Avans Innovative Studio

Met Avans Innovative Studio kies je voor een nieuw onderwijsconcept. In hoog tempo ontwerp je tastbare producten. Hiervoor bepaal je eerst de kern van de vraag en daarna pas de oplossingsrichting. De meerwaarde zit in de mix van studenten, de samenwerking met docenten en experts uit binnen- en buitenland en de snelheid waarmee vraagstukken opgelost worden.

Opbouw

In blokken van 2 weken doorloop je een aantal stappen en kom je tot een concrete oplossing voor een bestaand probleem. Zonder lange theoretische aanloop. Je onderzoekt, reflecteert op tussenproducten en verbetert je design. Zo kom je tot outside-the-box-oplossingen. Iedere laatste studiodag presenteer je het resultaat aan elkaar en aan betrokken externen. Je sluit af met een publieke tentoonstelling waar je je beste werk laat zien.

In deze minor

  • leer je door te doen
  • mag je fouten maken
  • moet je anders kijken
  • geef je snel je ideeën vorm
  • heb je tijd voor testen en bijstellen
  • ontwerp je elke 2 weken een tastbaar product
  • maak je werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur
  • werk je in een eigen open leer- en werkomgeving

Informeer of er nog plaats is via [email protected].

Bekijk het filmpje over Avans Innovative Studio. En luister naar de ervaringen van een student.