Bubbels voor Avans: opnieuw op 1 in Keuzegids hbo

In de zojuist verschenen Keuzegids hbo 2024 behoudt Avans Hogeschool de eerste plaats onder de grote hogescholen. Die positie heeft de hogeschool nu voor de negende keer op rij. Daarom trakteert Avans studenten en medewerkers vandaag op alcoholvrije cocktails. Avans bruist en blijft ambitieus.

Avans beste hogeschool in Keuzegids hbo 2024

Vanaf dit jaar krijgen veel nieuwe studenten bij Avans een studieroute die meer flexibiliteit biedt en daardoor nog beter past bij hun persoonlijke leerwensen. Ook de samenwerking met de beroepspraktijk neemt toe, net als de aandacht voor studentenwelzijn en studiebegeleiding.

Waardering overeind

Met de Ambitie 2025 heeft Avans de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in deze doorontwikkeling, terwijl het onderwijs doorging. We kijken terug op een druk jaar voor onze medewerkers, dus des te mooier dat die waardering door studenten en alumni overeind blijft.

“Deze notering steunt onze ambities”, aldus Jacomine Ravensbergen, waarnemend voorzitter van het College van Bestuur van Avans. “Het is een bewijs van de inspirerende plek, de fijne sfeer en de goede begeleiding die we studenten bieden. We blijven onszelf uitdagen en we blijven ontwikkelen, samen met de studenten en met het werkveld.”

Tevreden studenten

Over het algemeen waarderen studenten vooral de open sfeer en inclusiviteit van de opleidingen en de deskundigheid van de docenten. Avans biedt voor hen uitdagend onderwijs dat relevant is voor hun toekomstige beroep. Dat vinden ook afgestudeerde studenten.

Keuzegids hbo: “Avans blinkt vooral uit in het vakgebied gedrag en maatschappij. Maar ook binnen andere studiegebieden is er hoge waardering voor opleidingen, zoals voor elektrotechniek in Den Bosch, technische bedrijfskunde in Tilburg en de cabaretopleiding. In totaal behaalt Avans voor 16 opleidingen het predicaat topopleiding.”

Topopleidingen

De topopleidingen behalen een door Keuzegids bepaalde hoge score. Ze behoren daarmee tot de beste opleidingen in Nederland. In Breda zijn dat er 2, in Den Bosch 12 en in Tilburg en Roosendaal allebei 1.

In Breda krijgen de volgende opleidingen het kwaliteitszegel: Chemische Technologie en Environmental Science for Sustainability, Ecosystems and Technology (Milieukunde).

In Den Bosch: Cabaret, Chemie, Civiele Techniek, Communicatie (Associate degree, Ad), Elektrotechniek, Finance (Ad), HBO-Verpleegkunde, Human Resource Management (voltijd en Ad), Social Work, Technische Bedrijfskunde en Technische Informatica.

In Tilburg: Technische Bedrijfskunde. En in Roosendaal de Ad Engineering.

Onafhankelijke gids

De Keuzegids hbo 2024 is een onafhankelijke gids die de kwaliteit van alle hbo-opleidingen in Nederland beoordeelt en vergelijkt. Keuzegids wil relevante informatie verstrekken aan studiekiezers, zodat ze tot afgewogen keuzes komen.