Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Spotify, big data en business intelligence zijn toepassingen van software development en bedrijfsinformatica. Bij de hbo-opleiding Informatica leer je software te ontwikkelen of ICT-advies te geven.

Boodschappen doen via de website van je supermarkt, slimme ICT-toepassingen combineren in een applicatie of betalen met je smartphone. Het aantal nieuwe technologische mogelijkheden en toepassingen groeit. Voor gebruikers en organisaties. Software en ICT zijn overal. Softwareontwikkeling en bedrijfsinformatica zijn onmisbare vakgebieden.

In de opleiding Informatica leer je alles over softwareontwikkeling en automatiseringsprojecten bij bedrijven. Je onderzoekt waar de software aan moet voldoen en hoe je deze eisen vertaalt naar een werkend computerprogramma. Ook verdiep je je in slimme, duurzame ICT-oplossingen en leer je daarover adviseren. Bij de IT-opleiding in Den Bosch kun je je specialiseren in bedrijfsinformatica.

De software die je ontwikkelt, of het ontwerp dat je maakt staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een totaaloplossing. We leiden je op tot een developer die het geheel bewaakt, snel met nieuwe technologieën kan werken en achterliggende concepten kent. Ons opleidingsmotto is creating consumer & enterprise software solutions.

Na je hbo Informatica ben je Bachelor of Science.

Volg deze opleiding in Breda
Volg deze opleiding in 's-Hertogenbosch
Opleiding in beeld

Typerend voor deze opleiding

Je werkt zelf ICT-oplossingen uit voor organisaties
Je ontdekt je talenten en past ze toe in praktijkopdrachten
Gestructureerd, goed georganiseerd. Je krijgt les van specialisten
De sfeer, de binding en het contact met docenten

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Voor jou als ICT-duizendpoot zijn er talloze mogelijkheden. De arbeidsmarkt zit namelijk te springen om hoogopgeleide ICT'ers. Je kunt dus kiezen waar je wilt werken en vindt met de bachelor Informatica hoogstwaarschijnlijk snel een goede baan. Mogelijk word je zelfs gevraagd voordat je bent afgestudeerd.

Kies de sector die jou het meeste past. Je kunt gaan werken bij een ICT-dienstverlener, bij overheidsorganisaties en bij grote consultancybedrijven. Of in een specifieke branche, zoals het midden- en kleinbedrijf, een ziekenhuis of in het bankwezen.

Wat het beste bij je past, leer je gaandeweg. Door te programmeren op hbo-niveau, door de projectopdrachten die je doet voor klanten en door het lopen van stages.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Softwareontwikkelaar

De software ontwikkelaar houdt zich bezig met het ontwerpen, programmeren en testen van applicaties en apps. Samenwerken met de klant en met collega's is erg belangrijk. Alleen door samen te werken kun je een compleet programma creëren dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever.

IT-architect

Dit is geen startersfunctie, maar een doorgroeifunctie. Je initieert en bewaakt de cohesie van IT-systemen en ontwikkelingen. Steeds in relatie tot de branche- en organisatiedoelen. Als IT-architect communiceer je op alle niveaus; het is een functie met veel verantwoordelijkheid.

Projectmanager IT

Als projectmanager IT ben je verantwoordelijk voor het succesvol uitvoeren van IT-projecten en geef je in veel gevallen leiding aan de werknemers binnen de IT-afdeling.

ICT- of IT-consultant

Een IT- of ICT-consultant adviseert klanten, meestal in dienst van een IT-bedrijf, over Information Technology of over Informatie- en Communicatietechnologie.

Technisch consultant

Je inventariseert bij de klant de eisen waaraan een applicatie of programma moet voldoen en vertaalt dat in een technisch ontwerp of -advies. Vanuit jouw ontwerp kunnen de developers aan de slag met het bouwen van de techniek of software. Het gaat vaak om het bedenken van slimme IT-oplossingen.

Informatieanalist

Als informatieanalist analyseer je het bedrijfsproces en de informatiestromen binnen een organisatie. Op basis van die analyse kom je met oplossingen en verbeteringen voor het automatiseringsproces.

Data-analist

De data-analist begrijpt grote stromen data, kan ze interpreteren en verwerken tot begrijpelijke informatie, zodat vervolgens analyse mogelijk is.

Wat wordt er van jou verwacht

Jij wilt Informatica studeren omdat je wilt leren hoe je software ontwikkelt. Of hoe je organisaties verbetert met slimme IT-oplossingen. Ook wil je met deze IT-opleiding beter worden in abstract denken. Jij bent goed in structureren, plannen en logisch redeneren. Zelfstandig werken gaat je goed af, al werk je ook graag samen. Bijvoorbeeld met andere ICT'ers of klanten, want het ontwikkelen van software doe je nooit alleen.

Verschillen tussen beide locaties

Informatica in Den Bosch is gericht op een breder deel van de ICT. In Breda kies je vrij snel in de opleiding voor verdieping.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Na de hbo-opleiding Informatica kun je je verder specialiseren of juist verbreden. Bijvoorbeeld met een masteropleiding van 1 of 2 jaar bij een hbo-instelling of universiteit.

Avans biedt bij de informaticastudies masters zoals Keteninformatisering, Strategic Information Management of ERP en logistiek.

Kiezen voor de doorstroomminor Hbo Topprogramma kan ook. Hiermee kun je versneld aan een universitaire master beginnen bij de Technische Universiteit Eindhoven of Tilburg University.

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Niek Hoffmans

In de IT is het belangrijk dat je blijft leren, anders loop je achter de feiten aan.

Verder lezen

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

Breda

Softwareontwikkeling is best ingewikkeld. Een goede basis is dus belangrijk. Je begint de opleiding daarom praktisch en concreet. Later ga je aan de slag met abstractere en complexere onderwerpen. Je bent vooral praktisch bezig met opdrachten van een bedrijf. Het rooster is zo opgezet dat je je goed kunt focussen en in de lessen met maximaal 30 studenten wisselen we korte stukjes uitleg af met opdrachten. Deze opbouw en afwisseling vergroten jouw kans op studiesucces.

Jaar 1

Je begint de propedeuse met het aanleren van basisvaardigheden. Je maakt kennis met verschillende aspecten van softwareontwikkeling, zowel op het technische als op het persoonlijke vlak. Geleidelijk verschuift het accent naar het integreren van deze vaardigheden op groepsniveau. Daarbij beperken we het aantal onderwerpen waaraan je werkt. Je wisselt de theorie over diverse onderwerpen af met veel opdrachten en tussentijdse toetsen. Ook begin je met een oriëntatie van het beroepenveld.

Belangrijke vakken zijn bijvoorbeeld:

 • programmeren in Java en Android
 • relationele databases
 • softwareontwerp en -architectuur
 • project Management en software engineering

Jaar 2

In deze fase verbreed en verdiep je je kennis en vaardigheden. Je leert, deels zelfstandig, jezelf nieuwe programmeertalen en technologieën eigen te maken. De docent heeft een coachende rol. Je ontwikkelt je onderzoekend vermogen verder als voorbereiding op de ervaringsstage en afstudeerstage. De context wordt steeds realistischer en breder en er is aandacht voor multidisciplinair werken.

Belangrijke vakken zijn bijvoorbeeld:

 • user experience
 • Web-project
 • webdevelopment (server-side en client-side)
 • security

Jaar 3

In de eerste helft van het derde jaar loop je 20 weken stage bij een organisatie. Je brengt de eerder opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. Je kunt ervoor kiezen om je ervaringsstage in het buitenland doen, bijvoorbeeld in Maleisië, Zuid-Korea, Spanje of de Verenigde Staten. Studenten vinden deze stage zeer leuk en leerzaam.

In de tweede helft van dit jaar krijg je bijvoorbeeld:

 • functioneel programmeren
 • artificial intelligence
 • serious gaming
 • user experience

Jaar 4

Om af te studeren loop je 20 weken stage bij een organisatie. Tijdens deze afstudeerstage laat je zien dat je een startbekwame ICT-professional bent en je hbo-diploma hebt verdiend. Je kunt deze stage in het buitenland doen.

Je kunt ook afstuderen bij het lectoraat Data Science & ICT, waar je leert toegepast onderzoek te doen.

Naast je keuzeminor werk je dit jaar aan je afstudeerstage en -scriptie.

Specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Minor Artificial Intelligence

Tijdens de minor Artificial Intelligence leer je hoe je machines, software en apparaten intelligent maakt, zodat ze zelfstandig problemen kunnen oplossen.

Minor Software Engineering

Na de minor Software Engineering heeft de theorie en praktijk van het bouwen en testen van grootschalige softwaresystemen geen geheimen meer voor jou.

Minor Doorstroomprogramma

Als je overweegt om door te studeren zorgt de minor Doorstroomprogramma ervoor dat je goed voorbereid kunt starten en ervaar je ook of doorstuderen aan een universiteit iets is voor jou.

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

's-Hertogenbosch

Je werkt in periodes van 10 lesweken met een thema. Met een groep werk je binnen dat thema een projectopdracht uit. De vakken binnen het thema bereiden je daarop voor. Ook volg je ondersteunende vakken, zoals ontwerpen, programmeren, databases en organisatiekunde. Je doet daarnaast zelfstandig onderzoek, voert maatschappelijke projecten uit en je werkt aan je beroepsvaardigheden. Je leert samenwerken, communiceren, projecten managen en hoe je gestructureerd en klantgericht te werk gaat.

Jaar 1

Het eerste jaar ontdek je wat er komt kijken bij het ontwikkelen van software. Je leert over projectmatig werken en ook over rapporteren, presenteren, interviewen, vergaderen en projectmanagement. Alles wat je leert pas je toe in praktijkopdrachten en je doet leerzame ervaringen op. Zo krijg je een goed beeld van het brede ICT-werkveld en kun je de major kiezen die bij jou past. Aan het begin van de studie of na een half jaar kies je een major: Softwareontwikkeling of Bedrijfsinformatica.

Studenten vertellen over

Jaar 2

Je hebt genoeg keuzemogelijkheden: in elk studiejaar kun je het programma op jouw wensen en interesses afstemmen. In jaar 1 kies je voor de major Softwareontwikkeling of Bedrijfsinformatica. In jaar 2 heb je een aantal keuzevakken en kun je studieruimte invullen met een onderwerp naar keuze. Ook kies je een bedrijf om je stageopdracht te vervullen in jaar 3. Jouw interesse en initiatief zijn bepalend.

Jaar 3

Je kiest zelf waar je stage loopt. Bij een bedrijf, gemeente of instelling. Je bouwt een webapplicatie. Laat films automatisch ondertitelen. Of ontwerpt een beveiligd patiënten informatiesysteem. Door te werken aan reële ICT-vraagstukken ervaar je wat een ICT'er doet. Ook ontdek je jouw interesses en wat je kunt en welk type organisatie bij jou past. Een docent en iemand uit het stagebedrijf zijn je stagebegeleiders.

Jaar 4

Het ICT-vraagstuk waarop je wilt afstuderen kies je zelf en sluit aan bij je major. Informaticastudenten zijn erg gewild. Je hebt dus volop keus.

Je werkt 5 dagen per week. Maakt een plan van aanpak, een ontwerp en een prototype van het product. Of je maakt het product zelf. Het testen en het onderhoud en beheer regel je ook.

Je kunt ook onderzoek doen. Bijvoorbeeld naar verbetering van bedrijfsprocessen met ICT, inclusief de uitrol van het systeem.

Zo breng je het geleerde in de praktijk.

Specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Major Bedrijfsinformatica

Je leert de juiste ICT-oplossing vinden voor organisaties en hun doelstellingen. Waarbij je rekening houdt met alle belanghebbenden. Want als bedrijfsinformaticus spreek je de taal van de klant.

Je doet in deze major kennis op van software- en informatiesystemen en je verdiept je in business intelligence. Als bedrijfsinformaticus help je een organisatie bijvoorbeeld door waarde te halen uit data en je past die kennis toe in de basis voor je ontwerp.

Je leert organisaties en bedrijfsprocessen in kaart te brengen, te modelleren en te analyseren. Dit doe je natuurlijk op basis van de klantvraag. Hierdoor weet jij goed onderbouwde ICT-adviezen te geven. Of het nu standaardsoftware of maatwerk betreft, je houdt in je advies altijd rekening met aspecten als beveiliging, privacy, duurzaamheid en de implementatie ervan.

Je leert in deze specialisatie ook hoe je grondig onderzoek doet. Want een kritische blik is belangrijk als je aan het werk gaat in de bedrijfskundige informatica. Zo kun je verschillende ICT-knelpunten vergelijken, leer je ze te benoemen en weet je hoe je die oplost.

De Engelstalige naam voor deze major is Business IT & Management (BIM).

Major Softwareontwikkeling

Je leert alles over softwareontwikkeling: wat de software moet doen, hoe je ontwerpt en bouwt en hoe je test. Daar werk je met meer mensen tegelijk aan, en vaak voor een opdrachtgever uit de praktijk.

Je leert in deze major alles over software ontwikkelen. Van ontwerpen tot bouwen. Van requirements tot testen. Het ontwerpen en bouwen van software staat centraal. Software die steeds uitgebreider en complexer wordt. De software is geschikt voor gebruik op het web, op desktops of op mobiele apparatuur. Werkt met databases. En samen vormt het een effectieve en efficiënte ICT-oplossing. Waar de gebruiker echt iets aan heeft.

Je bekijkt systematisch wat er nodig is. En gaat daarna – vaak in teams, soms alleen - aan de slag met het ontwerpen, bouwen, testen en onderhouden van software. Daarbij maak je zoveel mogelijk gebruik van actuele ontwikkeltechnieken en methodes.

Je krijgt straks als software engineer te maken met opdrachtgevers, gebruikers en collega's. Of je nou als zelfstandige specialist werkt of lid bent van een projectteam. Je traint je daarom tijdens deze major ook in samenwerking, communicatie en projectmatig werken.

De ontwikkelingen binnen het vakgebied volgen elkaar snel op. Je blijft dus constant bijleren en je flexibel opstellen.

Minor HBO-TOP-programma

Je wilt na je opleiding doorstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven of Tilburg University. Volg dan als minor het HBO-TOP-programma.

Avans ontwikkelde samen met de TU/e en Tilburg University een programma waarmee je direct na je afstuderen kunt beginnen aan een pre-master. Dat scheelt je 6 tot 12 maanden extra studeren.

Je volgt het programma bij de TU/e of Tilburg University gedurende je minorperiode. Avans bepaalt welke studenten mogen deelnemen aan het programma. Het programma is namelijk niet voor iedereen toegankelijk. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zo moet je in het tweede en derde jaar van je opleiding over al je vakken een gemiddelde van 7,5 hebben. Daarnaast volg je een avondcursus basiswiskunde. Voor het programma aan Tilburg University is dit niet nodig. Voor de afsluitende toets moet je een voldoende halen. Dan schrijf je nog een motivatiebrief, die je toelicht in een gesprek. Als Avans hierna een positief advies geeft, mag je deelnemen aan het programma.

Dit programma is ontwikkeld voor studenten die bij Avans in 's-Hertogenbosch een van deze opleidingen volgen: Communication & Multimedia Design, Elektrotechniek, Informatica, Technische Informatica, Technische Bedrijfskunde of Werktuigbouwkunde.

Minor European Project Semester (EPS)

Je werkt aan een technisch industrieel project. Samen met buitenlandse studenten. Techniek, commerciële aspecten, management, strategische of ICT-zaken komen aan bod.

Jij wilt ervaring opdoen in het buitenland. Je loopt stage in het buitenland. Of neemt deel aan het European Project Semester (EPS). Het EPS vervangt je stage. Je verbetert je talenkennis en carrièreperspectief. Je werkt met een groep aan een industrieel project. Met een technische basis. Je ontwikkelt bijvoorbeeld een nieuw zwembad van Olympische afmetingen. Of leert over commerciële, strategische of ICT-zaken. Je kunt dit programma ook in Kopenhagen, Oslo of Valencia doen.

Minor Emerging Technologies Playground

In de multidisciplinaire minor Emerging Technologies Playground ga je aan de slag met een echte vraag van een bedrijf.

Samen met studenten van verschillende opleidingen werk je aan een project op het gebied van bijvoorbeeld het Internet of Things, de Smart City, robotica of VR. Met een Proof of Concept, laten jullie zien of een idee succesvol kan zijn. Of jullie maken een Minimum Viable Product, waarbij je een product precies genoeg functionaliteiten geeft om het te testen onder klanten. Jullie resultaten kan het bedrijf gebruiken om het product verder te ontwikkelen.

Voor je project leg je contact met het bedrijfsleven en de overheid. Je kunt een deel van de contacten van de opdrachtgever gebruiken en je zoekt samen met je team naar nieuwe ingangen. Met deze minor werk je dus ook aan je profilering, je netwerk en je cv.

Je volgt geen verplichte lessen. Je besteedt samen met je team zo'n 40 uur per week aan de opdracht. Daarin verwachten we een professionele houding van je. Tussendoor volg je workshops. Daarnaast kun je gebruikmaken van de expertise van docenten en vakprofessionals en van professionele coaching.

Omdat je in een multidisciplinair team werkt, kun je echt de expert op jouw vakgebied zijn. Daarnaast krijg je de kans om over de grenzen van je opleiding heen te kijken.

Kijk mee bij de minor Emerging Technologies Playground

Minor Factory of the Future

In deze minor werk je samen met de hightech-maakindustrie aan innovatieve smart industry-oplossingen op het gebied van logistiek, productietechniek en industriële automatisering.

Omdat je in deze minor samenwerkt met topbedrijven als Siemens en KMWE, wordt de minor op locatie uitgevoerd: Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven De BIC-campus is een tot de verbeelding sprekende thuisbasis voor de nieuwe generatie professionals in de hightech-maakindustrie.

Studenten van diverse opleidingen, zoals Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Industriële Automatisering, Mechatronica en (Technische) Informatica, werken samen met industriële hightech-bedrijven in een inspirerende omgeving. De projecten waaraan je werkt, vanuit je expertise en je persoonlijke leervraag, zijn opdrachten vanuit de bedrijven.

Soms werk je daarbij in multidisciplinaire teams, soms op je eigen specialisme, mede afhankelijk van je voorkeur. Op de BIC-campus ben je een onderdeel van een geheel: bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs. Je ontmoet elkaar, werkt samen en bent aan het innoveren in een inspirerende omgeving die je uitdaagt.

Minor Factory of the Future

Minor Data Science in Agrifood

In deze minor werk je in een multidisciplinair team en je verkent de complexe datagerelateerde mogelijkheden van vandaag.

Data is een belangrijk onderdeel van onze economische en sociale omgeving. In deze minor werk je aan echte businesscases van externe partijen en organisaties. De projecten zijn gericht op de agrifood-omgeving.

Werken aan deze projecten gaat hand in hand met de ontwikkeling van jouw kennis en vaardigheden in het veld van data science.

De minor Data Science in Agrifood bestaat uit de volgende modules:

 • Data-analyse/datavisualisatie/storytelling
 • Projectmanagement-workshops
 • Data science
 • Python voor data science
 • Data governance/master datamanagement/
 • Privacy/ethiek
 • Architectuurtechnologie
 • Domeinkennis van de agrifoodsector
 • Project

Profiel

Omdat dit een multidisciplinaire minor is, zijn er verschillen in ervaring en kennis tussen de deelnemende studenten. Deze minor is geschikt voor studenten die geïnteresseerd zijn in data science en big data en willen leren hoe deze werken binnen de agrifood-omgeving.

Werkperspectief

Data science is een belangrijke technologie in onze steeds meer datagedreven samenleving. Er is behoefte aan professionals die deze technologie beheersen en haar kunnen implementeren in en buiten de agrifood-omgeving.

Minor Data Science for Smart Industry

In de minor Data Science for Smart Industry leer je data-analyses uit te voeren en visualisaties te maken om daarmee nieuwe inzichten te geven aan een bedrijf.

Steeds meer producten, processen en organisaties werken data-driven. In de industrie worden grote hoeveelheden data gegenereerd door sensoren, machines en informatiesystemen die steeds meer met elkaar in verbinding staan en onderling communiceren (smart industry).

In deze minor leer je data-analyses uit te voeren en visualisaties te maken en om met deze data voorspelmodellen te bouwen. Zo optimaliseer je machine-instellingen of het productieproces, verbeter je de kwaliteit of kom je tot een voorspelbare planning van de logistiek en het machineonderhoud.

Met Engineering- en ICT-studenten werk je aan een dataproject in de industrie. Dit zijn realistische business cases van externe opdrachtgevers. Om deze projecten uit te kunnen voeren, worden in periode 1 een aantal data science modules aangeboden. Tijdens deze periode ga je ook 1 dag per week naar Brainport Industries Campus, waar experts uit het bedrijfsleven workshops geven over toepassingen van data science in de smart industry. In periode 2 ligt de nadruk op projectactiviteiten en ben je 3 dagen per week bij de opdrachtgever. Ook kun je kiezen voor individuele leerdoelen en challenges, onder begeleiding van een coach.

Minor Meaningful Data Design

Je leert om complexe informatie levendig en helder te maken voor gebruikers. Je analyseert informatie en door slim te visualiseren schep je inzicht.

Aan bod komen onderwerpen als vormgeving van informatie, storytelling, dynamische datasets, 3D-printen van data en data-journalistiek.

De minor bestaat uit een basisprogramma van workshops, colleges en werklessen. Daarnaast volg je gastlessen en masterclasses van design-experts en doe je minstens een van de opdrachten voor een externe opdrachtgever. Na deze minor ben je een ontwerper die technieken beheerst om complexe issues helder te tonen.

Je kunt de minor volgen in 's-Hertogenbosch. Vereiste is dat je basiskennis hebt van programmeren en vormgeven. Voertaal is Nederlands.

Minor Business Innovation

In de minor Business Innovation ga je aan de slag bij bedrijven in de maakindustrie. Je bekijkt hoe innovatieprocessen en duurzame transities verlopen en hoe je deze kunt versnellen.

Het onderwijs in deze minor is vernieuwend. De eerste 5 weken ben je 3 dagen op school en volg je gezamenlijk workshops. Deze sluit je af met verwerkingsopdrachten. In deze periode ga je samen met een andere student op zoek naar een bedrijf waar je je project kunt gaan uitvoeren. Daarvoor stel je een Plan van Aanpak op, zodat het echte werk bij het bedrijf kan starten!

Samen met medewerkers uit het bedrijf verbeteringen bedenken en doorvoeren staat centraal. De minor is opgesplitst in 4 thema's waarbij ieder thema een aantal verdiepende workshops heeft.

Minor Systems Programming in C++

In de minor Systems Programming in C++ stort je je op het bouwen van een game engine mét bijbehorende game. Met behulp van programmeertaal C++ leer je software bouwen op basis van de SOLID principes.

Systems Programming in C++ is een verdiepingsminor voor jou als software developer. Het ontwerpen en bouwen van softwaresystemen vormt de kern van deze minor. Het is vooral belangrijk dat je technisch ontwerpen en realiseren van software leuk en interessant vindt.

Je leert onder meer hoe je geloofwaardig gedrag in een game realiseert. In het eindresultaat is ook snelheid een belangrijk aspect. De software die je bouwt is bedoeld voor bijvoorbeeld computers, robots of andere technologie. De minor bestaat uit 2 periodes van 10 weken.

De minor bestaat uit 2 periodes van 10 weken. Je leert over:

 • Architecture
 • Advanced Algorithms
 • Advanced Design Patterns
 • C++
 • Project Game Engine I: opzetten van je projectteam en samen jullie eigen architectuur en game ontwerpen.
 • Kunstmatige Intelligentie
 • Lineaire algebra: wiskunde ter ondersteuning van het maken van een game engine.
 • de theorie van systems programmingconcepten realiseren met C++ in praktijkopdrachten.
 • Project Game Engine II: je gebruikt je nieuw verworven C++-vaardigheden en je kennis over systems programming en game-gerelateerde concepten om een game engine mét game te bouwen volgens eigen ontwerp.
Minor Systems Programming in C++

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie van de major Bedrijfsinformatica

Bekijk hier de opleidingspresentatie van de major Softwareontwikkeling

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Proefstuderen

Je hebt al informatie verzameld. Je bent naar een Open dag geweest. En nu wil je checken of deze opleiding ook de juiste is. Kom proefstuderen en ervaar hoe een dag van een student eruit ziet en proef de sfeer van Avans.

Meeloopdag

Je hebt je al verdiept in een opleiding en meegedaan aan een proefstudeerdag. Nu wil je de knoop doorhakken en checken of deze opleiding de juiste is. Meld je dan aan voor een meeloopdag.

Na je aanmelding neemt een student contact met je op. Jullie spreken samen af wanneer je naar Avans komt. De student vertelt je vooraf wat je die dag te wachten staat. Je volgt bijvoorbeeld een college, schuift aan bij het werken aan groepsopdrachten en gaat mee lunchen. Stel deze dag al je vragen zodat je na afloop genoeg informatie hebt om te beslissen of de opleiding en Avans bij je passen.

Student Cynthia vertelt
Aanmelden

Toelatingseisen Informatica

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

 • Hbo-propedeuse

  Neem contact op met Student Support en vraag naar de instroomcoördinator.

Meer over toelating

Verkorte trajecten

Voor beide locaties is er geen verkort traject. Vrijstelling voor stage is wel mogelijk.

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans.

21+ Toets

Je voldoet niet aan de toelatingseisen en je bent 21 jaar of ouder. Neem dan deel aan de 21+ toets van NTI. Als je slaagt en een positief advies ontvangt voor het intakegesprek, dan ben je toelaatbaar voor de opleiding. Let op: aan het onderzoek zijn kosten verbonden: 75 euro excl. btw.

Wij ontvangen graag het digitaal onderzoeksrapport. Je kunt dat per mail aan ons sturen. Naar Breda: [email protected].nl en Den Bosch: [email protected].

 

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Meld je aan in Studielink

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 mei 2023

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.209,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 8.452,- 2022 - 2023
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024

Aanvullende kosten

Naast je collegegeld besteed je zo'n 300 euro aan je lesboeken. Dit bedrag is voor de boeken die je nodig hebt voor je volledige opleiding, dus niet per jaar.

Laptop

Een eigen laptop is verplicht. We stellen geen specifieke eisen aan de hardware, maar adviseren als ondergrens een i5 processor of gelijkwaardig met minimaal 8Gb RAM geheugen. Er zijn geen eisen aan het besturingssysteem. Sommige vakken maken gebruik van Windows-gebaseerde software. Deze applicaties moet je kunnen gebruiken.

Locatie

Rondje Lovensdijkstraat

Lovensdijkstraat

Lovensdijkstraat 61-63
4818 AJ Breda

Studeren in Breda

Proef alvast de sfeer van Breda. Avansstudent Gijs neemt je mee naar de leukste plekjes.
Rondje Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch

Studeren in 's-Hertogenbosch

Proef alvast de sfeer van 's-Hertogenbosch. Avansstudent Paulien neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding in Breda
Volg deze opleiding in 's-Hertogenbosch