Locatie
Startmaand
Duur
Taal

Na de duale opleiding hbo Bouwkunde werk je aan het toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving. Thema's als duurzaamheid, klimaat en energieverbruik vragen om kritische, creatieve professionals.

Het aanbod aan projecten waaraan je kunt werken als bouwkundige is oneindig. Iemand wil een duurzaam huis bouwen. Dan ben jij na je hbo Bouwkunde duaal de tekenaar die meewerkt aan de woning van de toekomst. Of misschien ben je juist wel degene die het ontwerp van de architect in een bouwtechnische- of constructietekening uittekent. Ook grote organisaties kunnen bij jou terecht: de gemeente laat een stationshal renoveren en jij plant de voorbereiding en uitvoering van de verbouwing. Organisaties kunnen jouw bouwkundig, technisch en economisch inzicht goed gebruiken.

De duale hbo-opleidingen Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde beslaan het hele vakgebied. Het verschil is dat bij Bouwkunde het accent meer ligt op de ontwerpende, berekenende en tekenende kant. En bij Bouwtechnische Bedrijfskunde krijgen de bouwvoorbereiding, uitvoeringsaspecten, bouwkosten en het managen van het bouwproces meer nadruk.

De hbo-opleiding Bouwkunde werkt samen met BouwTalent. Een landelijk initiatief van werkgevers om jongeren naar de bouwsector te halen. Als je dat wilt, biedt BouwTalent jou een overeenkomst aan en word je geplaatst bij een geschikt leerwerkbedrijf.

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Voltijd bachelor
Volg deze opleiding
Opleiding in beeld

Waarom de opleiding Bouwkunde

Praktijkgericht, veel contact met bedrijven binnen de bouwsector
Hoge ambitie in duurzaamheid bij alle aspecten van het bouwen
Coaching bij professionele ontwikkeling
Brede opleiding met mogelijkheden om je te specialiseren

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Met jouw waardevolle diploma en een actieve houding gaat de wereld van de bouwkunde voor je open. Volgens de landelijke HBO-Monitor vinden afgestudeerden na de hbo Bouwkunde gemiddeld binnen 2 maanden een baan. Je kunt veel kanten op. Jouw duale diploma heeft veel meerwaarde, want je hebt al heel wat werkervaring en contacten opgebouwd. Veel duaal studenten blijven werken bij hun leerbedrijf.

Je gaat bijvoorbeeld aan de slag als tekenaar bij een architectenbureau. Of je vertaalt als bouwtechnisch ontwerper het ontwerp van de architect naar een bouwtechnische tekening. Jij bent straks constructeur bij een constructiebureau. Misschien werk je als werkvoorbereider bij een aannemer. Jij ziet toekomst in projectontwikkeling. Dan start je bij een bouwbedrijf, bouwmanagementbureau of woningbouwvereniging als projectmedewerker. Met wat meer ervaring kun je doorgroeien tot projectleider.

Je kunt na het studeren van bouwkunde ook bij de overheid terecht. Bijvoorbeeld als technisch adviseur. Of je kiest voor een gespecialiseerde, commerciële functie bij toeleveringsbedrijven, als inkoper of accountmanager. Of je wilt eigen baas worden en start je eigen bouwtechnisch bureau.

Wat kun je worden met Bouwkunde

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Assistent ontwerper

Als assistent ontwerper werk je schetsplannen van een architect uit in voorlopige en definitieve ontwerpen.

BIM-modelleur

Je maakt een 3D-model van een gebouwontwerp en werkt daarbij nauw samen met verschillende bouwpartners. In dit zogenaamde BIM-model leg je veel gegevens vast over het gebouw.

BIM-coördinator

De samenwerking met bouwpartners coördineer je in een BIM-model. Je stemt met partijen af en controleert of afspraken worden nagekomen.

Tender manager

Je bent verantwoordelijk voor de inschrijvingen en offertes van jouw bedrijf bij aanbestedingen, met het doel om opdrachten binnen te halen. Bij grotere opdrachten geef je hierin leiding aan jouw team.

Uitvoerder

Je begint als assistent. En wordt later uitvoerder. Je bent betrokken bij de realisatie van een gebouw. Er wordt bij het ontwerp al een beroep op je gedaan. Je bepaalt de prijs. Overlegt met alle partijen. En coördineert de daadwerkelijke uitvoering. Je zit er bovenop. Van het begin tot het eind.

Calculator

Als calculator bereken je de kostprijs van een bouwproject. Dat doe je op basis van bestek, tekeningen en een technische omschrijving. Je maakt begrotingen en draagt alternatieven aan. Je vraagt offertes aan bij ondernemers en leveranciers. En neemt bestektekeningen door.

Tekenaar bij een architectenbureau

Je brengt samen met de architect een ontwerp of plan tot leven. Jij ontwerpt gebouwen die functioneel zijn. En de juiste uitstraling hebben. Je kunt doorgroeien naar een hoofdtekenbureau of bestekschrijver. Je kunt met een aanvullende masteropleiding architect worden.

Constructeur

Je concentreert je op de draagconstructies van een gebouw. Je leert detailtekeningen maken en berekeningsmethoden toepassen. Je krijgt ook te maken met uitvoeringstechnieken en bouwkosten. Later groei je door naar functies als hoofdconstructeur.

Bouwtechnisch ontwerper

Je vertaalt het ontwerp van een architect in een gedetailleerd technisch ontwerp. Dat slim in elkaar zit. Je specialiseert je in het technische ontwerp van een gebouw. Jouw werk gaat ook over uitvoeringstechnieken en bouwkosten.

Werkvoorbereider

Je zorgt voor het binnenhalen en voorbereiden van werk. Je vergadert en onderhandelt. En hebt kennis van de werkzaamheden op de bouwplaats. Je maakt tekeningen, planningen of begrotingen voor een bouwwerk. Koopt materialen in. En stelt offertes op.

Projectmedewerker

Jij ziet toekomst in de projectontwikkeling. Je denkt na over nieuwe bouwplannen. Je werkt bij een bouwbedrijf met een aparte afdeling projectontwikkeling. Bij een bouwmanagementbureau. Of woningbouwvereniging. Met meer ervaring kun je projectleider worden. Uitvoerder, bedrijfsleider of calculator.

Wat wordt er van jou verwacht

Als bouwkundig ontwerper weet je wat belangrijk is bij een gebouwontwerp. Als bachelor in Bouwkunde zie je uitdaging in het herbestemmen van gebouwen. Je past graag nieuwe bouwmethodieken toe en hebt oog voor duurzaamheid. Je wilt gebruik maken van duurzame biobased materialen en meedenken over sloop, demontage en hergebruik in de toekomst.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Jij wilt na je duale hbo opleiding Bouwkunde verder studeren. Dat kan bijvoorbeeld aan de Technische Universiteiten of bij een Academie van Bouwkunst, waar je opgeleid wordt tot architect. Een bedrijfskundige opleiding is ook een goede keuze. Of je werkt en kiest in overleg met je werkgever een post-hbo-opleiding. Je gaat dan 1 dag per week naar school. Bijvoorbeeld bij de constructeursopleiding.

Verhalen uit de opleiding

Demi Peters

Het mooie van duaal studeren is dat je veel werkervaring opdoet en je hbo haalt door te leren in de praktijk.

Verder lezen

Adam Asbai Halifa

In mijn afstudeerscriptie combineer ik Bouwkunde met Informatica. 

Verder lezen

Lars Deijkers

Van jongs af aan fascineert de bouw me.

Verder lezen

Opbouw van Bouwkunde

Studieprogramma

De duale opleiding Bouwkunde duurt 4 jaar. Een jaar is verdeeld in 4 modules waarin je werkt aan leeruitkomsten. Daarin staat wat je moet kennen en kunnen. Je bepaalt zelf of je werkend leert of ook nog cursussen op school volgt. Je werkt 3 (soms 4) dagen bij een leerbedrijf waar je de benodigde vaardigheden ontwikkelt.

In jaar 1 oriënteer je je. In jaar 2 kies je een profiel. Vanaf jaar 3 ga je verder specialiseren en verbreden. En in jaar 4 volg je een vrijekeuzemodule en studeer je af.

Jaar 1

In jaar 1 oriënteer je je in de wereld van bouwkunde. Dit begint in blok 1 met een algemene kennismaking met het domein van de gebouwde omgeving. Daarna ga je aan de slag met alle bouwfacetten. Zoals ontwerpen, techniek en managen. Zo ontdek je welke richting bij je past. Je houdt je bezig met architectuur, constructie, bouwfysica, bouwtechniek of je richt je meer op uitvoering. Je krijgt praktijkgericht onderwijs en wordt begeleid door een coach. Zowel bij de opleiding als bij het bedrijf.

Belangrijke thema's: 

 • Algemene kennismaking met de Duurzaam Gebouwde Omgeving
 • Voorlopig ontwerp
 • Definitief ontwerp: aan de slag met constructie, bouwtechniek en bouwfysica
 • Realisatie: aan de slag met de uitvoering

Jaar 2

In jaar 2 maak je een keuze uit 5 profielen: architectonisch ontwerpen, bouwproces ontwerpen, bouwtechnisch ontwerpen, constructief ontwerpen of bouwfysisch ontwerpen. In 2 blokken ga je binnen je profiel bouwkundige kennis en kunde opdoen. In de andere 2 blokken kies je 2 keuzemodules. Bijvoorbeeld gericht op circulair bouwen of projectmanagement. Ook werk je aan je persoonlijke ontwikkeling.

Belangrijke thema's: 

 • 2 blokken binnen je profiel met focus op nieuwbouw en renovatie
 • 2 keuzemodules met focus op duurzaamheid, innovatie, BIM en/of proces

Jaar 3

In jaar 3 van hbo Bouwkunde duaal worden 4 blokken ingevuld met verdiepende, meer specialiserende modules binnen je profiel. Ook is er ruimte om je te verbreden in een keuzemodule. En bouw je verder aan je professionele profiel tijdens de coaching.

Belangrijke thema's: 

 • Constructief toetsen
 • Verdiepen in de bouwkunde
 • Coaching en talentontwikkeling
 • Specialiseren in de bouwkunde

Jaar 4

In jaar 4 volg je een vrijekeuzemodule en studeer je af binnen het bedrijf waar je leert en werkt. In de praktijk dus.

Belangrijke thema's: 

 • Vrijekeuzemodule 
 • Afstuderen

Keuzevrijheid in je studie bij Avans

Bij voltijd- en duale opleidingen van Avans volg je de eerste 1,5 jaar binnen je eigen opleiding onderwijs, zodat je een vaste thuisbasis hebt en de benodigde basiskennis opdoet. Daarna krijg je de mogelijkheid om een groot deel van je resterende opleiding zelf in te vullen. Dit is 25% van de gehele 4-jarige opleiding, je kiest dus in totaal 1 jaar zelf. Dit doe je met (vrijekeuze) modules vanuit je eigen opleiding of andere opleidingen die het beste passen bij wat jij wilt leren. Maar je kunt ook een route volgen die dicht bij je gekozen opleiding ligt en voor verdieping in je vakgebied zorgt. Het maken van deze keuzes doe je niet alleen, je wordt hierbij begeleid door onze studieloopbaanbegeleiders en docenten.

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Toelatingseisen Bouwkunde

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Overige toelatingseisen

Als je via BouwTalent bij een duaal leerbedrijf aan de slag wilt gaan, dan krijg je voorafgaand aan je duale opleiding een intakegesprek bij Bouwtalent. Een positief duaal studieadvies is hierbij vereist. Je kan ook zelf een leerwerkbedrijf aandragen.

Heb je geen relevante werkervaring en geen leerwerkbedrijf, dan begin je met de voltijdpropedeuse. Je volgt dan vanaf jaar 2 de duale studieroute.

Verkorte trajecten

Als je na afronding van de Associate degree Built Environment wilt doorstuderen, kun je instromen in het 2e jaar van Bouwkunde duaal, locatie Tilburg. Jouw bacheloropleiding Bouwkunde (niveau 6) duurt dan nog 2,5 jaar.

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans.

21+ Toets

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je op 1 september 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de 21+ toets. Een onafhankelijk bureau neemt dit toelatingsonderzoek af. Op basis van de uitslag en het intakegesprek krijg je een (bindend) studieadvies.

Je kunt de toets aanvragen via AOB Compaz. Let op: er zijn kosten aan verbonden.

Neem voor meer informatie contact op met onze instroomcoördinator Marian via [email protected].

Praktische informatie Bouwkunde

Aanmelden

Jij voldoet aan de formele toelatingseisen. En kunt worden toegelaten tot het duale traject. Je voert vooraf een persoonlijk gesprek. We kijken samen of je geschikt bent voor een duale opleiding. Krijg je een negatief advies, dan bieden wij geen duale leerovereenkomst aan met een onze leer-werkbedrijven. Je regelt dit dan zelf.

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 juni

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 juni aan.

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 juni 2024

Meld je aan via Studielink

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024
Wettelijk tarief € 2.530,- 2024 - 2025
Instellingstarief € 9.680,- 2024 - 2025

Aanvullende kosten

Reken op gemiddeld € 500 voor leermiddelen zoals boeken, licenties en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, -helm en -vest. De kosten voor deelname aan excursies en een laptop hangen af van de keuzes die je maakt. Voor de dienstverlening van BouwTalent betaal je niets extra's. Bedenk ook dat je vanuit je duale werk natuurlijk wel wat inkomsten krijgt.

Locatie

Rondje Cobbenhagenlaan

Professor Cobbenhagenlaan

Professor Cobbenhagenlaan 13
5037 DA Tilburg

Studeren in Tilburg

Proef alvast de sfeer van Tilburg. Avansstudent Vincent neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding