Jacomine Ravensbergen

Dr. J. (Jacomine) Ravensbergen (vicevoorzitter Avans Hogeschool)

 

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties 

Portefeuille hoofdfunctie

 • Beleidsvelden: onderwijs, onderzoek en valorisatie, integrale kwaliteitszorg, internationalisering, diversiteit & inclusie en kennisveiligheid.
 • Bedrijfsvoering: studentzaken.
 • Aanspreekpunt: Netwerk Voorzitters Examencommissies.
 • Aansturing directies/directeur van: Associate degrees Academie van Avans Hogeschool en HZ University of applied sciences (AdA) (Roosendaal), Academie voor Life Sciences en Technologie (ALST) (Breda / Den Bosch), Academie voor Technologie en Innovatie x (ATIx) (Breda / Tilburg), Academie voor Welzijn en Gezondheid (AWG) (Den Bosch).
 • Avans Ondernemerscentrum (Breda / Den Bosch), Leer- en Innovatiecentrum (Breda / Den Bosch), Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap (Breda), Centre of Applied Research for Art, Design and Technology (Den Bosch), Centre of Expertise Gezondheid, Zorg en Welzijn (Breda), Centre of Expertise Technologische Innovatie in Energie & Materialentransitie (Breda), Centre of Expertise Veilige en Veerkrachtige Stad en omgeving (Den Bosch / Breda).
 • Cirkels: Onderwijs, Onderzoek & valorisatie. Stad: Breda.

Nevenfuncties, samenhangend met de hoofdfunctie

 • Lid stuurgroep JTF (Just Transition Fund) West-Brabant
 • Lid van het stichtingsbestuur: AdA Roosendaal
 • Agendalid van het bestuur van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys
 • Lid van het bestuur van het Regionaal Werkbedrijf regio West-Brabant (RWB)
 • Voorzitter van het bestuur van de Seniorenacademie Brabant (HOVO)
 • Lid van het dagelijks bestuur van de zorgacademie Midden-Brabant
 • Voorzitter bestuur Braventure
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Biobased Delta
 • Lid van het bestuur van BoArte
 • Voorzitter Adviescommissie van Deskundigen Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV)
 • Lid Adviescollege Open Science HBO
 • Lid Adviesraad Nationaal Programma Open Science (NPOS) namens VH
 • Lid bestuurscommissie Mens & Organisatie Vereniging Hogescholen (VH)
 • Lid CAO hbo onderhandelingsdelegatie VH
 • Voorzitter landelijke thematafel Veiligheid

Nevenfuncties, niet-samenhangend met de hoofdfunctie

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Transvorm
 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Yulius
 • Vicevoorzitter van ZonMw commissie Sport en Bewegen, subcommissie Sportinnovatie
 • Council member FISA/Worldrowing
 • Chair Gender Equality Diversity and Inclusion Cross-Commission FISA
 • International umpire (rowing)
 • Lid College Kapittelzaal Grote Kerk Breda

De secretaresse van mevrouw Jacomine Ravensbergen is mevrouw Vittoria Gorelli: 
088 - 525 03 52
[email protected]