Introductieweken; warm welkom voor studenten

Een goede kennismaking met Avans, medestudenten, docenten en de stad is ontzettend belangrijk voor onze studenten. Alle opleidingen en studieverenigingen verzorgen een eigen programma. Voorop staat in ieder geval dat de studenten een warm welkom krijgen.

De introductie-activiteiten vinden plaats vanaf maandag 23 augustus, al wisselt de startdatum per opleiding. Studenten krijgen van hun opleiding bericht over het exacte introductieprogramma.

Op de campus en daarbuiten

De introductie-activiteiten staan in het teken van informeren en kennismaken met studiegenoten, begeleider, de opleidingen en het gebouw. Activiteiten met een sociaal karakter vinden plaats buiten de Avansgebouwen, bijvoorbeeld in de binnenstad van de Avanssteden, op een sportcomplex of in horecagelegenheden.

Intro’s en corona

Uiteraard volgen we voor alle activiteiten de coronarichtlijnen die op dat moment gelden. Half augustus weten we of we in de Avansgebouwen de 1,5 metermaatregel kunnen loslaten. De sociale introductieactiviteiten, zoals kennismakingsfeesten of introductiekampen, vinden buiten de Avansgebouwen plaats en daar volgen we de richtlijnen die op dat moment voor die locatie gelden.