Programma Avans Duurzaam

Na zes jaar lang programmatisch werken aan duurzame ontwikkeling is deze manier van werken bij Avans inmiddels ‘Het Nieuwe Gewoon geworden’. De vele inzichten die we opdeden over hoe je verandering organiseert, bundelden we in een magazine.

Ons magazine Pionieren met Lef (hier in pdf) biedt inspiratie voor anderen die verandering vormgeven en manieren zoeken om hun organisatie te verduurzamen. Een papieren versie van het magazine is aan te vragen via [email protected].

Green Mirror

Duurzame ontwikkeling is nooit af. Het is een continu proces waarin we met elkaar in gesprek blijven, zoeken, proberen en vooral beleven. De mini-film Green Mirror - Spendidall is een manier om dit te doen. Hij is gebaseerd op de tv-serie Black Mirror en vormt één van de vele toekomstperspectieven over 1 facet van duurzame ontwikkeling, namelijk materialisme. Een korte film die tot de verbeelding spreekt en mooie, taaie vragen oproept: wat gaat de toekomst ons brengen en welke positie wil je als kijker innemen? Een mooi startpunt om over dit thema verder te praten. Benieuwd naar de hele film? Die is op te vragen via dit mailadres.