Jacomine Ravensbergen

Dr. J. (Jacomine) Ravensbergen (vicevoorzitter Avans Hogeschool)

 

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties 

Portefeuille hoofdfunctie

 • Beleidsvelden: onderzoek en valorisatie, kennisveiligheid, open science.
 • Strategische samenwerking met hogescholen, roc’s en universiteiten, provincie; externe betrekkingen, woordvoering.
 • Duurzaamheid, diversiteit en inclusie.
 • Aanspreekpunt voor: raad van toezicht, Avans medezeggenschapsraad, overleg voorzitters deelraden, netwerk voorzitters examencommissies, Transitieteam.
 • Dienst: Avans Ondernemerscentrum (AOC) (Breda/Den Bosch)
 • Aansturing bestuurssecretaris, concern controller.
 • Aansturing: directies/directeur van: AOC, Academie voor Management en Finance (AMF) (Breda), Academie voor Life Sciences en Technologie (ALST) (Breda/Den Bosch), Academie Creative Innovation (ACI) (Den Bosch/Breda), EC Caradt, EC FPE, CoE Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap, CoE Perspectief in Gezondheid, CoE MNEXT, CoE Veiligheid & Veerkracht; Associate degrees Academie van Avans Hogeschool en HZ University of applied sciences (AdA) (Roosendaal).
 • Cirkel: Strategie, Evaluatie en Financiën, Onderzoek en Doorwerking.
 • Stad: Breda.

Nevenfuncties, samenhangend met de hoofdfunctie

 • Lid dagelijks bestuur regionaal development board Tilburg (Midpoint).
 • Lid dagelijks bestuur Economic Board West-Brabant.
 • Voorzitter dagelijks bestuur Braventure.
 • Lid van het bestuur van het Regionaal Werkbedrijf regio West-Brabant (RWB).
 • Lid stuurgroep JTF (Just Transition Fund) West-Brabant.
 • Lid adviesgroep Regio Deal West-Brabant.
 • Lid van stichtingsbestuur: AdA Roosendaal.
 • Voorzitter Adviescommissie van Deskundigen Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).
 • Voorzitter HOVO Brabant.
 • Voorzitter landelijke thematafel Veiligheid.
 • Lid Adviescollege Open Science HBO.
 • Lid Adviesraad Nationaal Programma Open Science (NPOS) namens VH.
 • Lid bestuurscommissie Mens & Organisatie Vereniging Hogescholen (VH).
 • Lid CAO hbo onderhandelingsdelegatie VH.

Nevenfuncties, niet-samenhangend met de hoofdfunctie

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Transvorm
 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Yulius
 • Vicevoorzitter van ZonMw commissie Sport en Bewegen, subcommissie Sportinnovatie
 • Council member FISA/Worldrowing
 • Chair Gender Equality Diversity and Inclusion Cross-Commission FISA
 • International umpire (rowing)
 • Lid College Kapittelzaal Grote Kerk Breda

De secretaresse van mevrouw Jacomine Ravensbergen is mevrouw Vittoria Gorelli: 
088 - 525 03 52
[email protected]