Forensisch laboratorium onderzoek

Bovenbouwleerlingen van havo en vwo leren tijdens deze workshop sporen van een misdrijf te analyseren om tot een gedegen conclusie te komen.

De leerlingen krijgen een voorbeeldmisdrijf gepresenteerd waarbij zij zelf sporen moeten zoeken en verzamelen op de plaats delict. Denk aan vingerafdrukken, bloed of schoensporen. Deze sporen worden door de leerlingen onderzocht, waarna zij een suggestie doen voor het motief en het achterliggende scenario van het misdrijf.

De gastles sluit aan op de vakken scheikunde en biologie. De opleidingen Chemie en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek verzorgen de workshop.

  • Duur: 90-120 min 
  • Groepsgrootte: maximaal 8 leerlingen per gastles
  • Locatie: in overleg bij Avans Hogeschool (Breda) of op uw school (beperkte mogelijkheden sporenanalyse)
  • Periode: hele jaar 
  • Inschrijving: groepsinschrijving
  • Voor: havo/vwo, bovenbouw
  • Profiel/vakgebied: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Applied Science, scheikunde, biologie en techniek