). Noordhoff. ISBN: 9789001575175. E-book: 9789001575182.
- Broeck, Timmer en Besselink. Basisvaardigheden toegepaste natuurkunde voor het HO (derde druk). Noordhoff. ISBN: 9789001748890. E-book: 9789001748906.

 Aanmelden of vragen stellen

Aanmelden kan vanaf 5 november 2022 tot 30 januari 2023 via deze link. 
Voor vragen over wiskundecursus A kun je contact opnemen met het Academiebureau via dit e-mailadres of telefonisch via 088-5258211. 

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Meld je aan in Studielink

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 mei 2023

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.209,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 8.452,- 2022 - 2023
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024

Aanvullende kosten

Excursies en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bij de opleiding Bouwkunde facultatief. Bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, -helm en -vest. De leermiddelen kosten gemiddeld 500 euro per jaar. Inclusief boeken en dictaten, print- en kopieerkosten. Een laptop is niet verplicht.

Locatie

Rondje Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch

Studeren in 's-Hertogenbosch

Proef alvast de sfeer van 's-Hertogenbosch. Avansstudent Paulien neemt je mee naar de leukste plekjes.
Rondje Cobbenhagenlaan

Professor Cobbenhagenlaan

Professor Cobbenhagenlaan 13
5037 DA Tilburg

Studeren in Tilburg

Proef alvast de sfeer van Tilburg. Avansstudent Vincent neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50