Project SOS kinderdorpen

Het project SOS Kinderdorpen sluit prima aan bij de vakken aardrijkskunde, techniek, Algemene Natuurwetenschappen (ANW) en maatschappijleer.

Tijdens het project bij onze opleiding Bouwkunde ontwerpen en maken scholieren maquettes voor een Ghanees dorp met daarin een woonhuis, sociaal centrum, ziekenhuis en een school. Ze werken het uit op de manier zoals SOS Kinderdorpen dat doet en leren daarbij op schaal te werken.

Ontwerpen en maquettes maken

De klassen worden verdeeld in groepen: 1 groep is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp, de andere groepen maken de ontwerpen voor de gebouwen. Daarna presenteren zij alle ontwerpen en maquettes. Naar wens kunnen we aanlsuitend een filmpje laten zien over hoe het uiteindelijke, echte dorp eruit ziet dat SOS Kinderdorpen heeft laten bouwen.

Dit is een project dat ontwikkeld is door Durendael en gesponsord door Avans. Met de gedachte dat met behulp van het draaiboek andere scholen dit ook kunnen doen. Het Mill-Hill bijvoorbeeld heeft dit overgenomen. De totale projectbegeleiding tijdens de week doet de school zelf, Wij kunnen het draaiboek en materialen ervoor aanleveren. Denk aan snijmatten, messen, lijm, maquettekarton, piepschuim en een snijmachine. Ook zorgen wij voor bouwkundestudenten die de leerlingen helpen met tekenen op schaal, maquettes bouwen, jureren etc.
We plannen het project in overleg in. Dat kan bij Avans, onder voorbehoud van het lesrooster en beschikbaarheid van ruimtes. Voor de groep in dat geval een leuke uitstap die net wat extra's geeft bij het werken aan de ontwerpen en de maquettes. Maar uiteraard kunnen wij ook naar u toe komen.

  • Duur: in overleg 
  • Locatie: in overleg 
  • Periode: in overleg 
  • Inschrijving: in schoolverband

  • Voor: havo/vwo, onderbouw 
  • Profiel/vakgebied:  Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij, aardrijkskunde, ANW, maatschappijleer, techniek.