Ondernemerschap & Retail Management voltijd hbo

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Vanwege de coronamaatregelen hebben studenten 50% korting op het wettelijk collegegeld en de halvering collegegeld voor collegejaar 2021-2022. Voor het instellingscollegegeld geldt een korting van € 1.084,- op het eerder vastgestelde bedrag voor collegejaar 2021-2022. Voor collegejaar 2022-2023 is dit niet het geval. Algemene informatie over de korting op het collegegeld is te vinden op de website van DUO.

Studiekosten
Tarief Bedrag jaar
instellingstarief € 7.212,- 2021 - 2022
wettelijk tarief € 1.084,- 2021 - 2022
instellingstarief € 8.452,- 2022 - 2023
wettelijk tarief € 2.209,- 2022 - 2023

Aanvullende kosten

Je boeken kosten je (nieuw) ongeveer 500 euro. Voor materiaalkosten voor opdrachten en prototypes moet je rekening houden met 75 euro. Je hebt ook een laptop nodig. Voor de introductie in het eerste studiejaar betaal je rond de 100 euro. En voor de studiereis naar Milaan in jaar 2 geldt een extra eigen bijdrage. Ook de aanvullende kosten voor een stage of minor in het buitenland vallen niet onder het collegegeld. Je kunt hiervoor wel een aanvullende beurs aanvragen.