Persoonlijke en ontwikkelde competenties

Om een kundig ICT-specialist te worden heb je verschillende competenties nodig. Leerlingen ontdekken tijdens deze gastles welke talenten ze nodig hebben en welke ze zelf al hebben.

P&OC staat voor Persoonlijke & Ontwikkelde Competenties. Tijdens deze gastles relateren we dat aan ICT. We besteden aandacht aan de competenties die je moet bezitten om een kundig IT-specialist te worden. De leerlingen ontdekken of ze creatief moeten zijn, of secuur. En welke speciale talenten, welke Persoonlijke en Ontwikkel(de) Competenties ze zelf al hebben om in te zetten.

De opleidingen Informatica en Business IT & Management verzorgen deze gastles.

  • Duur: 1 dagdeel 
  • Locatie: bij u op school 
  • Periode: tweede helft schooljaar (feb - juni) 
  • Inschrijving: Groepsinschrijving

  • Voor: havo/vwo,onderbouw en bovenbouw, mbo jaar 2, mbo jaar 3/4
  • Profiel/vakgebied: Natuur & Techniek, Economie & Maatschappij, ICT, wiskunde, informatica, economie, management & organisatie, techniek