Jacomine Ravensbergen

Dr. J. (Jacomine) Ravensbergen (vicevoorzitter Avans Hogeschool)

 

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties 

Portefeuille hoofdfunctie

 • De beleidsvelden: onderwijs, onderzoek en valorisatie, integrale kwaliteitszorg, internationalisering. 
 • Bedrijfsvoering: studentzaken.
 • Aansturing directies van: Academie voor Sociale Studies Breda (ASB), Academie voor Engineering en ICT (AE&I), Academie voor Financieel Management (AFM), Academie voor Sociale Studies Den Bosch (ASH), Academie voor Communicatie & User Experience (ACUE), Academie voor Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM), Academie voor Pedadgogisch Onderwijs (Pabo), Leer- en Innovatiecentrum (LIC), Associate degrees Academie van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences (AdA) en het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE).

Nevenfuncties, samenhangend met de hoofdfunctie

 • Lid van het stichtingsbestuur AdA Roosendaal
 • Agendalid van het bestuur van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys
 • Lid van het bestuur van het Regionaal Werkbedrijf regio West-Brabant (RWB)
 • Lid stuurgroep sectorprogramma Creatieve Dienstverlening regio West-Brabant
 • Voorzitter van het bestuur van de Seniorenacademie Brabant (HOVO)
 • Lid van het dagelijks bestuur van de zorgacademie Midden-Brabant
 • Voorzitter bestuur Braventure
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Biobased Delta
 • Lid Denktank Brabant
 • Lid van de stuurgroep Agrifood Capital Innoveert
 • Lid comit√© van aanbeveling Business Awards Baronie van Breda
 • Lid van het bestuur van BoArte
 • Voorzitter Adviescommissie van Deskundigen Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV)
 • Lid Adviescollege Open Science HBO
 • Lid Adviesraad Nationaal Programma Open Science (NPOS) namens VH
 • Lid bestuurscommissie Mens & Organisatie Vereniging Hogescholen (VH)
 • Lid CAO hbo onderhandelingsdelegatie VH
 • Voorzitter landelijke thematafel Veiligheid

Nevenfuncties, niet-samenhangend met de hoofdfunctie

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Transvorm
 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Yulius
 • Vicevoorzitter van ZonMw commissie Sport en Bewegen, subcommissie Sportinnovatie
 • Lid ZonMw Commissie Covid-19, maatschappelijke dynamiek
 • Council member FISA/Worldrowing
 • Chair Gender Equality Diversity and Inclusion Cross-Commission FISA
 • International umpire (rowing)
 • Lid College Kapittelzaal Grote Kerk Breda

De secretaresse van mevrouw Jacomine Ravensbergen is mevrouw Marinka Hermans:
088 - 525 63 41
mt.hermans-broeders@avans.nl