Hoe kunnen we handelen binnen de draagkracht van de aarde, op een manier waarop mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien en het andere leven op aarde in balans blijft? Met ons praktijkgericht onderzoek richten wij ons op deze vraag. Ons streven: een duurzame toekomst voor iedereen.

Sprong Kennisfestival met Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap

Maatschappelijke uitdagingen

Als Avans Hogeschool willen we een nog grotere impact hebben op de grote maatschappelijke uitdagingen. Enerzijds door studenten op te leiden die oplossingen kunnen creëren die passen bij deze uitdagingen. Anderzijds door het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven. 

Nieuwe economie

Het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap (CoE BWNO) speelt hierbij een belangrijke rol. Want 1 ding is zeker: een nieuwe economie is noodzakelijk om de grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Door Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap als programmalijnen in ons kennisprogramma te combineren, creëren we ruimte voor nieuwe initiatieven en verandering die tot een nieuwe economie leiden. 
In alles wat we doen zijn we ambitieus en verbindend en tonen we lef. 

Voor wie 

We zijn er voor ondernemers, onderzoekers, bedrijven en instellingen, docenten en studenten die zich bezighouden met of meer willen weten over duurzaam ondernemen als onderdeel van een nieuwe economie. In co-creatie met onze partners werken we aan praktijkgericht onderzoek rondom de relatief nieuwe onderzoeksthema’s Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap. Om vraagstukken vanuit de praktijk op te lossen en het onderzoek en onderwijs rond deze thema’s verder te brengen. 

Wat is onze achtergrond?

Ons praktijkgerichte onderzoek startte bij Avans Hogeschool in 2014 als het Expertisecentrum Sustainable Business. In dit expertisecentrum lag de focus op duurzaam ondernemen. Naarmate het expertisecentrum groeide, groeide ook het besef dat voor duurzaam ondernemen in feite een systeemverandering nodig is. Het huidige economisch denken in termen van financiële welvaart is niet langer houdbaar. De blik moet breder worden, het economische kompas moet herijkt. Daarom hebben we, in lijn met Ambitie 2025 van Avans, bij onze doorontwikkeling naar Centre of Expertise het aandachtsgebied van ons onderzoek verbreed: van ‘duurzaam ondernemen’ naar ‘brede welvaart en nieuw ondernemerschap’.

Het kloppend hart van CoE BWNO zijn de lectoraten. De onderzoeken worden uitgevoerd door onze lectoren, associate lectoren, senior onderzoekers en docent-onderzoekers. Daarbij worden zij ondersteund door onze directeur, projectleiders, management assistentes, studenten, communicatieprofessionals en subsidieadviseurs. Bevlogen mensen met een ondernemende en onderzoekende geest en hun blik gericht op de toekomst.

Lees meer over dit Centre of Expertise op Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap.