Ondernemerschap & Retail Management voltijd hbo

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

toelatingseisen
Profiel Extra vakken/toelichting
havo N&G

economie of m&o

havo N&T

economie of m&o

havo E&M
havo C&M

economie of m&o

vwo N&T
vwo N&G
vwo E&M
vwo C&M

economie of m&o

mbo-niveau 4

Aanvullende toelatingseisen

Algemeen

Buitenlandse kandidaat-studenten die niet in het bezit zijn van een erkend buitenlands diploma kunnen deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Zo kunnen ze toch in aanmerking komen voor toelating. Voor hen geldt ook de eis dat ze beschikken over voldoende kennis van de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld doordat zij het staatsexamen NT2 met goed gevolg hebben afgelegd.

Instroommoment

Beginnen in september

Instroommoment
Deadline aanmelden
Nederland 1 mei 2022

Toelatingsprocedure

De opleiding hanteert de volgende toelatingsprocedures:

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans.