Jacomine Ravensbergen

Dr. J. (Jacomine) Ravensbergen (vicevoorzitter Avans Hogeschool)

 

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties 

Portefeuille hoofdfunctie

 • De beleidsvelden: onderwijs, onderzoek en valorisatie, integrale kwaliteitszorg, internationalisering. 
 • Bedrijfsvoering: studentzaken en marketing.
 • Aansturing directies van: Academie voor Marketing en Business Management (AMBM), Academie voor Engineering en ICT (AE&I), Academie voor Gezondheidszorg (AGZ), Avans School of International Studies (ASIS), Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM), Leer- en Innovatiecentrum (LIC), Avans Ondernemerscentrum (AOC), Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE), Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentzaken (DMCS).

Nevenfuncties, samenhangend met de hoofdfunctie

 • Voorzitter van het bestuur van de Seniorenacademie Brabant (HOVO).
 • Lid van het bestuur van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys.
 • Lid van het bestuur van het Regionaal Werkbedrijf regio West-Brabant (RWB).
 • Lid van het dagelijks bestuur van de zorgacademie Midden-Brabant.
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Biobased Delta.
 • Voorzitter bestuur Braventure.
 • Lid van de stuurgroep Agrifood Capital Innoveert.
 • Lid stuurgroep sectorprogramma Creatieve Dienstverlening regio West-Brabant
 • Lid comité van aanbeveling Business Awards Baronie van Breda.
 • Lid van het bestuur van BoArte.
 • Lid Adviescommissie van Deskundigen Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV)

Nevenfuncties, niet-samenhangend met de hoofdfunctie

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Transvorm.
 • Lid van de Raad van Toezicht van Yulius.
 • Council member FISA/Worldrowing
 • Chair Women’s Rowing Commission FISA
 • International umpire (rowing)
 • Lid ZonMw Commissie Covid-19, maatschappelijke dynamiek. 
 • Vicevoorzitter van de commissie Sport en Bewegen ZonMw.

 • Lid College Kapittelzaal Grote Kerk Breda

De secretaresse van mevrouw Jacomine Ravensbergen is mevrouw Marinka Hermans:
088 - 525 63 41
mt.hermans-broeders@avans.nl