Studeren met een functiebeperking

Je hebt een vorm van dyslexie of autisme. Of je hebt last van faalangst of concentratieproblemen, lichamelijke of psychische klachten. Of je bent chronisch moe of hebt epilepsie, reuma of astma. Dan heb je een verhoogde kans op studievertraging. Of zelfs uitval. Wij willen jou zoveel mogelijk dezelfde kansen bieden als andere studenten. En bieden daarom een aantal speciale voorzieningen. Dat begint bij rolstoelvriendelijke gebouwen. Maar gaat ook over aanpassingen op maat. Wij zijn benieuwd naar jouw talenten. We kijken samen met jou wat mogelijk is en kijken verder dan de opleiding. Er zijn opleidingen waar het veiligheidsaspect belangrijk is. Denk aan het werken in een laboratorium. Ook dan bekijken we samen de haalbaarheid.

Gelijke behandeling

Jouw rechten bij handicap of chronische ziekte zijn geregeld in de Wet Gelijke Behandeling. Deze wet geldt ook tijdens je stage. En alle andere activiteiten die bij het lesprogramma horen. Daarom bieden wij, waar dat mogelijk is, aanpassingen op maat. En hebben dat vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement van onze opleidingen. We moeten dat van de overheid. Maar wat belangrijker is: we willen het ook. Daarom hebben we beleid ontwikkeld om de positie van studenten met een functiebeperking te verbeteren.

Bekijk hier het verhaal van Marvin.


 

Laat het ons weten

Maak al voor je aanmelding een afspraak met een van onze studentendecanen. De decaan en iemand van je opleiding bekijken dan met jou welke beperkingen er zijn. En vooral wat we kunnen doen om dingen wél mogelijk te maken. We inventariseren je beperking, mogelijke belemmeringen, eerdere ervaringen en bedenken welke aanpassingen er nodig zijn. De Examencommissie besluit of we groen licht krijgen voor de gewenste aanpassingen. Soms krijg je ook advies over de haalbaarheid van de opleiding. Dat kan ‘positief’, ‘twijfel’ of ‘negatief’ zijn. Dat advies is niet bindend.

Het gaat om jou

De studentendecaan kan je ook meer vertellen over financiële regelingen. Soms kan dat 1 jaar extra studiefinanciering zijn. En over cursussen waar je misschien iets aan hebt. Trainingen waar je leert omgaan met faalangst of dyslexie. Of die je weerbaar en assertiever maken. En wie weet heb jij recht op een aangepaste examenvorm. Speciale software om je te helpen bij lezen en schrijven. Het gaat om jou. Jij bent ervaringsdeskundige. Dus jij weet welke oplossing voor jou gaat werken. Wij kijken of we die kunnen bieden. Samen proberen we ervoor te zorgen dat ook jij je hbo-diploma behaalt.

Meer weten?

Meer nuttige informatie: 

Vragen over autisme en studeren aan het hbo stel je aan de medewerkers van de Autisme Helpdesk. Zij zijn bereikbaar via de informatie- en advieslijn van de NVA. Op donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur via 0900 – 28 84 763 of via mail